התגלית שעוד טרום הטבע נוצר מנגנון חידוש אנרגיה, מוכיחה שהתחממות גלובלית היא בתוך כדה"א לרעידות אדמה. קיים פתרון טכנולוגי לעצירתן ע"י שיפור ערכים והתנהגות האדם, שימנע מיד כל המחלות כמו קורונה, ויוביל לחיי נצח.

מאת: יוסף זמירי   10.3.2020

את רעידות האדמה עוצרים מיד רק ע"י התנהגות חיובית של נתינה, עזרה לזולת ומלחמה בשחיתות, המשפיעה על חלקיקי Z ולא צריך לאבחנם. אך יש להוכיח קיומם ומהותם הפיזית ומבנה נוסחת האלגוריתם הפיזי שהוא בידי. רגש, מחשבה, רצון, הנאה ואושר הם כוח האדם לשלוט על הטבע ע"י דנ"א Z, שימנע את כל המחלות, למשל את הקורונה מיד, ויוביל לחיי נצח והכל פיזי ומוכח. לכן גישת הפיזיקה ש Z אינו חלק מהמדע, תמיט שואה על העולם!

 1. ההוכחה שהתחממות גלובלית נובעת מפנימיות כדה"א, מקורה בהוכחה שקיימת רק אי רציפות בטבע, ואסביר: "כדי לנוע, כל גוף פיזי, קטן או גדול ככל שיהא, חייב להתנתק לחלוטין ממקומו ונוצר פער d כלשהו גדול מאפס, ללא תוואי תנועה". כלומר, הגוף נעלם ממקום A ומופיע במקום B ללא שניתן לחבר קו רציף כלשהו ביניהם, לא ישר, ולא עקיף. כל תנועה בטבע מבוצעת רק בקפיצות, ולא ברציפות! זה נוגד 'הגיון' אנושי אך מוכח מדעית!
 2. תמיכה בכך שקיימת רק אי רציפות בטבע, היא בהגדרת הנחת הרציפות שנעשית רק במחשבה ללא קשר למציאות, ובלי לקחת אפשרות שקיימת רק אי רציפות מוכחת בטבע: "בין כל שתי נקודות, שהמרווח ביניהן קטן ככל שיהיה, תמיד ניתן להכניס נקודה נוספת". כלומר, לפי ההגדרה קיימת בפועל רק אי רציפות. כך, למשל, כיוון שהמרווח בין B ל A לפי הפיזיקאים שואף לאפס, התוצאה היא שלא ניתן לנוע לעולם ממקום A ברציפות, למקום B, שכן תמיד קיים מרווח קטן יותר שלא מאפשר תנועה לעולם! כלומר, גם לפי הגדרת הרציפות של הפיזיקאים, לא ניתן לנוע לעולם ברציפות. לכן ההנחה שלהם אינה נכונה. אבל, לו בדקו הפיזיקאים איך גוף פיזי נע ממקומו, ולא עשו כך, היו מגלים מיד שכל גוף חייב לנוע באי רציפות, ללא תוואי תנועה, וזה החל מהחלקיקים הפיזיים הקטנים ביותר מהם הוקם הטבע, וזוהי הוכחה ללא שום הנחה והיא חוק טבע.
 3. החלופה לרציפות המוכיחה שקיימת רק אי רציפות בטבע לא נבדקה מעולם, והיא הסיבה להכחדת האנושות מרעידות אדמה מיד, ואוכיח שאינן כוח עליון וניתן לעצרן מיד! כיוון שקיימת רק אי רציפות בטבע, פירושו שכל גוף פיזי בטבע, מהקטן ביותר שממנו נבנה כל הטבע, חייב באנרגיה בפנימיותו לתנועה ראשונה, וכן במנגנון לייצור אנרגיה מחדש, שהיו מוכנים עוד טרום הטבע, אחרת הטבע היה מתפרק מיד, ועובדה שזה לא קרה!
 4. כיוון שהטבע פועל עצמאית, וממנו הוקם הדומם, הצומח, החי והאדם, הרי בהכרח לכל חלקיק Z יש נפש ודנ"א פיזיים, מחשבה פיזית ורצון פיזי היוצר אינטרס משיכה בין זכר ונקבה לזיווג -+ למיקסום הנאה, ובתהליך זה נוצר גם מיקסום אנרגיה מפסולת. בעוד מטרת יצירות הטבע שנבנה מחלקיקי Z פיזיים היא מיקסום הנאה, מאחורי הקלעים קיים מנגנון סמוי שאני מוכיח אותו עכשיו למדע, והוא המפעל הגדול ביותר בטבע- ייצור אנרגיה- בזכותו אנו חיים. אך, החדשה המרעישה היא אם כך, שכל הטבע הוא אורגניזם חי, כולל הדומם. מכאן, הדומם הוא חי! אורגניזם חי! כלומר, הוכחתי לכולכם שמקבוצת Z נבנו הדומם, הצומח, החי והאדם, במערכת אחת ויחידה בה מיקרו ומקרו חד הם, ומטרת כולם מיקסום הנאה ואנרגיה, המוצר החשוב ביותר הוא אנרגיה, ומטרת הטבע היא מיקסום הנאה ואנרגיה, באמצעות תורת מיקסומיה, והכל באתר.
 5. עכשיו תבינו מדוע אנו בהכחדה מרעידות אדמה מיד. כיוון שחלקיקי Z הם כולם פיזיים, כולל מחשבה, רצון ואינטרס, אזי גם ערכים ומוסר, טוב ורע, שחיתות ונתינה הם פיזיים וכמותיים. את זה לא יכלו הפיזיקאים לגלות לעולם, כי הם בחרו בניסויים אמפיריים ובהנחת הרציפות השגויה, וטעותם ענקית. בשום ניסוי אמפירי לא ניתן לאבחן את Z הפיזיים גם בשל גודלם הקטנטן, וגם בשל תנועתם המהירה באי רציפות המוכחת כחוק טבע. ניוטון אמר, שלו ניתן היה להוכיח חוקי טבע הם הבחירה העדיפה, אך זה מעל בינת האדם, והוא טעה!
 6. רק לאדם בחירה חופשית אמיתית, והיא בין טוב ורע (1, 0). דחיית הנאה מיידית בזיווג -+ זכר ונקבה, גורמת לאדם מיד זיווג ערכי ומוסרי גבוה יותר, המוביל למיקסום רווחה ואושר, וזה שיפור דנ"א מוכח באדם. אך, בגלל שלפיזיקאים נעלמו ממודעותם כל חלקיקי Z, הם לא ידעו כלל מקיום ממנגנון זה וגם לא האנושות, והם בחרו בדרך הקלה של מיקסום הנאה בלבד, קרי שחיתות ורוע, הפוגעים ומקלקלים את דנ"א האדם, במקום בדרך הטובה והאמיתית של מיקסום אושר האדם. התוצאה איומה, כפי שאוכיח לכם: זיווג -+ שלילי ורע, גורם להגברת ערכים ותכונות שליליות, אגואיזם, סבל, פערים חברתיים וכלכליים, עצב, קנאה, ולקיצור חיי האדם, מחלות, בגלל פגיעה בדנ"א פיזי של האדם. כיוון שהוכחתי שדנ"א Z משותף לאדם ולטבע, הוא זלג לדנ"א כדה"א, שיבש ופגע בכוח המשיכה שלו והוא רותח לקראת רעידות אדמה, וזה יהיה מיד.
 1. כיוון שהפיזיקאים הגאים והשטחיים סירבו לקרוא את ההוכחות שלי, ואינם מוכנים להודות בטעותם, ואנשים חשובים מזלזלים באזהרות שלי, כבר ייהרגו מאות מיליונים, כי לא התכוננו לכלום, וזה לא יאומן.
 2. הפיזיקאים בטוחים שרעידות אדמה הן 'כוח עליון' ואין להן פתרון, וכך בטוחה כל האנושות, ללא יוצא מהכלל, חוץ ממני יוסף זמירי, ובודדים אחרים כולל רעייתי איילה שבדקה הכל, ולה 5 יחידות במתמטיקה, פיזיקה ואלקטרוניקה, וסיימה מינהל עסקים בהצטיינות באוניברסיטה העברית. אני מוכיח חד משמעית כי האדם הוא השולט בטבע, וזאת באמצעות שיפור דנ"א שלו, שיזלוג לכדה"א ויאזן אותו מיד, כשתכירו בטעות. זה ההיפך הגמור ממה שבטוחים הפיזיקאים, שרעידות האדמה הן "כוח עליון". אגב, הפתרון שלי טוב ויעיל ביותר גם נגד כל מחלות האדם, כולל הקורונה, סרטן וכד', ותתפלאו- גם חיי נצח יהיו מנת חלקנו, אם נבחר בשיפור דנ"א באופן תמידי. מכאן, אין צורך בשום טכנולוגיה "מדעית" העוסקת רק בטבע החיצוני. הטכנולוגיה לשליטה מלאה בטבע, היא רק בידי האדם, וזו התגלית המדעית הגדולה ביותר. זה חייב להיות מיד, לבל נגיע לאל-חזור.

ההוכחות שאלהים ברא טבע ללא זמן, וכאן אשליית טבע עם זמן שברא אלהים לאושר האדם.

 1. עד עתה הוכחתי לכם בדרך פשוטה את טעות המדע שגורמת להכחדת האנושות בוודאות. אך, קיימת טכנולוגיה להצלת האנושות מרעידות אדמה, ע"י שיפור דנ"א האדם שיאזן מיד את כדה"א. שיפור דנ"א ע"י בחירה חופשית יגרום גם לאיפוס מחלות וגם לחיי נצח, וזה חייב להיות מיד, כדי שלא נגיע לאל-חזור.
 2. כבר לעיל הוכחתי שעוד טרום הטבע מישהו, וזה חייב להיות רק אלהים, היה חייב לברוא מראש אנרגיה ולהטעינה לפנימיות טריליוני Z ומנגנון לחידוש האנרגיה מפסולת, כדי לקיים את הטבע שברא.
 3. יתרה מכך, אותו פער d קטנטן שחייב להיווצר כדי ליצור תנועה המלווה באנרגיה, אין אפשרות שיהיו בו לא זמן ולא תנועה. לפיכך, אין זמן בטבע שברא אלהים. לכן, נעלם טבע לאנושות, שאפילו אינה מודעת לכך. אין זמן, פירושו שהטבע אינו זמין לאדם, והוא אינו יכול לאבחן אותו לעולם בשום ניסוי אמפירי, אלא, רק להוכיח את קיומו בחוקי טבע של מיקסומיה. לפיכך, עצם העובדה שאין זמן בטבע, וכאן בטבע שלנו יש זמן, מוכיחה לא רק שאלהים הבורא, אלא שכאן לפנינו זה לא הטבע, כי כאן יש זמן, שברא אלהים למען האדם האיטי.
 4. שם בטבע ללא זמן, שנעלם לאנושות, מבוצע הכל. שם שותים ואוכלים, מזיעים, ובונים והכל בהווה, וזהו הטבע האמיתי, שאותו ניתן רק להוכיח באמצעות חוקי הטבע של מיקסומיה תורת הטבע, והכל במערכת אחת ויחידה במאמר המרכזי באתר עם 111 משפטים והוכחות. זהו אלגוריתם שברא אלהים, עליו אין לנו שום מושג, אך, ניתן להוכיח מהותו כפי שעשיתי בדרך הוכחות. לפיכך, כאן זה לא הטבע, אלא הקוד שלו, וכדי שהאדם האיטי יוכל לאבחן את הטבע אלהים ברא עבורו אשליית טבע עם זמן, שהיא העבר, ולכן, כאן אין שום תנועה, ואוכיח זאת. כאן זה סרט תמונות טבע מתחלף של מיליוני תמונות בשנייה, עם אשליית מרחב תלת ממד, של הולוגרמות עצומות, שהן פענוח חלקי ע"י קוד הטבע בשיתוף הנפש שלנו, המאפשר לאדם לאבחן חלק מטבע ללא זמן. מי שרואה הכל היא הנפש הפיזית של האדם, והיא רואה סרט מתחלף, כולל תמונות מפוענחות שלה. אשליית תנועה מבוצעת ע"י שינוי מיקום גוף פיזי בין כל שתי תמונות. אשליית פיזיות וחושים מקורה ב'הלבשת' קול, פיזיות וכבידה וכיוב', שמקורם בטבע אמיתי. ההולוגרמות הן אשליה המוקמת ללא זמן, וכאשר אנו נוגעים בעצמנו, אזי אנו נוגעים בנפש הפיזית שלנו, שמתנפחת להולוגרמה שהיא אשליה. ועוד: כיוון שהכל מוקם בפנימיות הנפש הפיזית של כל אחד באנושות, פירושו שיש 7.5 מיליארד הולוגרמות פיזיות בפנימיותנו, היוצרות אשליה של טבע אחד ויחיד. הדבר היחיד שבאמת קיים הוא הטבע ללא זמן, שהוא מקור הפיזיות. כוחו של אלהים הוא אדיר אם כך. ברור שאבולוציה ומפץ גדול לא קיימים, והטבע קיים 5780 שנה (התש"ף) כמוכח במשפט 111 במאמר.
 5. נוסחאות ניוטון הן נכונות גם של הכבידה וגם חוקי התנועה, אך הן תוצאה של אלגוריתם הטבע ללא זמן, שם בחלקיקי Z קיים הכוח המאוחד, שאותו מחפשים לשווא הפיזיקאים בניסויים אמפיריים על תמונות טבע. הטבע ללא זמן הוא מקור הכבידה, השדות וכל "ההמצאות" של הפיזיקאים. כך אני מסביר גם את החומר והאנרגיה האפלה, הכוח המדומה שאינו קיים, וכך אני מפריך את המדע, אינשטיין, ניוטון והקוונטים ומוכיח שאין הסתברות בטבע, אלא בחירה חופשית של Z ! הטבע שלנו טכני וחסר ערכים, וניתן להציל את האנושות, להיפטר מיד מהקורונה, ומכל המחלות ולהגיע לחיי נצח בדרך פשוטה שברא אלהים למעננו והיא "שיפור דנ"א". זוהי הטכנולוגיה האמיתית, אותה ברא אלהים למעננו, המאפשרת לאדם לשלוט באופן מוחלט בטבע.
 6. אני יוסף זמירי כאן, לעזור ולהדריך את האנושות מיד, כדי שנקים מיד מסה קריטית להצלת האנושות!!

 סוף