הפרכת המתמטיקה ואימוץ מיקסומיה, לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

הפרכת המתמטיקה ואימוץ מיקסומיה, לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

במיקסומיה אני מוכיח כי הרציפות אינה בכלל חלק מהטבע (משפטים 1 ,3) ולכן, כל המתמטיקה תלושה ממציאות הטבע. למרות היותה מפולפלת ומתוחכמת היא מוגבלת ומופרכת בשורש, והמתמטיקה היחידה הנכונה היא המתמטיקה של חלקיקי הטבע לפי מיקסומיה, ושיטת ההוכחה היחידה היא הדרך בה אני מוכיח דברים, ולא הפיזיקאים שמניחים הנחות ובנו מדע רעוע ללא תשתית יציבה. הפיזיקאים ייאלצו להסכים לבסוף, כי שגו בגדול, ואם לאו, האנושות תכפה זאת עליהם, אחרת, כפי שתבינו העולם יוכחד, חד וחלק.