הפרכת תורת הקוונטים לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

הפרכת תורת הקוונטים לפי משפט 3 מ.מ. 3.11.15

מומחי הקוונטים הפכו את התורה שלהם ללא מובנת, מסתורית, מבולבלת וטכנית. הפיזיקאים קבעו בוודאות, שקיימת הסתברות קוונטית מובנית בטבע, שאינה בעיית מדידה. מיקסומיה מוכיחה כי טעות קריטית זו מקורה בכך שלא הבינו כי הם מאבחנים רק את התוצאות הטכניות שמקורן בבחירה חופשית בטבע, ולפיזיקאים היא נדמית כהסתברות מובנית. מוכח במשפט 65 שאמ"נ אגידי Z0 מטרתה מיקסום הנאה בזיווג (-+) משלים, באמצעות בחירה חופשית באחת מבין 2 -3 אפשרויות, והבחירה הדדית. הפיזיקאים מפרשים זאת בטעות כהסתברות מובנית, כי הם פספסו את העובדה שהדומם הוא אורגניזם חי. משפט 66 מוכיח כי אלהים תכנן במדויק את הטבע ללא שום טעות באמצעות תוכנית DNA עצמאית, ללא התערבותו, תוך שהוא יודע מראש את בחירת יצירות הטבע ומכאן שאין שום הסתברות אלא, אי ידיעה של הפיזיקאים, כי לא בדקו אי רציפות הטבע.

הטעויות הקשות בקוונטים מקורן בניסויים האמפיריים. למשל, כשהגיעו למסקנה מוטעית שבחלק מהטבע קיימת אי רציפות יחד עם זמן מדיד. אילו היו בודקים לעומק את משמעות אי הרציפות היו מגלים שלוש טעויות שלהם בנושא: (1) אי רציפות חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן; (2) אין אפשרות לגלותה לעולם אלא, בניסוי מחשבתי; (3) היא קיימת בכל הטבע. הפיזיקאים העמידו עצמם במרכז וטעו: אגידי Z0 הם אל"מ (אגידים לא מאובחנים) הקטנים בטבע כמוכח במשפט 9 ,ורק הם מבצעים קפיצה קוונטית ללא זמן לפי משפט 12 .עם התגבשות אגידי Z0 למסה פיזית מאובחנת, היא חייבת להתנהג ברציפות בכל ניסוי אמפירי, שכן, אי רציפות ניתן להוכיח רק בניסוי מחשבתי לפי משפט 1ג. ניתן לאבחן במציאות רק רצף תמונות סטילס בדידות הנוצרות בזמן שהייה, וזה יוצר את אשליית הרציפות. אך, אם האדם בגלל מהירות רבה של האגיד מאבחן רק חלק מהתנועות, ברור שיאבחן אי רציפות עם זמן. כך נוצרת האשליה של אי רציפות יחד עם זמן. אילו מומחי הקוונטים היו מוכיחים את אי רציפות הטבע הם גם היו מגלים לפי משפטים 79- 81 ,כי גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) הם תמיד אגידים ולא גלים. הם גם היו מגלים את החשיבות הרבה של אנרגיה, ועוד הרבה סודות המוכיחים שהדומם חי.

כל חוקי הפיזיקה מופרכים לפיכך, כיוון שהפיזיקאים היו שבויים בקונספציית הנחת הרציפות, ושום חוק פיזיקה לא מקיים את 7 חוקי יסוד הטבע. הפרכת כל חוקי הפיזיקה תגרום לכם לתת בי אמון מלא בקובעי כי הפיזיקאים אחראים לכך כי האנושות עומדת בפני הכחדה.