חוק יסוד רביעי של הטבע: חוק ההנאה והרווחה

חוק יסוד רביעי של הטבע: חוק ההנאה והרווחה

משפט 54. חייב להיות אינטרס קיום אצל כל אגידי הטבע החל מאגיד Z0 אותו הקימה האמנ"ה.

הוכחה 54. לפי משפט 28 קיום כל אגיד בטבע מחייב תנועתו, אחרת יתפרק מחוסר אנרגיה E. משפט 29 מוכיח כי קיים מנגנון להתחדשות האנרגיה E בפנימיות כל אחד מאגידי Z0, הפועל לפי משפט 36 בשיטת שלוש הפעימות  כאשר מטרת אגיד Z0  לפי משפט 38 היא מיקסום אנרגיה אותה מבצע האגיד לפי משפט 35 באמצעות האמ"נ אשר קיימת בו ובכל אגידי הטבע, אשר  לפי משפט 40 כל אגידי הטבע מטרתם מיקסום האנרגיה לעצמם ולכן, כל הטבע מטרתו מיקסום אנרגיה. הוכח במשפטים 46- 53 כי האמנ"ה היא שהקימה את הטבע וכי אין שום אפשרות למקריות. לכן, מעצם קיום הטבע חייבת הייתה האמנ"ה ליצור אינטרס אצל כל אגיד בטבע החל מאגידי Z0 להתקיים בטבע, לבל יתפרק. לשם כך חייב להיות מנגנון לכל אגיד בטבע להשיג אנרגיה E לקיומו, אשר חייב להיות קשור למרכיב נפשי של האמ"נ המצוי בכל אגידי הטבע. מכיוון שמקור הטבע לפי משפט 11 הוא באגידי Z0 , אצלם מתחיל אינטרס הקיום להשגת אנרגיה E.  מש"ל.

משפט 55. השגת אנרגיה E מתבצעת ללא מודעות אגיד Z0 ומקורה באינטרס נפשי למניעת סבל מפאת היחלשות ולהגדלת הנאה המבוסס על אמ"נ האגיד בעל רצון נפשי ומחשבתי.

הוכחה 55. לפי משפט 27 האנרגיה E הנדרשת לביצוע הקפיצה הקוונטית מצויה במאגר פנימי של כל אחד מאגידי Z0, כאשר לפי משפט 9 כל אגיד Z0  קיים בנפרד מאגידי Z0 אחרים וזהו הבסיס לעצמאותו. לפי  משפט 35 לכל אגיד Z0 חייבת להיות אמ"נ עצמאית בעלת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי, והיא זו אשר אחראית להשגת אנרגיה Eלפי משפט 54  אחרת האגיד יתפרק. מקור הרצון של אגיד Z0 הוא להשגת הנאה ולא אנרגיה E, אשר מושגת באמצעות המרכיב הנפשי שהוא בסיסי בטבע, כי עובדה שהטבע קיים ולא מתפרק לפי משפט 28, ואף מתרחש תהליך של מיקסום אנרגיה לפי משפט 38 ומשפט 40. לכן, עצם קיום הטבע מוכיח על אינטרס אשר מקורו הוא מרכיב נפשי של ההנאה/סבל. מרכיב זה הוא הגורם לכך כי קיום מחסור באנרגיהE  באגיד Z0 גורמת להרגשת אי נוחות מחמת היחלשות ולכן, לרצון להשיג אנרגיה E להנעת מפרקי האגיד, וכאשר קיימת אנרגיה E אצל האגיד קיימת הנאה בתנועה בגלל עוצמת האגיד Z0. מודגש כי האגיד Z0 אינו מודע שהסיבה לסבל שלו היא מחסור באנרגיה E. לפיכך, ההנאה ומניעת סבל מחמת היחלשות האגיד Z0 היא האינטרס היחידי של האגיד Z0 לתנועתו באמצעות קפיצה קוונטית. מקור ההנאה של כל אגיד Z0 חייב להימצא בחוץ, כי רק שם נמצאים אגידי Z0 אחרים, עמם נוצר קשר של מגע פיזי להגדלת הנאתו. לכן, רק דרך המגע הפיזי בין שני האגידים המשלימים מושגת התחדשות האנרגיה לקיום הטבע. מכאן, שהאמ"נ של כל אגיד Z0 חייבת להכיל בתוכה בנוסף למרכיב נפשי גם מרכיב מחשבתי כדי לאפשר השגת מטרת ההנאה ע"י ביצוע הקפיצה הקוונטית ליצירת קשר עם אגידים אחרים, כאשר כל אלו מונעים עי רצון האגיד. לפיכך מטרת אגיד Z0 היא הגדלת הנאה ומניעת סבל ורק בדרך עקיפה, למרות חוסר המודעות שלו לאנרגיה E הוא משיגה בעקיפין. מש"ל.

משפט 56. מטרת הקפיצה הקוונטית של אגיד Z0 היא מגע פיזי ממשי עם אגיד Z0 משלים, למניעת סבל קודם, ולהגדלת הנאה במיידי, ובאמצעות תהליך ההנאה הזוגי מוחלפת ומתחדשת האנרגיה של אגידי Z0, למרות שמטרתו הנאה בלבד.

הוכחה 56. לפי משפט 55 מטרת אגיד Z0 היא מניעת סבל והגדלת הנאה באמצעות קשר עם אגידי Z0  אחרים מהחוץ, ולא הגדלת אנרגיה, לה אינו מודע. כיוון שכל אגיד Z0 שואף לאותה מטרה, באמצעות האמ"נ שלו, כל אחד מאגידי Z0 ייצור קשר עם האגיד המשלים אשר יאפשר לו השגת הנאה. לכן, חייב להתקיים בכל אגיד Z0 מנגנון להשגת קשר ההנאה עם אגידים אחרים, אשר יאפשר לו גם השגת ההנאה מחד אך, במקביל יאפשר לו השגת אנרגיה להמשך קיומו, למרות שאינו מודע לכך. כל אגיד Z0  יתקשר לאגיד Z0 המשלים שלו בחוץ, לשם הנאתו. אך, ההנאה חייבת להיות מלווה בהחלפת אנרגיה המשלימה לשלו, וסימנה הפוך משלו, כי אחרת האגיד יתפרק לפי משפט 28 מחוסר אנרגיה E. כלומר, כוחות המשיכה והדחייה הידועים בפיזיקה כטכניים: משיכה (+-) ודחייה (–) (++), המקור/ הבסיס שלהם הוא הנאה נפשית של משיכה (+-) או דחייה נפשית/הימנעות מסבל (–) (++). הקפיצה הקוונטית מטרתה השגת הנאה, ולפיכך תתבצע מתוך משיכה הדדית להנאה של שני אגידי Z0, בעלי סימן הפוך: (-) שלילי שהוא כוח משיכה זכרי עם (+) כוח משיכה נקבי המשלימים זה את זה. הקשר בין אגידי Z0 המשלימים, גורם להשגת מטרת אגידי Z0 שהיא הנאה נפשית. אך, הקשר המשלים ( -+) תוצאתו המקבילה להנאה היא גם החלפת אנרגיות בין שני האגידים כך שאגיד (-) ואגיד (+) מקבלים את האנרגיה המשלימה, המתחדשת באמצעות כל שלושת תהליכי הפעימות, המאפשרת המשכיות הטבע. מכאן, שלמרות שמטרת אגיד Z0 היא השגת הנאה, קבלת האנרגיה המשלימה מהאגיד המשלים היא הסיבה האמיתית המאפשרת המשכיות קיום אגידי Z0  בטבע כולל מיקסום אנרגיה. מש"ל.

משפט 57. החלפת אנרגיות שמקורה הנאה היא בסיס קיום הטבע ומוכיחה כי האמנ"ה היא שבנתה את הטבע והמקריות לביצוע דבר כה מורכב היא אפס.

הוכחה 57. משפטים 55- 56 מוכיחים על מנגנון מתוחכם בו האמנ"ה שהקימה את הטבע כמוכח במשפטים 46- 53 יצרה את האינטרס לקיום הטבע בשני מהלכים הנעשים בו זמנית. מצד אחד יצירת מרכיב נפשי של רצון האמ"נ להנאה אשר גורם לזיווג/קשר בין אגידים משלימים (+-) ובמקביל החלפת אנרגיה משלימה המאפשרת המשכיות וקיום הטבע. העובדה כי קיימת התאמה ספציפית לאותם אגידים בה ההנאה משולבת באנרגיה המתאימה לאגידים מוכיחה על שלילת כל מקריות, אלא, תכנון מדויק, חכם ומורכב ביותר בו משתתפים כל אגידי Z0  בו זמנית. לכן, חייב להיות תכנון מוקדם מראש, לכך עוד ברחם האמנ"ה, אחרת הטבע היה מתפרק מיד לאחר הקפיצה הקוונטית הראשונה. מכאן, שאין שום יסוד למקריות בקיום הטבע, אלא, תכנון וביצוע מדויק ללא טעות. מש"ל.

משפט 58. פעולת מיקסום אנרגיה אצל אגידיZ0  היא גם מיקסום הנאה.

הוכחה 58. מטרת אגידי Z0  בתהליך הקשר עם האגיד המשלים (+ -) היא מיקסום הנאה ואין להם מודעות לקבלת אנרגיה E במקביל. אך, לפי משפט 38 היות ואמ"נ של כל אגידZ0 אשר הוקם לפי משפט 50 ע"י האמנ"ה מטרתו לפעול למען עצמו. לכן, ככל שישיג יותר הנאה כך ישיג יותר אנרגיה ולהיפך ככל שישיג יותר אנרגיה כך גם  ישיג יותר הנאה. זאת כיוון שהאנרגיה בנויה מיחידות הומוגניות וכל אגידZ0 ממצה מאותה אנרגיה   Eאת מקסימום ההנאה המתאים לו. מש"ל.

משפט 59. החלפת אנרגיות בין אגידי Z0   בשעת זיווג (+ -)  בין אגידים משלימים היא שיוצרת את מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע. זוהי פעולה מופלאה של תכנון האמנ"ה השוללת כל מקריות בטבע.

הוכחה 59. שיטת שלוש הפעימות לקבלה, עיבוד והחלפת אנרגיות בין אגידים משלימים מקורם ברצון להנאה לפי משפטים 55- 56,  כאשר האנרגיה המוחלפת בין אגידיZ0 משלימים היא פסולת אנרגטית ולפיכך בפעולת העיבוד ואח"כ ההנאה מתבצעת פעולת התחדשות האנרגיה בטבע. כיוון שמדובר על כל אגידי Z0 הטבע, כאשר מבנה ההנאה שונה ומגוון, וכך גם מבנה הפסולת האנרגטית, נשללת כל אפשרות למקריות, בהמשך למשפט 57. מש"ל.

משפט 60. קיימת בחירה חופשית אצל אגיד Z0  לבחירת האגיד המשלים (+-)  למיקסום הנאה מתוך כמה אפשרויות. הבחירה החופשית מבוצעת באמצעות מניפות הגא"מ בזמן השהייה, ורק לאחריה מבוצעת הקפיצה הקוונטית, תוך כדי שיקול כלכלי של יעילות ותועלת.

הוכחה 60. לפי משפט 37 לביצוע שלוש הפעימות משתמש אגיד Z0 בשתי המניפות אותן מפעילה האמ"נ שלו לשם מיקסום הנאה ואנרגיה כמוכח במשפט 58. לפי משפט 41 שתי מניפות הגא"מ מסתובבות במהירות > C שהיא מהירות הגא"מ K300 ק"מ בשנייה, כדי לאתר אגידים משלימים (+-) למיקסום הנאה. פעולה זו חייבת להתבצע בזמן שהייה בין שתי קפיצות קוונטיות, כיוון שקפיצה קוונטית עצמה נעשית לפי משפט 3 באפס זמן (ללא זמן). מטרת כל אגיד לפי משפט 38 היא מיקסום אנרגיה, אשר לפי משפט 58 היא גם מיקסום הנאה. מוכח לפי משפט 37, כי שתי מניפות הגא"מ מסתובבות בשני מעגלים משלימים סביב אגיד Z0למטרת סריקה למציאת זיווג להנאה עם אגיד Z0 משלים. אגיד Z0 מקבל היזון חוזר מיידי באמצעות הגא"מ של המניפות החוזרים אליו. נוצרת בתוכו תחושה פיזית על סוג אגידי Z0  איתם יצר קשר פיזי מרחוק, עוד טרום הקפיצה הקוונטית. האגיד נדחה אם קיים אותו סימן (++) (- -) מאגיד Z0 נגדי, ונמשך לאגיד Z0 משלים במקרה של סימן הפוך (+ -). זהו מידע פיזי מיידי המאפשר לאגיד Z0 מידע על אגידי Z0 המשלימים לגבי ההנאה עבורו, למרות שאת המגע הפיזי הממשי עדיין לא ביצע. תהליך התחושה הפיזי נוצר באמצעות מניפות הגא"מ בזמן השהייה, עוד טרום המגע הפיזי והוא מבוצע מרחוק באמצעות הגא"מ של אגידי Z0. אגיד Z0 מקבל מידע מתאים עם חזרת הגא"מ של המניפות אליו, על כל אגידי Z0 המשלימים (+-) שכמותם מוגבלת. בידי אגיד Z0 מידע על 2- 3 אגידים משלימים המתאימים ביותר, אשר באמצעות האמ"נ שלו הוא אוסף ומעבד את המידע, ובוחר מביניהם בדרך בחירה חופשית הדדית את האגיד היחיד המשלים המתאים ביותר עבורו למיקסום הנאה הדדית. אגיד Z0 מבצע בסיום השהייה את הקפיצה הקוונטית למיקסום הנאה ואנרגיה, רק עם אותו אגיד משלים יחיד ולאחר הבחירה החופשית ההדדית.

לאמ"נ אגיד Z0 קיימים כלים כלכליים המאפשרים לו קבלת החלטה יעילה יותר של "עלות-תועלת" בבחירת אגיד Z0 המשלים. למשל, ידיעת כמות האנרגיה למספר הקפיצה הקוונטיות "בקפיצה הקוונטית", הנקבעת ע"י "מד מרחק" של חיישני אגיד Z0 באמצעות היזון חוזר של הגא"מ, ויתרת כמות האנרגיה שבאגיד Z0: "מד דלק" לאנרגיה בצורת עייפות/ערות האגיד. תוצאות אלו נכנסות לחישוב כדאיות, וכיוב'. מש"ל.

משפט 61. עצמאות אגידי Z0 התאפשרה רק בגלל שמיקסום הנאתם גורמת להתחדשות האנרגיה E בטבע, ללא שמץ מודעות של אגידי Z0לאנרגיה E, וזוהי הוכחה חד משמעית הן לקיום האמנ"ה והן לשלילת כל מקריות בטבע.

הוכחה 61. לפי משפטים 35- 37 קיימת אמ"נ עצמאית בכל אחד מאגידיZ0  המנהלת את פעילות שלוש הפעימות להשגת מקסימום הנאה, וזו מטרתם היחידה של אגידיZ0 . לפי משפט 28 אין קיום לטבע בלעדי האנרגיה E. לפי משפט 55 לאגידי Z0 אין שום מודעות לאנרגיה E. אך, למרות חוסר המודעות שלהם לאנרגיה E, עובדה מוכחת היא שלפי משפט 57 האמנ"ה יצרה את התחדשות האנרגיה E בטבע אצל כל אגידי Z0  וכך נבנה כל הטבע לפי משפט 11. יצירת הקשר בין הנאה לאנרגיה היא מהלך מבריק וחכם של האמנ"ה באמצעותו התאפשר לאגידיZ0  להקים את הטבע באמצעות האמ"נ שלהם ללא שיהיה להם שום מושג על כך מלבד הנאתם. זוהי הוכחה חד משמעית כי האמנ"ה תכננה הכול עוד טרום הקמת הטבע במדויק והאפשרות היא אפס כי הטבע הוקם במקריות. מש"ל.

משפט 62. בחירה חופשית הקיימת אצל אגידי הטבע הדומם, הצומח, החי והאדם מקורה באגידי Z0.

הוכחה 62.  לפי משפט 11 כל הטבע על כל אגידיו, הדומם, החי, והאדם הוקם ומורכב מאגידי Z0 כי אין יש מאין. כיוון שלכל אגידי Z0 קיימת לפי משפט 60 בחירה חופשית, אזי, לכל אגידי הטבע קיימת בחירה חופשית. מש"ל.

משפט 63. אגיד Z0 מבצע בחירה מתוך האינטרס שלו, וכך מגדיל הנאתו לעומת שאר הבחירות שלפניו.

הוכחה 63. לפי משפט 60 מיקסום הנאה של אגיד Z0  נעשה בשהייה, באמצעות בחירה חופשית בין 2-3 אגידי Z0 משלימים לו. לפיכך, תנועה של אגידZ0  לאחר שבחר בחירה חופשית למיקסום הנאתו תמיד מגדילה הנאתו לעומת שאר הבחירות שלפניו. מש"ל.

משפט 64. הטבע וכדור הארץ הוקמו מאינטרס של אגידי Z0 למיקסום רווחתם בגלל קיום בחירה חופשית.

הוכחה 64. לפי משפט 11 מאגידי Z0 הוקם כל הטבע, כולל הדומם, הצומח, החי והאדם. לפי משפט 60 קיימת בחירה חופשית אצל אגידי Z0  למיקסום הנאתם. לפי משפט 62 קיימת בחירה חופשית אצל כל אגידי הטבע שמקורה באגידיZ0 . לפיכך, בהינתן בחירה חופשית כזו, מחליטים חלק מאגידי Z0 לפי משפט 63 ליצור איחוד ביניהם מתוך אינטרס שלהם למיקסום הנאתם, במקום שכל אחד ימשיך בנפרד, זאת ללא שום מודעות לכך. התוצאה העובדתית היא הקמת כדור הארץ וכל הטבע הדומם (שמשות, כוכבים, כדור הארץ ומה שביניהם), הצומח, החי והאדם, כתוצאה מבחירה חופשית ועצמאית של אגידיZ0  בעצמם ללא שום מודעות לכך, אלא, מתוך רצון למיקסום הנאתם. לולא כך, לא היה נוצר כדור הארץ והדומם. מש"ל.

משפט 65. לא קיימת הסתברות מובנית בדומם.

הוכחה 65. לפי משפט 60 קיימת בחירה חופשית לאגידיZ0  לבחירה של 2- 3 אפשרויות בחירה לזיווג משלים (+-). מתקבל מידע מקדים מהגא"מ של מניפות אגיד Z0 בהיזון חוזר היוצר תחושות פיזיות על כמות מוגבלת של אגידי Z0 משלימים (+-), למרות שאת המגע הפיזי לא ביצע עדיין. בידי אגיד Z0 מידע על 2- 3 אגידים משלימים המתאימים ביותר, אשר באמצעות האמ"נ שלו הוא אוסף ומעבד את המידע, ובוחר מביניהם בדרך בחירה חופשית הדדית את האגיד היחיד המשלים המתאים ביותר עבורו למיקסום הנאה הדדית. מבחינת אגיד Z0 קיימת בחירה חופשית אמיתית שכן, קיימות לגביו כמה אפשרויות בחירה. אגיד Z0 יבחר תמיד את האפשרות אשר תאפשר לו מיקסום הנאה לפי משפט 38. לכן, האמנ"ה שתכננה מראש את כל תוכנית הקמת הטבע באמצעות אגידי Z0 של הטבע, יודעת מראש את כל מפגשי אגידי Z0 כמוכח במשפט 66 להלן. לכן, מבחינת האמנ"ה אין לאגידי  Z0 שום בחירה חופשית, והיא יודעת הכול על כל אגידי הדומם . לכן, אין מדובר בהסתברות מובנית בדומם. מש"ל.