הפרכת שלושת חוקי ניוטון לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

הפרכת שלושת חוקי ניוטון לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

לפי חוק 1 של ניוטון, אפשרית תנועה בריק ללא אנרגיה. אולם, חוק אי רציפות הטבע, מוכיח כי כל תנועה בטבע מבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן. לכן יש הכרח באנרגיה בכל תנועה והם צמד קבוע, החייב לקיים את כל 7 חוקי יסוד הטבע. לכן, אין ריק בטבע, והתקדמות ללא אנרגיה בריק שגויה. בחלל (ריק, כביכול) קיימים אגידי Z0 המהווים תווך (תמ"ר) והם ספקי האנרגיה לכל גוף/מסה, כולל חללית נייחת, ניידת, כמוסבר בפרוטרוט במשפט 91 .כך גם מופרך חוק 2 של ניוטון בו קיים כוח F היוצר תאוצה בהינתן מסה M חיצונית ומונוליתית, במקום פנימיות המסה, הבנויה מאגידי Z0 ותקשורת (-+) זכר ונקבה למיקסום הנאה, המזינים עצמם, כאורגניזם חי, והם המאפשרים תנועה בטבע בכלל, וגם "בריק" שאינו קיים. לכן אין מדובר ב 2- 3 פרמטרים חיצוניים הדוחפים מסה מונוליתית. יש לזכור כי בעצם ניוטון בנה נוסחה אחת לשני החוקים הדומה במהותה לחוק 3 של ניוטון, והנוסחה מופרכת במהותה. חוק 3 (כוח נגדי) מדגיש התנגדות, אך מיקסומיה בפנימיות המסה, מדגישה שיתוף להגברת הנאה ולכן גם חוק 3 מופרך.