הטעות שאין מטרה לטבע, לפי משפט 3 מיקסומיה מ.מ. 3.11.15

הטעות שאין מטרה לטבע, לפי משפט 3 מיקסומיה מ.מ. 3.11.15

הפיזיקאים בטוחים, וזו טעות גדולה נוספת של הפיזיקאים כי אין מטרה לטבע. הם מתבוננים רק בתוצאות הטכניות בטבע "הדומם" כביכול. אך הם פספסו אלפי שנים את חלקיקי Z0 הקטנים בטבע מהם בנויה כל מסה וחלקיק בטבע, ושם מוכיחה מיקסומיה (חוקי יסוד 3 ,4) יושבת אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) שהיא אורגניזם חי ולא דומם מת, הנותנת הוראות ביצוע באמצעות הרצון והמרכיב הנפשי והמחשבתי אשר הפיזיקאים לא יכולים לאתרה בניסויים אמפיריים לא את חלקיקי Z0 ובטח לא את אמ"נ החלקיקים, אותו ניתן רק להוכיח במחשבה בדרך של ניסוי מחשבתי כפי שאני עשיתי. מיקסומיה מוכיחה בחוקי יסוד 3, 4 כי הטבע כולו הוא אורגניזם חי, כולל הדומם והחלל ויש מטרה לטבע והיא מיקסום הנאה ואנרגיה בזיווג בין חלקיקי Z0 (-+).