חוק יסוד חמישי של הטבע: חוק הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ)

חוק יסוד חמישי של הטבע: חוק הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ)

 

משפט 79. גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) הם תמיד רק אגידים.

 

הוכחה 79. מוכח במשפט 9 כי הוקמה תחילה בטבע קבוצת אגידי  Z0 > 0 שהם אל"מ הקטנים ביותר בטבע בדרך של קפיצה קוונטית, המחייבת לפי משפט 26 תאוצה וחיכוך ולכן מחייבת אנרגיה E לביצועה, אשר לפי משפט 27 מחייבת מאגר E בפנימיות כל אגידי Z0. לפי משפט 11 מאגידי Z0 הוקם כל הטבע ולכן, מחייב הדבר כי הגא"מ בנויים מאגידי Z0, ואין אפשרות אחרת בטבע, היות ולפי משפט 28 קיום כל אגיד מותנה בתנועתו אחרת יתפרק מחוסר אנרגיה E . מש"ל.

 

משפט 80. ניסוי יאנג (שני הסדקים) משנת 1801 בו נקבע כי האור/הגא"מ הוא "גל קלאסי" הוא שגוי בשורש.

 

הוכחה 80. לפי משפט 79 גא"מ הם תמיד רק אגידים. לכן, ניסוי יאנג שהוא ניסוי אמפירי שגוי בשורש. מש"ל.

 

משפט 81. אין אפשרות כי האור יהיה גם גל וגם חלקיק.

 

הוכחה 81. לפי משפט 79 גא"מ הם רק אגידים- חלקיקים. מש"ל.

 

משפט 82. מקור אגידי הגא"מ שמהירותם C =K300 ק"מ בשנייה הוא אגידי Z0 > 0 הקטנים ביותר בטבע.

 

הוכחה 82. לפי משפט 11 הטבע הוקם מאגידי Z0 ומכיוון שלפי משפט 79 גא"מ הם תמיד אגידים, לכן המקור שלהם הם אגידי Z0. מש"ל.

 

משפט 83. תנועת אגידי גא"מ A ("הכוח החשמלי"), במהירות C מתבצעת בקפיצות קוונטיות דרך תקשורת עם אגידי Z0 מתחלפים לקבלת אנרגיה E.

 

הוכחה 83. לפי משפט 79 גא"מ הם תמיד אגידים. לפי משפט 3 תנועה של כל אגיד היא תנועה לא רציפה החייבת  להיעשות בקפיצה קוונטית ולשם כך על פי משפט 26 כל אגיד זקוק לתאוצה ולכן חייב לאנרגיה לביצועה. לפי משפט 28 קיום כל אגיד בטבע מותנה בתנועתו, אחרת יתפרק מחוסר אספקת אנרגיה E. לפי משפט 29 המשך קיום הטבע מוכיח על מנגנון התחדשות האנרגיה E בפנימיות כל אחד מאגידי Z0 בנפרד. לפי משפט 36 מחייבת התחדשות הטבע מגע עם אגידים אחרים, ומגע זה לפי משפט 54 חייב להיות מתוך אינטרס, אשר לפי משפט 55 האינטרס הוא מניעת סבל מפאת היחלשות האגיד A בגלל מחסור באנרגיה E והגדלת הנאה של האגיד A מקבלת אנרגיה E ע"י האמ"נ שלו העושה זאת מרצון נפשי ומחשבתי. לפי משפט 56 באמצעות הקפיצה הקוונטית מתבצע מגע פיזי ממשי עם אגיד Z0 משלים (+-) להגדלת הנאה במיידי של זוג האגידים המשלימים זה את זה, המלווה בהחלפה והתחדשות אנרגיה E בו זמנית, למרות שמטרת האגידים הייתה בכלל רק הנאה. מכאן, במה שנחשב גא"מ, התקשורת היא תמיד בין שני אגידים, האחד הוא אגיד A, הבנוי מאגידי Z0 לפי משפט 11, שהוא הנע במסלול והוא אותו אגיד A קבוע כל הזמן, והשני הוא אגיד Z0 משלים, כאשר כל הזמן הוא מתחלף ומטרתו אספקת אנרגיה  E. העברת מידע מדויק לא יכולה להיעשות באגידים מתחלפים, אלא, באחד קבוע A. מש"ל.

 

משפט 84. מבנה, צורה ותדר (מצ"ת) אצל אגיד A הוא מידע אשר אגידי הטבע מוסרים ומקבלים לסביבתם הנקרא קוד (שפת) הטבע. הערה: תקשורת אגיד גא"מ Aעם אגידי Z0  משלימים ייקרא תקשורת אגידים משלימים (תא"מ) ואגיד A ייקרא אגיד תא"מ , היכולים להיות ניידים או נייחים.

 

הוכחה 84. מצ"ת אגידי A כגון תדר, משרעת, עוצמת אנרגיה הוא העברה מדויקת, בדפוס קבוע של המידע אשר משודר במצ"ת  ע"י תקשורת אגידים משלימים (תא"מ) מכל אגיד בטבע לפנימיות כל אגידי הטבע האחרים בדרך של התפזרות לכל המרחב, והתוצאה היא שהמידע  המתאים אותו האגיד מעביר בדפוס קבוע או שהוא יוזם העברתו באמצעות רצון האמ"נ של האגיד מגיע ליעדיו בדרך מדויקת. מהירות תא"מ היא C = K300 ק"מ בשנייה במרחב פתוח (החלל) בכל מצ"ת כדי שהמידע כולו יהיה אחיד והוא נקרא "קוד (שפת) הטבע" והוא תוכנן והוקם ע"י האמנ"ה עוד טרום הקמת הטבע, לשימוש אמ"נ אגידי הטבע . העובדה כי מצ"ת כולל צירופים עצומים מאפשר כי קוד הטבע יהיה מגוון ויעבור במהירות עצומה בין אגידי הטבע. כך למשל מועבר מידע ע"י תא"מ של אגידי האור, של אגידי רדיו ועוד. מש"ל.

 

משפט 85. התנועה הגלית של אגיד תא"מ A מקורה בתזמון אספקת אנרגיה לאגידי תא"מ ע"י אגידי Z0 .

 

הוכחה 85. מוכח במשפט 54 כי חייב להיות אינטרס קיום אצל כל אגיד בטבע, ולפי משפט 55 לבל יתפרק (משפט 28) והמקור הוא מרכיב נפשי באגיד A הגורם לכך כי קיום מחסור באנרגיה E גורמת לאגיד A הרגשת אי נוחות מחמת היחלשותו, ולכן בנקודת השפל במינימום אנרגיה E  בתוואי הגל, תהיה נקודת המפגש בה תתבצע קפיצתו הקוונטית לזיווג עם אגיד Z0 משלים למיקסום הנאה ולקבלת אנרגיה E.  מיד אח"כ האגיד A מתחזק ויוצא מנקודת השפל הנאתו ועוצמתו מתחזקים לעבר נקודת השיא של הגל, ואח"כ שוב יורדת וחוזר חלילה לנקודת השפל הבאה, וזוהי הסיבה למראה הגלי של אגיד תא"מ A. מש"ל.

 

משפט 86. מהירותV של אגידי Z0  בטבע מותנית בשני פרמטרים והם זמן השהייה וגודל הקפיצה הקוונטית.

 

הוכחה 86. מוכח במשפטים 1- 4 כי הנחת הרציפות מופרכת ולכן כל תנועה בטבע מחייבת אי רציפות אשר נעשית בקפיצה קוונטית באפס זמן (ללא זמן), וזו אינה תנועה במהירות אינסופית שלא קיימת בטבע. לפי משפט 6 כיוון שקיים זמן בטבע הוא חייב להיווצר בזמן השהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות הנעשות ללא זמן (תרשים ה). לפיכך, ככל שזמן השהייה בין שתי קפיצות קוונטיות יהיה קצר יותר, גם מהירות 1+Vi >Vi  תגדל, וכן ככל שכל קפיצה קוונטית תהיה יותר גדולה כך גם המהירות   1+Vi >Vi  . מש"ל.

 

משפט 87. כאשר מתבצע תחילת תהליך בו אגידי תא"מ A יוצרים זיווג ראשוני עם אגידי Z0 המגדיל את ההנאה ואת האנרגיה שלהם, מהירות V של אגידי Z0 גדלה והתהליך ישאף להימשך בגלל מיקסום ההנאה וזהו הבסיס הנכון להסבר ל"כוח ההתמדה" של ניוטון.

 

הוכחה 87. לפי משפט 57 האמנ"ה הקימה את הטבע (משפטים 46- 53) ויצרה את האינטרס לקיום אצל כל אגידי הטבע, החל מאגידי Z0 למטרת הנאה / מניעת סבל שמקורה באנרגיה E; מחסור גורם להרגשת אי נוחות ואף סבל בגלל מרכיב נפשי באמ"ן כל אגיד בטבע, ולכן נוצר צורך לחפש מקור הנאה, למרות שלפי משפט 55 אגידי Z0 מהם הוקם הטבע, (משפט 11) אינם מודעים לקשר בין הנאה ואנרגיה.  מקור ההנאה של אגידי הטבע הוא יצירת זיווג עם אגיד משלים (+-) (משפט 38) למיקסום הנאה, ובו זמנית מתבצעת החלפת אנרגיה משלימה בין האגידים. לפי משפט 58 מיקסום הנאה ואנרגיה הם זהים, ולכן, לפי משפט 70 ככל שההנאה גדלה גם האנרגיה E גדלה. לפי משפט 60 קיימת בחירה חופשית כך שכל אגיד Z0 המבצע זיווג עם אגיד Z0 משלים יש בפניו כמה אפשרויות בחירה והוא יבחר את הבחירה למקסימום הנאה עבורו. מאגידי Z0 לפי משפט 62 נגזרת בחירה חופשית לכל אגידי הטבע. כך, לפי משפט 64 כל הטבע הוקם ע"י אגידי הטבע עצמם אשר תמיד בוחרים את הבחירה שתיתן להם את מקסימום ההנאה. כלומר, היות ולפי משפט 65 האמנ"ה היא שתכננה את הקמת הטבע כך שיוקם בדרך עצמאית באמצעות אגידי Z0, היא יודעת מראש את כל מפגשי בחירת אגידי Z0 עם האגידים המשלימים (+-) שלהם כמוכח במשפט 66.  לכן האמנ"ה תכננה מראש את תכנון מפת הטבע מתוך ידיעתה כי אגידי Z0 ואגידי הטבע יבחרו תמיד את הבחירה שתאפשר להם מיקסום הנאה (ואנרגיה). לפיכך, בתהליך תכנון הטבע הוקמו באמצעות תוכנית האמנ"ה ה DNA של אגידי תא"מ המתקדמים במרחב לפי משפט 84 במהירות עצומה V עם מגוון צירופים עצום ורב, וזהו קוד (שפת) הטבע. אגידי Z0 המשלימים להם, יוצרים איתם קשר כי זוהי הבחירה המועדפת עליהם כיוון שהיא מאפשרת להם שיפור מצב הנאה ביחס לבחירות אחרות, וזוהי הסיבה שאגידי Z0 יוצרים קשר אנרגטי עם אגידי תא"מ: מיקסום הנאתם.  אין כאן מקריות, אלא, ה DNA תוכנן מראש ע"י האמנ"ה, כולל מהירות V של כל אחד מאגידי תא"מ בטבע, ומבוצע בטבע מתוך בחירה חופשית ואישית ללא שום טעות. לכן, גם המשך התנועה של אגידי תא"מ ימשיך ויתבצע מתוך בחירה חופשית, ללא שום מקריות, כל עוד זה "ישתלם" לאגידי תא"מ ולאגידי Z0 המספקים להם אנרגיה E לשם המשך תנועתם אחרת, יתפרקו לפי משפט 28 מחוסר אספקת אנרגיה. לכן, ברגע שבחרו אגידי  Z0 באגידי תא"מ ההנאה שלהם וגם האנרגיה שלהם גדלה ולכן, גם המהירות V של אגידי Z0 גדלה. עתה, אגידי Z0  ימשיכו לספק אנרגיה מתוך רצון חופשי לאגידי תא"מ שכן, כך ימשיכו במיקסום הנאתם/האנרגיה שלהם במהירות V. אם למשל, אגידי תא"מ יתקדמו בתוך מרחב אגידי Z0 החופשיים/נפרדים ואלו אגידי תא"מ הידועים למדענים, מהירותם תהיה לפי מדידות הפיזיקאים  C= K300 ק"מ בשנייה. תהליך זה יימשך לפיכך, כל עוד אגידי תא"מ מצויים במרחב אגידי Z0 החופשיים. תהליך זה בו אגידי תא"מ ממשיכים לנוע באמצעות הטענת אנרגיה E ע"י אגידי Z0 הוא הבסיס להסבר הנכון ל"כוח ההתמדה", אשר מאפשר תנועה של אגידי טבע, במקרה זה אגידי תא"מ ללא צורך, כביכול באנרגיה E , לפי החוק הראשון של ניוטון . מש"ל.

 

משפט 88. תכנון הקמת הטבע מראש ע"י האמנ"ה, חייב את הגדלת ההנאה של אגידי Z0 עם התקדמות הטבע. לכן, מהירות התנועה V של אגידי Z0 גדלה בהתאמה עם התקדמות הקמת הטבע.

 

הוכחה 88. לפי משפט 64 הבחירה החופשית של אגידי Z0 גרמה לכך כי מתוך רצון חופשי החליטו אגידי Z0 ליצור איחוד ביניהם ולבנות את הטבע, למשל כדור הארץ, כיוון שמיקסום ההנאה של אגידי Z0 נבע מתא"מ עם אגידי כדור הארץ ולא עם האגידים החופשיים עליהם הם נמנו קודם לכן. את הזיווג הזה תכננה האמנ"ה מראש, טרום הקמת הטבע, וזהו חלק מה DNA של התפתחות הטבע. לפי משפטים 71- 73 הגדלת הטבע נעשית בדרך הסינרגיה ולכן, מיקסום ההנאה ומיקסום האנרגיה הולכים וגדלים עם התפתחות הטבע. מכיוון שכמות האנרגיה גדלה עם התפתחות הטבע, גודל הקפיצה הקוונטית של אגידי Z0 גדל בהתאמה. אך, לפי משפט 86 הגדלת הקפיצה הקוונטית מגדילה את מהירות התנועה V של אגידי Z0 אשר בונים את הטבע. תמיכה לכך מוכחת במשפט 87 שברגע בו נוצר זיווג משלים (+-) המגדיל הנאה ומגדיל אנרגיה E מייצרים אגידי Z0 המשכיות הגדלת הנאה שפירושה הגדלת האנרגיה E בגלל בחירה חופשית ושוב משמעות הדבר היא הגדלת הקפיצה הקוונטית של אותם אגידיZ0 . וכאשר קיימת התפתחות נוספת בטבע, שוב מחייב הדבר הגדלת הנאה ואנרגיה ולכן, הגדלת מהירות V. מש"ל.

 

משפט 89. גלים מכאניים הם סוג של אגידי תא"מ (גא"מ).

 

הוכחה 89. מוכח במשפטים 79 – 82 כי גא"מ חייבים להיות אגידים רגילים. בדרך דומה מוכח, לפיכך, כי גלים מכאניים, אינם גלים אלא, אגידים שמקורם באגידי Z0. לפי משפט 84 קיים מבנה, צורה, תדר (מצ"ת) לכל אגיד A המתקדם בטבע בדרך של התפזרות במרחב בדפוס קבוע החוזר על עצמו והמגיע ליעדו בדרך מדויקת. הדבר מתאים בדיוק הן לאגידי תא"מ (גא"מ) והן לאגידים מכאניים, המתנהגים בדרך זהה. העובדה כי מצ"ת כולל צירופים שונים, רבים ומגוונים מקורו בתכנון של האמנ"ה באמצעות ה DNA של אגידי Z0 היוצר אפשרויות שונות לאגידי תא"מ. גם התנועה הגלית לפי משפט 85 של שני אגידי תא"מ ואגידים מכאניים מוסברת בדיוק באותה דרך, כיוון ששניהם חייבים להיות מבוססים על קשר אנרגטי של החלפת אנרגיות בין אגידים משלימים (+-) היוצר את התנועה הגלית. היות ושני סוגי האגידים בנויים מאגיד קבוע A שנע במרחב ומאגיד Z0  נייד ומשתנה, איתו הוא יוצר מגע תא"מ (+-), ומכיוון ששני האגידים אינם נעים בריק לפי משפט 33, ולפי משפט 34 גם אין אפשרות לריק בטבע, לכן, מדובר בשני שמות שונים של שני סוגי אגידי תא"מ שהם זהים. לכן, הם חייבים להיות אותם סוג אגידי A בדיוק. משפט 86 מוכיח כי מהירות V של אגידי Z0 המתקדמים בקפיצות קוונטיות בטבע מבוסס על שני פרמטרים שהם זמן שהייה בין הקפיצות הקוונטיות וגודל הקפיצה הקוונטית. מכאן גם ההסבר להבדלי המהירויות בין שני סוגי אגידי תא"מ (הגא"מ והגל המכאני): זמן השהייה או/ו גודל הקפיצה הקוונטית הוא ההסבר להבדלי המהירויות המשמעותיים. בנוסף, אמ"נ אגידי הטבע היא היוצרת בכוח הרצון את אגידי תא"מ ואמ"נ האדם והחי היא היוצרת בכוח הרצון את אגידי תא"מ "המכאניים". מש"ל.

 

משפט 90. "קוד (שפת) הטבע" זהה במבנהו ל"קוד (שפת) אדם", אך מהיר ומגוון פי מיליונים ויותר, וזו הוכחה נוספת לקיום האמנ"ה.

 

הוכחה 90. לפי משפט 89 מוכח כי שני סוגי תא"מ ניידים שהם הגא"מ והגלים המכאניים הם זהים ומטרתם היא העברת מידע בטבע, אשר מוכח ע"י מיקסומיה לאורך כל מאמר זה, כי האמנ"ה היא אשר תכננה אותם והקימה אותם, כך שאגידי הטבע העצמאיים באמצעות הרצון החופשי שלהם ועל פי תכנון האמנ"ה, מעבירים מידע ומקבלים מידע, במהירות עצומה, לפי מדידת הפיזיקאים של כ –  C =K300 ק"מ בשנייה, אשר תורם להם לקבלת החלטותיהם למיקסום הנאתם, כמוכח במשפט 60 בדרך של "עלות-תועלת" בבחירת אגיד Z0 משלים ("מד מרחק" ו"מד דלק" וכיוב'). כך, הדבר גם אצל האדם אשר אגידי תא"מ שלו מהירותם  >> V1 C כלומר איטיים ביותר, בהתאם ליכולת תפיסתו ועיבוד הנתונים האיטי שלהם. למשל, מהירות האור C >> ממהירות הקול שהיא 1100 ק"מ בשעה פי 1,000,000 וזה נותן סדרי גודל להבין את מהירות הטבע ביחס לאדם האיטי! אך, לפי משפט 41 גודל אגידי Z0 << מאגידי תא"מ (גא"מ) בערך פי מיליון, ולפיכך מהירותם V >> C , כך שלמעשה אין אפשרות בכלל לאבחנם כיוון שהם לא נתפסים בכלל בפנימיות האדם, לא ניתן להרכיב מהם ,לפיכך, שום תמונה אצל האדם האיטי, אשר מסוגל לעבד פחות מ- 30 תמונות לשנייה. זה נותן סדרי גודל לגבי טעות גישת הפיזיקאים אשר מוכנים להכיר מדעית רק במה שאבחנו בעצמם. כל זה מתגמד עוד ביחס לשתי מניפות אגידי תא"מ (גא"מ) אל"מ של אגידי Z0, שהן גם אל"מ, אשר מהירותן >> ממהירות אגידי Z0 >> C. לכן, מוכח כי מהירות חלק מאגידי תא"מ של הטבע חייבת להיות >> C . אך, את מהירות אותם אגידי Z0 כולל המניפות שלהם לא ניתן יהיה לגלותם לעולם, לפי משפט 43. לפי משפט 44 המניפות של אגידי הטבע מקורן באגידי Z0, והן היוצרות את כוח הכבידה המסתורי, אך כוח הכבידה לא יתגלה לעולם, בגלל מהירותן העצומה של המניפות של אגידי Z0 >>> C, אשר ניתן לשער כי היא > C6 . מוכח במשפטים 46- 53 וכן במשפט 66 כי האמנ"ה היא שתכננה את הטבע והקימה אותו וכך אף קבעה את מהירות התנועה של אגידי הטבע באמצעות שני פרמטרים לפי משפט 86 שהם זמן שהייה וגודל הקפיצה הקוונטית. לכן, כדי לעשות את כל אלו מהירות תנועת האמנ"ה חייבת להיות >> ממהירות הגדולה ביותר של האגידים המהירים ביותר בטבע שהם אגידי מניפות הטבע. כל אלו מוכיחים לא רק את קיום האמנ"ה ומהירות האמנ"ה, אלא, שהאמנ"ה זו שאף קבעה את מהירות אגידי הטבע. מטרת האמנ"ה בכל אלו היא מיקסום הנאה ורווחה של כל אגידי הטבע. לשם כך הקימה האמנ"ה את אגידי תא"מ השונים של האדם האיטיים במכוון, כדי להתאים את מהירותם לתפיסת ויכולת עיבודם על ידי האדם . מש"ל.

 

משפט 91. החוק הראשון של ניוטון "חוק ההתמדה" לפיו ניתן לנוע בריק (בחלל) ישר וללא אנרגיה E מופרך, ומכאן מוכח ששלושת חוקי ניוטון מופרכים, והסיבה היא שניוטון התעלם מפנימיות אגידי הטבע למיקסום הנאה ואנרגיה.

 

הוכחה 91. החוק הראשון של ניוטון מבוסס על הנחת הרציפות (במהירות קבועה בה לא קיימת תאוצה). אולם, לפי משפט 1 רציפות בטבע אינה אפשרית כי אז אין שום תנועה בטבע, אלא, קיימת אי רציפות של הטבע, כפי שמוכח במשפטים 2, 3 כי כל תנועה חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן. חוק קיום הטבע מוכח במשפטים 26- 35 אשר לפיו אין קיום ללא תנועה, אין תנועה ללא חיכוך ואין חיכוך ללא אנרגיה. מכאן, שאין ריק בטבע, אלא, הטבע חייב להיות מאוכלס כולו באגידי Z0. לכן, אם למשל, חללית A מתקדמת בחלל, הרי שהריק אינו ריק, אלא, מאוכלס כולו באגידי Z0 נפרדים/חופשיים והחללית A חייבת להיעזר באנרגיה E כדי להתגבר על החיכוך לשם ביצוע תנועת התקדמותו בין אם החללית A נייחת או ניידת, כמוכח להלן:

 

החללית A הינה אגיד אשר לפי משפט 30 בנויה מאגידי Z0 אשר תנועתם מתבצעת בקפיצה קוונטית המחייבת תאוצה, חיכוך ולכן אנרגיה E. לפי משפט 28 קיום החללית  Aמחייב תנועתה כולל אגידי Z0 המרכיבים אותה.

 

א . חללית A נייחת. גם אם החללית A נייחת (מצב מנוחה), כביכול, היא בתנועה מתמדת אשר מטרתה השגת אנרגיה E לפי חוק שלוש הפעימות המוכח במשפטים 36- 45. לפי משפט 36 החללית A חייבת, גם אם היא נייחת, כי אגידי Z0 שלה, כל אחד בנפרד ייצור מגע עם אגידים אחרים אשר בנויים גם מאגידי Z0 להשגת אנרגיה E בשיטת שלוש הפעימות. האינטרס להשגת האנרגיה E הוא מרכיב נפשי המצוי בכל אחד מאגידי הטבע, החל מאגידי Z0 שבפנימיותם קיימת לפי משפט 35 אמ"נ שמטרתה מיקסום הנאה ואנרגיה לפי משפטים 38, 58. החלפת אנרגיה E בין אגידי Z0 נעשית לפי משפט 59 בזיווג (+-)  לבחירת אגיד משלים (+-), אשר לפי משפט 60 נעשית בדרך של בחירה חופשית למטרת מיקסום הנאה ואנרגיה.  מכאן, שאפילו במצב מנוחה בו אין לפי החוק הראשון של ניוטון שום תנועה כביכול, אזי, לפי חוקי יסוד הטבע של מיקסומיה קיימת פעילות ענפה ומגוונת לשם קיום החללית בה כל הזמן מתקיימת תנועה של תקשורת אגידים משלימים (תא"מ) (משפט 84) שהיא בעצם סוג של גא"מ נייחים. בכל אלו  לא הבחין ניוטון בגלל הנחת הרציפות השגויה שלו, לפיה בריק אין צורך לא בחיכוך ולא באנרגיה E. זאת כיוון שהתבונן על אגידי הטבע כמסה מונוליתית בעוד הפעילות האמיתית היא בפנימיותם. מש"ל.

 

ב. חללית A ניידת. כפי שיוכח להלן אין שום הבדל מהותי אם החללית A היא נייחת או ניידת, אלא, בגודל הנאת אגידי Z0 של החללית ושל אגידי Z0 הנפרדים/חופשיים בחלל. אם מהירותה של  חללית A עתה הוא V1 =  10K משמעות השינוי היא כי עתה השתנו אגידי תא"מ נייחים של החללית  A  שמטרתם תמיד מיקסום הנאה, והם הופכים לאגידי תא"מ ניידים אשר מטרתם ממשיכה להיות מיקסום הנאה, אלא, שעתה הנאתם של אגידי Z0 של החללית A גבוהה יותר, שכן, קפיצתם הקוונטית גדולה יותר. לפי משפט 58 פעולה למיקסום אנרגיה E  מביאה גם למיקסום הנאה, וזוהי הדרך אשר באמצעותה מכוונת האמנ"ה את אגידי הטבע לביצוע תוכניתה עוד טרום הקמת הטבע, כפי שמוכח במשפט 57- 58. לאגידי Z0 אין מודעות למיקסום האנרגיה שהיא החשובה לקיומם ולגובה הנאתם, אלא, רק למיקסום הנאתם. לכן, האמנ"ה יכולה לכוון ולבנות את הטבע כרצונה כיוון שהיא שולטת בכל מרכיב בגנטיקת ה DNA של אגידי הטבע Z0 ולכן, בשיעור הנאתם, אותה הם רוצים למקסם. במקרה דנן, היות ולפי משפט 70 ככל שההנאה במגע הפיזי רבה יותר, גם האנרגיה E המוחלפת בתא"מ גדולה יותר. מכיוון שהקפיצה הקוונטית של האגידים בחללית A גדולה יותר והיא V1 =   10Kולכך נדרשת כמות אנרגיה E גדולה יותר, ברור כי ההנאה של אגידי Z0  בפנימיות חללית Z0 גדולה הרבה יותר. הנאה גדולה זו מושגת רק כתוצאה מבחירה חופשית לפי משפט 60 . היות והקפיצה הקוונטית של אגידי Z0 של החללית A גדלה, המוכיחה על הנאה רבה, אגידי Z0 במרחב החלל יוצרים קשר אנרגטי למיקסום הנאה וכך נמשכת הטענה אנרגטית במהירות V1 = 10K של אגידי Z0 בחללית A, עד אשר ישתנה המצב ומהירות הקפיצה הקוונטית של אגידי Z0 של חללית A  תקטן /תגדל וכך גם לגבי אגידי Z0  נפרדים/חופשיים. בדוגמה במשפט 87 המתייחסת לאגידי תא"מ ניידים (גא"מ) מוסבר נושא זה שהוא ההסבר האמיתי והמדויק ל"כוח ההתמדה". ניוטון התייחס לשתי דוגמאות של מסה ניידת ונייחת וטען כי מדובר על תנועה בקו ישר במהירות V היכולה להשתנות אומנם, אך אם היא מבוצעת בריק בחלל, כך טען, מערכת הכוחות המשוקללים המופעלים על הגוף היא אפס ולכן, יוכל לנוע במהירות קבועה V ללא צריכת אנרגיה E , שכן, מדובר על תנועה רציפה בחלל המבוססת על הנחת רציפות הטבע. הוכח לעיל כי גישתו העוסקת רק במסה החיצונית היא מופרכת. מש"ל.

 

ג. תנועה F חד פעמית להגדלת מהירות חללית A בחלל. הפעלת כוח F, לפי ניוטון, הינה הפעלה חיצונית של כוח על מסה/אגיד היוצרת תאוצה חד פעמית, ובכך מסתיים העניין. החללית A לאחר מכן, לדעת ניוטון ממשיכה לנוע במרחבי החלל ללא אנרגיה E, בתנועה רציפה, ללא חיכוך כי קיים ריק בטבע. כך שגה ניוטון והמשיכו בשגיאה זו כל הפיזיקאים עד היום. ההיפך הוא הנכון. מדובר על תהליכים בפנימיות האגידים, מורכבים ביותר, הפוכים לכל דרכי הפיזיקאים עד היום המתעלמים מהמשמעות המפתיעה והנכונה בפנימיות האגידים. הדוגמה להלן תדגים את ההבדל בין גישת ניוטון לבין המציאות האמיתית של הטבע שלה מטרה עמוקה של מיקסום הנאה ואנרגיה:

 

הדחיפה החד פעמית של כוח F הינה הפעלת אגידי תא"מ (גא"מ) החודרים ומפעילים את פנימיות החללית A ואין הדבר חשוב אם החללית הייתה נייחת או ניידת, שכן, כפי שהוכח לעיל בסעיף ב. חללית A ניידת, מדובר רק על גודל הנאת אגידי Z0  בחללית Z0  ובאגידי Z0 הנפרדים/חופשיים בחלל המטעינים באנרגיה E  מתחדשת את אגידי Z0 של החללית. נניח כי המהירות של החללית מהדחיפה החד פעמית של אגידי תא"מ (גא"מ), שהייתה קודם V1=10K יוצרת זיווג אנרגטי (+-) של תא"מ עם אגידי Z0  של החללית בגלל מהירות גבוהה יותר של אגידי תא"מ, המוכיחה לפי משפט 70 על כמות אנרגיה E  גדולה יותר, ולכן על כמות הנאה גדולה יותר. לכן, שני סוגי אגידי Z0 של החללית A ושל האגידים החופשיים בחלל, יעוטו מיד מתוך בחירה חופשית ליצירת זיווג (+-) עם אגידי תא"מ שמהירותם עתה היא V2=20K, וכך יפעלו למיקסום ההנאה שלהם, ולכן, גם להגדלה מידית של הקפיצות הקוונטיות שלהם לפי משפטים 58 ו-70. אך בינתיים אגידי תא"מ החד פעמיים ממשיכים להתקדם ויוצרים תאוצה חד פעמית בשאר אגידי Z0 של החללית A והאגידים Z0 החופשיים בחלל. כך, למרות אגידי תא"מ החד פעמיים שנוצרו בדחיפה שכבר ממשיכים בתנועתם הלאה, כל המערכת של החללית מזינה עצמה באנרגיה E  מהירה יותר והחללית A משנה מהירותה באופן קבוע מ V1 = 10Kל V2 = 20K.מהות כל ההוכחה היא כי אומנם המהירות גדלה, אך, ברור שזה לא תוצאה של נוסחאות חוקי ניוטון בעלי 3 פרמטרים בלבד, המתרכזים רק במסה חיצונית, אלא, מתוך מהות פנימיות אגידי תא"מ אשר מטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה שזוהי המטרה של הטבע שתוכנן על ידי האמנ"ה, כך שבעזרת מרכיב נפשי של ההנאה אצל אגידי הטבע ואגידי Z0 המעוניינים במיקסום הנאה, האמנ"ה בנתה שיטה מדהימה המוכיחה כי כל הטבע הוא אורגניזם חי בעל מטרה אותה הציבה האמנ"ה עוד טרום הקמת הטבע ובצעה אותה באמצעות אגידי הטבע. מכאן שכל החוק השני החיצוני גם מופרך. מש"ל.

 

ד. החוק השלישי של ניוטון ( הפעלת כוח בונה כוח נגדי זהה) הפוך לשיטת האמנ"ה למיקסום והנאה. ניוטון מדגיש את התנגדות המסות (אגידים) זו לזו, תוך התעלמות מוחלטת מההרכב הפנימי של אגידי המסות שהוא הקובע את הקשרים בין המסות, כולל התעלמותו משיתוף פעולה בין אגידים למטרת מיקסום הנאה. חוק שלוש הפעימות מטרתו מיקסום אנרגיה והנאה ולכן כל אגיד הבנוי מתת אגידים מטרתו מיקסום אנרגיה והנאה. לכן, בעוד שני אגידים A, B הם לעומתיים לשיטת ניוטון, לפי שיטת מיקסומיה הרעיון הוא שיתוף פעולה בין אגידים למטרת הנאה, בדיוק ההיפך, וזאת בגלל ההבנה כי פנימיות האגיד היא החשובה. ניתן לשנע אגידים באמצעות שיטת אגידי תא"מ (גא"מ) כפי שנוהגת האמנ"ה שבדרך זו היא משנעת למשל, את גרמי השמיים לא רק שללא התנגדות, אלא, בשיתוף להגברת ההנאה וכך גם הקימה את כל הטבע. כך ניתן לשנע ולהעביר גופים כבדים, כלומר אגידים כבדים כמו אבנים לבניין, ע"י התחברות באמצעות אגידי תא"מ (גא"מ) לתוך אגידי Z0  והפיכת כיוון תא"מ נייח (כמו רוב סוגי האגידים) לתא"מ נייד שיאפשר שינוע באמצעות הגברת האנרגיה E  ולכן הגברת ההנאה של אגידי Z0 תוך שיתוף אגידי Z0 אחרים להטענת אנרגיה וכך אין שום לעומתיות והתנגדות כמו בחוק השלישי של ניוטון המופרך.

 

ה. לפיכך, כל שלושת חוקי ניוטון מופרכים בשורש בהיותם מבוססים על הנחת הרציפות המופרכת, על תנועה ללא אנרגיה E, על מסות חיצוניות במקום על אגידי תא"מ המבוססים על קשרי שיתוף להגדלת אנרגיה והנאה. מש"ל.

 

משפט 92. "חוק ההתמדה". הוא כוח אמיתי והוא אינו "כוח מדומה" שאינו קיים בטבע.

 

הוכחה 92. מוכח במשפט 87 תהליך של הגדלת מהירות אגידי תא"מ אשר כתוצאה מהם אגידי Z0 משפרים הנאתם והופכים להיות אגידים משלימים (+-) למטרת הגדלת הנאתם הכרוכה גם בהגדלת האנרגיה E לפי משפט 70. התוצאה היא הגדלת מהירות ל V1  והמשכת התהליך של תא"מ עם אגידי Z0 במהירות גבוהה יותר, עם הנאה ואנרגיה גדולים יותר והכל מתוך בחירה חופשית. תהליך זה בו אגידי תא"מ ממשיכים לנוע באמצעות הטענת אנרגיה E ע"י אגידי Z0 הוא הבסיס להסבר הנכון ל"כוח ההתמדה" למשל, במרחב "ריק" שבו מצויים אגידי Z0 חופשיים. כאשר מכונית מתקדמת במהירות של 100 קמ"ש, אגידי Z0  של הנוסעים, מוטענים באנרגיה E באגידי תא"מ (+-) היוצרים מהירות של 100 קמ"ש. ברגע שהמכונית בולמת, הנוסעים נדחפים קדימה במהירות 100 קמ"ש. גם לו לא היו נבלמים ע"י פנימיות המכונית, הנוסעים היו נבלמים מכך שאגידי Z0 שסיפקו אנרגיה E לאגידי Z0  בגופם, יאטו הטענת האנרגיה E  וכך יעמדו (אולי חבולים), למרות שתהליך תא"מ היה ממשיך בגופם כתא"מ נייח במקום כנייד. הפיזיקאים נאלצו בגלל פרדוקסים, כביכול, להוסיף "כוח מדומה", שאיננו, כדי לאזן את הנוסחאות השטחיות עם 2-4 פרמטרים בסיסיים וחלקיים, באמצעותם הם מניחים כי יכולים הם להסביר את כל הטבע (הדומם), הסותרות את חוקי יסוד הטבע. חוקי הפיזיקה שלהם מבוססי הנחת הרציפות שגויים מלכתחילה ומאפשרים ריק, תנועה בריק ללא אנרגיה E , וכך מבצעים "קסמים" שאינם קיימים בטבע. המדע לפי תורת מיקסומיה מוסבר מהשורש ולעולם אין בו "כוח מדומה". מש"ל.

 

משפט 93. אגידי תא"מ ניידים (והאור) חייבים לקיומם ותנועתם באנרגיה E גדולה פי כמיליון משל אגידי Z0.

 

הוכחה 93. מוכח במשפטים 1- 3 כי הנחת הרציפות אשר קיימת אצל כל הפיזיקאים היא שגויה בשורש, כיוון שאין שום אפשרות לקיום כל תנועה בטבע. לפי משפטים 2- 3 חייבת להתקיים אי רציפות של הטבע, אשר משמעותה היא קפיצה קוונטית ללא זמן. לכן, לפי משפט 9 הטבע יכול היה לקום רק בגלל אי רציפות התנועה בטבע. העובדה שהטבע ממשיך להתקיים הוא בגלל שלפי משפט 26 תנועה לא רציפה בטבע מחייבת קפיצה קוונטית, הדורשת תאוצה וחיכוך לשם ביצועה ולכן, מחייבת אנרגיה E לביצועה. האגידים הקטנים ביותר בטבע הם קבוצת אגידי Z0 אשר מוכח במשפט 9 כי הם הקימו את הטבע וכן מוכח כי הם אל"מ, הקטנים ביותר בטבע > 0 ובעלי מסה פיזית מוכחת. משפט 28 מוכיח כי כל אגיד בטבע חייב בתנועה ולכן באנרגיה E אחרת יתפרקו. היות ולפי משפט 30 אין אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי Z0 מכאן, המסקנה הבלתי נמנעת כי לא קיים שום אגיד בטבע אשר אינו זקוק לאנרגיה E לשם תנועתו, החל מאגידי Z0 אחרת יתפרק. יותר מכך, הוא אף לא היה יכול להיות מראש בטבע לפי משמעות משפט 9 המחייב את הקמת הטבע לפי משפט 46 במאגר אנרגיה B0 שהוכן מבעוד מועד מראש עוד טרם הקמת הטבע! מכיוון שהפיזיקאים הניחו כי הגא"מ תנועתם רציפה בטבע (כמו כל אגיד), עובדה מופרכת בשורש ע"י מיקסומיה, הם החליטו כי כל אגידי תא"מ ניידים (הגא"מ) נעים בפועל ללא הזדקקות לאנרגיה E לתנועתם, למרות שהם נעים במהירות C מיליארדים של ק"מ, והדבר תמוה כיצד ינועו ללא אנרגיה E. הם מסתמכים בין היתר על הטעות הבסיסית של ניוטון כפי שבאה לידי ביטוי בחוק הראשון של ניוטון הקרוי גם "חוק ההתמדה" כי קיים ריק בחלל הטבע המאפשר לאגידי טבע, למשל, חלליות וכיוב' לנוע. טענה נוספת של הפיזיקאים היא כי מכיוון שמסת הגא"מ "זניחה" ניתן להתעלם ממנה, וכן מהאנרגיה הנצרכת המזערית של המסה ה"זניחה". גישתם מבוססת על החלטתם המרכזית והחשובה (עמוד 3) כי מערכת הייחוס המדעית שלהם, היא הם עצמם. לפיכך כל מה שאינו מאובחן פיזית על ידם בכלים המדעיים שלהם אינו קיים, כך ממש. אך, מערכת הייחוס של מיקסומיה היא הטבע המוחלט ולא האדם הסובייקטיבי אשר מעצם טבעו מוגבל ע"י יכולתו התפיסתית והטכנולוגית. לכן, זוהי ממש "סנסציה" עבורם ההוכחה של מיקסומיה כי לפי משפט 32  חוק קיום הטבע מוכיח כי האנרגיה E היא המצרך החשוב והנדרש ביותר בטבע. על מנת להדגיש את גודל הטעות הזו במונחי אנרגיה E, נדגים זאת ביחס בין אגיד Z0 > 0 שהוא אל"מ בעל מסה פיזית מוכחת, הקטנה בטבע והחייבת באנרגיה E לקיומה, לבין אגיד תא"מ כמו הגא"מ אור. הגא"מ אור לפי משפטים 79- 81 הוא אגיד. לפי משפט 82 אגיד האור בנוי מאגידי Z0 (משפט 11) ולכן, גם הוא מחויב באנרגיה E לקיומו ותנועתו כמוסבר במשפט 83. היחס ביניהם הוא כי כ- מיליון אגידי Z0 מרכיבים יחידה אחת של תא"מ אור. לכן, להניח כי הגא"מ, כגון האור זקוקים לאנרגיה "זניחה" לשם תנועתם, בהתבסס הפיזיקאים על הנחת הרציפות השגויה, ועוד כאשר מדובר כי אגידי תא"מ ניידים מתקדמים במהירות עצומה C = K300 ק"מ בשנייה, מיליארדים על מיליארדים ק"מ מוכיחה על אי הבנה שיטתית של חוקי הטבע. מש"ל.

 

משפט 94. מחסום מהירות האור C = K300 ק"מ בשנייה שגוי בשורש.

 

הוכחה 94. לפי משפט 90 מוכח כי אגידי Z0 (משפט 41) << מאגידי תא"מ (גא"מ) בערך פי מיליון, ולפיכך מהירותם V >> C , כך שלמעשה אין אפשרות בכלל לאבחנם כיוון שהם לא נתפסים בכלל בפנימיות האדם, לא ניתן להרכיב מהם לפיכך שום תמונה אצל האדם האיטי, אשר מסוגל לעבד פחות מ- 30 תמונות לשנייה. לכן, לעולם לא ניתן יהיה לאבחנם. לא כל שכן לגבי שתי מניפות אגידי Z0 אשר מהירותן>> ממהירות אגידי Z0 >> C. לכן, מהירות המניפות >>> C. בנוסף, תורת היחסות של אינשטיין מבוססת על הנחת הרציפות השגויה וממילא היא מופרכת ולו רק מסיבה זו, כיוון שבטבע לפי משפטים 1- 3 אין אפשרות לרציפות, אלא, קיימת רק אי רציפות של הטבע המחייבת קפיצה קוונטית באפס זמן (ללא זמן). לפי משפט 86 ההסבר לכך כי קיימות מהירויות > C מקורן הוא זמן שהייה וגודל הקפיצה הקוונטית. לכן, למשל לפי משפט 72 קיים בהקמת הטבע תהליך של סינרגיה לפיו ככל שהטבע מתקדם בהתפתחותו מהירות הקפיצות הקוונטיות עולה ולכן, גם מהירות אגידי תא"מ. כיוון שמהירות האור C נמדדה במרחב אגידי Z0 נפרדים/חופשיים, חייב להיות כי מהירות אגידי תא"מ ניידים> C. לכן, מופרכת בזאת כל תורת היחסות של אינשטיין מסיבות רבות. מש"ל.

 

משפט 95. אגידי תא"מ נייחים מהווים את עיקר הטבע והם לעולם לא יאובחנו ע"י האדם, כולל האמ"נ.

 

הוכחה 95. מוכח במשפטים 41- 43 כי מהירות אגידי Z0 שהם אל"מ הקטנים בטבע >> C ובגלל מהירותם העצומה אין אפשרות לשום אדם לאבחנם ולהקים תמונה מהם בפנימיותו. תפיסתו ומוגבלותו של האדם לא מאפשרת עיבוד התמונה בתוכו ולכן, האדם בכלל לא מודע לקיומם הפיזי של אגידי Z0בהיותם נפרדים/חופשיים במרחב חלל הטבע. לאגידי Z0 קיימים 2 כנפיים שהם חלק ממנו < Z0 ולפיכך אין אפשרות לאבחנם ולתפוס תמונתן בפנימיות האדם. כאשר אגידי Z0  שהם אל"מ מתאחדים לפי משפט 11 עם הקמת הטבע ניתן לאבחנם כי הם הופכים למאוחדים ודחוסים ואז אינם חופשיים. אז, בהיותם מאובחנים ככדור הארץ, כוכבים ושמשות, ניתן לאבחנם, אך אין אפשרות לאבחן את מניפות/כנפיים של האגידים שמהירותם >> מהירות אגידי Z0 , והם בעלי זמן שהייה בלתי נתפס אצל האדם ולכן, בלתי אפשרי שום עיבוד בתוכו שהוא עד 30 תמונות בשנייה. לכן אין שום נוכחות ומודעות של האדם על מניפות אגידי הטבע כמו כדור הארץ למשל. ומכאן שלעולם לא תהיה לאדם, שום יכולת אבחון לגבי המניפות, גם כאשר הם מתאגדים, אלא, רק את אגידי הטבע הבנויים מאגידי Z0  ניתן לאבחן כי מהירותם קטנה עם התגבשותם. מניפות אגידי Z0  הן חלק משיטת חוק שלוש הפעימות המאפשר את קיום הטבע החל מאגידי Z0 והמשך בכל אגידי הטבע הבנויים מהם, והמניפות המחוברות לאגידים מהירותן עצומה בשעת הסתובבותן >> C. כך, למשל, לכדור הארץ קיימות 2 מניפות ענק שהן אגידי תא"מ נייחים, הבנויים מאגידי Z0 הסובבים את כדור הארץ במהירות עצומה >> C ולכן, גם עם התגבשות אגידי Z0 למסות ענק, ומהירותם קטנה, אין הדבר כך לגבי המניפות שמהירותן ממשיכה להיות עצומה בכל התגבשות ולכן, אינן מאובחנות. כמוכח במשפט 44 הן הבונות את כוח המשיכה הבלתי נראה של כדור הארץ. מכאן מוכח כי מניפות כל אגידי תא"מ, שהם עצמם מאובחנים (כדור הארץ, הכוכבים והשמשות כולל כל הגלקסיות בטבע), אינן מאובחנות ולא יאובחנו לעולם בגלל מהירותן העצומה והיותן בלתי נתפסות ע"י האדם. אבל, מניפות אגידי הטבע עצמן נסתרות מעיני האדם, כולל המניפות שבחלל עצמו (שם נמצאים אגידי  Z0  חופשיים/נפרדים). את מניפות שלוש הפעימות ניתן להוכיח רק באמצעות תורת מיקסומיה. כיוון שאמ"נ המניפות המצויה בפנימיות אגידי Z0 היא אל"מ < Z0 הבנויה מאגידי תא"מ עדינים וקטנים ומהירים, הרי שגם אותן לא ניתן יהיה לאבחן לעולם. מכאן שאת עיקר הטבע, שהוא אגידי תא"מ וכן כל אמ"נ הנגזרת מהם (כולל של האדם), לא ניתן לאבחן לעולם. מש"ל.