חוק יסוד שלישי של הטבע: חוק שלוש הפעימות

חוק יסוד שלישי של הטבע: חוק שלוש הפעימות

 

משפט 36. קיום אגידי Z0 בטבע מחייב כל אחד מהם בנפרד בדרך מגע פיזי עם אגידים אחרים לבצע מחזור שיטת שלוש פעימות של הכנסת אנרגיה, עיבוד והוצאה להתחדשות האנרגיה E להמשך קיומם בטבע.

 

הוכחה 36. לפי משפט 9 אגידי Z0 > 0 הם אל"מ אך בעלי מסה פיזית. ולפי משפט 28 קיומם מחייב תנועה שלפי משפטים 2- 3 מתבצעת בקפיצה קוונטית המחייבת לפי משפט 26 אנרגיה E, אחרת, אגידי Z0 יתפרקו. לפי משפט 27 מלאי האנרגיה  E מצוי בפנימיות כל אחד מאגידי Z0 ולפי משפט 29 הוא אוזל ומתרוקן כבר לאחר הקפיצה הקוונטית הראשונה של הקמת הטבע, אך המשך קיום הטבע מוכיח כי קיים מנגנון התחדשות האנרגיה E לאגידי Z0 להמשך פעילותם המתבצעת בקפיצות קוונטיות. מכאן שמנגנון זה חייב להתבצע בדרך של שלוש פעימות להחלפת אנרגיה E בין אגידי Z0 בדרך מחזורית. בפעימה ראשונה אגיד Z0 חייב לקיים תקשורת ומגע פיזי עם אגידי Z0 אחרים, כי רק מהם אפשרי כי יקבל אנרגיה אשר חייבת להיכנס לפנימיותו. בפעימה שנייה מתבצע עיבוד האנרגיה בפנימיות אגיד Z0 (משפט 27), יצירת ואגירת פסולת בגלל תהליכים אנרגטיים הדורשים חיכוך. בפעימה שלישית חייב להתבצע תהליך של הוצאת אנרגיה עודפת או פסולת אנרגטית החוצה באמצעות מגע עם אגיד Z0 אחר. הליך זו מתבצע אצל כל אגידי Z0  תמיד ובדרך מחזורית. המשך קיום הטבע באמצעות האנרגיה E מוכיח על התחדשות האנרגיה. מכאן שתהליך התחדשות זה נעשה בטבע ע"י אגידי Z0 . מש"ל.

 

משפט 37. לביצוע מחזור שלוש הפעימות יש הכרח לאגיד Z0 בשתי מניפות/כנפיים של גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) אותם מפעילה האמ"נ שלו.

 

הוכחה 37. התהליך המורכב של מחזור שלוש הפעימות לפי משפט 36 דורש השגת אנרגיה E מחוץ לאגיד Z0 החייבת להיעשות בדרך של מגע פיזי עם אגידי Z0 אחרים, וכן דורש הוצאת פסולת ועודף אנרגיה E והרחקתם ממנו. מכאן שהדבר צריך להיעשות באמצעות מניפות/כנפיים של גא"מ, אשר מופעלים ע"י אגיד Z0 אשר בנויים מאגידים < Z0. [הרחבה והוכחה כי הגא"מ תמיד בנוי מאגידים ורק מאגידים, ראה בחוק יסוד חמישי חוק הגא"מ]. מניפות אלו בנויות מאל"מ < Z0 המהוות חלק בלתי נפרד מאגיד Z0 . מספר המניפות הוא שתיים כיוון שאז מתבצעים על כל חלק מהאגיד תנועת מלקחיים לאיתור ומציאת אנרגיה וכן הכנסת האנרגיה לתוכו מצד אחד והוצאת האנרגיה העודפת והפסולת מצד שני. היות ולפי משפט 35 קיימת לאגידי Z0 (מהם מורכב הטבע) אמ"נ בעלת רצון עצמאי עם מרכיב נפשי ומחשבתי אותה הוא מפעיל למען עצמו כי אין יש מאין, הרי שהאמ"נ של אגיד Z0  היא האחראית על פעילות כנפיו. מש"ל.

 

משפט 38. מטרת כל אגיד Z0 היא השגת מקסימום אנרגיה E.

 

הוכחה 38. חוק קיום הטבע מחייב אנרגיה E לשם פעילות אגידי Z0 >0 שכולם בעלי מסה פיזית. זאת מכיוון שתנועתם הקוונטית מחייבת חיכוך הכרוך באנרגיה E. כל אגיד Z0 חייב כל הזמן בקיום תנועה לפי משפט 28 אחרת יתפרק. זאת מכיוון שלכל אגיד Z0 לפי משפט 35 יש אמ"נ בעלת מרכיב נפשי ומחשבתי בכל אגיד בטבע, אותה הוא מפעיל למען עצמו, ולפי משפט 37 היא האחראית על פעילות שיטת שלוש הפעימות להשגת אנרגיה E. מכך נובע כי מטרת כל אגיד Z0היא השגת מקסימום אנרגיה. מש"ל.

 

משפט 39. כל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות של אגידי Z0 ולכן זהו חוק טבע.

 

הוכחה 39. היות ולפי משפט 11 כל אגידי הטבע הוקמו מאגידי Z0 כולל האטומים, כדור הארץ, מערכות הכוכבים, הדומם, הצומח, החי והאדם כולל תת אגידיהם שאף הם אגידים, הרי כל אגיד בטבע מהווה מצרף של אגידי Z0, כולל כל הטבע שאף הוא אגיד, ולכן, אף הוא פועל בשיטת שלוש הפעימות. מכאן שמדובר בחוק יסוד שלישי של הטבע שהוא חוק שלוש הפעימות להשגת והתחדשות אנרגיה E . מש"ל.

 

משפט 40. מטרת כל אחד מאגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה של עצמם ולכן, מטרת הטבע היא מיקסום האנרגיה של הטבע.

 

הוכחה 40. לפי משפט 38 מטרת כל אגיד Z0 היא מיקסום האנרגיה של עצמו בדרך של שיטת שלוש הפעימות. מכיוון שלפי משפט 11 כל אגידי הטבע בנויים רק מאגידי Z0 ולפי משפט 39  כל אגידי הטבע כולל הדומם, הצומח, החי והאדם פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות שהיא חוק טבע, התוצאה היא כי הטבע כולו על כל תת אגידיו וכן כל אגיד נפרד החל מרמת אגידי Z0 פועל למען מיקסום האנרגיה של עצמו ולכן, כל הטבע מטרתו מיקסום אנרגיה שלו.

 

משפט 41. מהירות אגידי Z0 הפועלים בנפרד, גבוהה משמעותית ממהירות הגא"מ שהם המהירים ביותר בטבע, ולכן, לעולם לא ניתן יהיה לאבחנם.

 

הוכחה 41. מהירות האור והגא"מ האחרים במרחב היא K300 ק"מ בשנייה = C. אולם אגידי Z0 >0 והם אל"מ הקטנים ביותר בטבע לפי משפט 9 אך, בעלי מסה פיזית מעצם היותם בטבע. לפי משפט 11 מאגידי Z0 בנוי כל הטבע כולל הגא"מ, הגדולים מהם ככל הנראה פי מיליון, וכבר מסיבה זו אין אפשרות לאבחנם. בנוסף, תנועתם המהירה של אגידי Z0  המתבצעת בקפיצות קוונטיות ללא זמן יוצרת לפי משפט 6 זמן שהייה קטן ביותר ולפיכך תפיסת ומוגבלות האדם לא מאפשרת עיבוד מהיר של התמונה בתוך האדם כדי לאבחנם, והם לא יאובחנו לעולם שכן מהירותם >> C. מש"ל.

 

משפט 42. את מהירות מניפות/כנפיים של אגידי Z0 אין אפשרות לעולם לאבחן .

 

הוכחה 42. לפי משפט 41 לא ניתן לאבחן לעולם את אגידי Z0 בגלל מהירותם הגבוהה היוצרת זמן שהייה בלתי נתפס אצל האדם שאינו מאפשר עיבוד מהיר של התמונה בתוך האדם כדי לאבחנו. מכיוון שמניפות/כנפיים של אגידי Z0 < Z0  גם אותם אין לעולם אפשרות לאבחן. מש"ל.

 

משפט 43. את אגידי הטבע הבנויים מאגידי Z0  ניתן לאבחן בהיותם מעל גודל מסוים אך, את המניפות/כנפיים שלהם לא ניתן לאבחן לעולם.

 

הוכחה 43. לפי משפט 11 מאגידי Z0  הוקמו כל אגידי הטבע כולל כדור הארץ ומערכות הכוכבים שהם אגידים מאובחנים. למרות זאת את המניפות/כנפיים שלהם הבונים כמצרף של גא"מ את מחזור שלוש הפעימות, לא ניתן לאבחן לעולם. לפי משפט 42 זמן השהייה הקצר בקפיצות הקוונטיות של אגידי Z0  אינו מאפשר אבחנתם בגלל תפיסה מוגבלת של האדם שאינה מאפשרת לו עיבוד מהיר של התמונה בתוכו. לפיכך, גם כשאגידי Z0  מתאגדים, זמן השהייה של המניפות ממשיך להיות קצר ולכן, לא נתפס אצל האדם אשר אינו יכול להרכיב שום תמונה לעולם ממניפות/כנפיים של כדור הארץ ומערכות הכוכבים. מש"ל.

 

משפט 44. חוק שלוש הפעימות הוא היוצר את כוח הכבידה.

 

הוכחה 44. לפי משפט 11 מאגידי Z0 הוקם הטבע ולפי משפט 39 כל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות שהיא חוק טבע. לכן, בהיות המניפות, גא"מ, חלק מאגידי Z0 הן מהוות חלק מהמצרף של כל אגיד טבע, כמו למשל, כדור הארץ. לפי משפט 43 אין אפשרות לאבחן את המניפות של כדור הארץ בשום ניסוי אמפירי, אך, כן ניתן להוכיח את קיום המניפות הפועלות להשגת אנרגיה E עבור כדור הארץ, באמצעות חוקי יסוד הטבע. אגידי Z0 בונים תת אגידים של כדור הארץ הממשיכים להתגבש עד להקמת כל כדור הארץ. כיוון שכל תת אגיד פועל בשיטת שלוש הפעימות, גם ההרכבים שלהם פועלים כך, וגם כדור הארץ עצמו, אשר לו שתי מניפות/ כנפיים ענקיות הסובבות סביב כל חצי מכדור הארץ, במהירות עצומה והמושכות אגידים לכיוון כדור הארץ. כל אגיד A אשר נקלע לתוך מצרף מניפות מיד מופעל עליו כוח המניפות למשכו לאדמה. מכאן שעוצמת שיטת שלוש הפעימות יוצרת תמיד כוח כבידה בעצם קיום המניפות שהן לפי משפט 37 גא"מ ולפי משפט 43 אין אפשרות לאבחן אותן לעולם. כאשר המניפות/כנפיים מהוות מצרף מאוחד, הם מהוות כוח עוצמה רב וחזק שהוא ההסבר לכוח הכבידה של כדור הארץ, הבלתי מאובחן היוצר מראית עין של כוח ללא הסבר, כביכול. כדור הארץ הוא דוגמה ל"כוח המשיכה" בטבע החל מאגידי Z0 ועד מסות הכוכבים והשמשות. מש"ל.

 

משפט 45. שום חלק מהאמ"נ לא ניתן לאבחן לעולם בעזרת ניסוי אמפירי, אלא, רק בהוכחה.

 

הוכחה 45. לפי משפט 35 קיימת אמ"נ באגידי Z0 הכוללת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי שהם אל"מ. עם הקמת הטבע לפי משפט 11 קיים שינוי באמ"נ המתעבה לכדי האמ"נ של האדם. אולם, כמוכח במשפטים 41- 43 זמן השהייה הקצר בקפיצות הקוונטיות של אגידי Z0 אינו מאפשר אבחנתם בגלל התפיסה המוגבלת של האדם אשר אינה מאפשרת לו עיבוד מהיר של התמונה בתוכו, ולכן האדם לא מצליח ליצור שום תמונה בפנימיותו ולכן אינו יכול לאבחן את אגידי Z0 . קל וחומר שאין אפשרות לאבחן את האמ"נ של אגידי Z0 שמהירות אגידיה V1 > 2V שהיא מהירות אגיד Z0 , בגלל שזמן השהייה קצר יותר. מכאן, שלעולם לא ניתן יהיה לאבחן את האמ"נ של אגיד Z0. מכיוון שהאמ"נ של כל אגיד A בטבע מצויה בפנימיותו של האגיד A אשר בנוי ממכלול מצרפים של אגידי Z0 , המהווה את אמ"נ האגיד A אשר מהירותו, כלומר זמן השהייה של הקפיצה הקוונטית שלו אינו משתנה, לעולם לא ניתן לאבחן שום אמ"נ בטבע, אלא, רק להוכיח קיומה, כפי שעושה תורת מיקסומיה. מש"ל.

 

האינטליגנציה המנהלת העליונה (האמנ"ה) היא שהקימה את הטבע ובכך מבטלת כל מקריות להקמת הטבע וקיומו.

 

משפט 46. הקמת הטבע מחייבת הכנה מראש של מאגר אנרגיה 0B ולכן מוכח כי האמנ"ה הקימה את הטבע והוא לא הוקם באופן אקראי אלא, בתכנון מראש.

 

הוכחה 46. לפי משפט 9 כאשר הוקם הטבע, תחילה הוקמה קבוצת אגידי Z0 בקפיצה קוונטית. משפטים 26- 27 בחוק קיום הטבע מוכיחים כי תנועה בטבע חייבת להתבצע בקפיצה קוונטית ללא זמן (להלן: קפיצה קוונטית)  המחייבת חיכוך המחייב אנרגיה E, אשר מצויה בפנימיות כל אחד מאגידי Z0. לפיכך, אין אפשרות כי תחילה הוקם הטבע ואח"כ התווספה האנרגיה E. אין אפשרות, למשל, כי בגלל חיכוך, מהירות, וכיוב' נוצרה האנרגיה הראשונית בטבע, שכן, התנועה הקטנה ביותר לפי חוק קיום הטבע מחייבת קיום אנרגיה E. לכן, להיפך: תחילה, עוד טרום הקמת הטבע היה חייב להיות קיים מאגר אנרגיה 0B, אשר רק בעזרתו ניתן היה לבצע את התנועה הראשונה בטבע, הדורשת חיכוך לביצועה. בנוסף, כל אגיד Z0 > 0 ולכן, הוא בעל מסה פיזית כמוכח במשפט 9 , ובהיותו כזה הדבר מחייב כי האגיד Z0 חייב באנרגיה לשם ביצוע התנועה באמצעות מפרקיו, אחרת הוא לא היה קיים. המסקנה מכאן היא כי האמנ"ה הכינה מאגר אנרגיה 0B עוד טרום הקמת הטבע על ידה, ובכך נשללת כל מקריות. מש"ל.

 

משפט 47. האמנ"ה היא שהקצתה מראש את מאגר האנרגיה 0B לאגידי הטבע Z0 עוד טרום הקמת הטבע, ולפיכך אין אפשרות למקריות, אלא, לתכנון מדויק מראש ע"י ישות עליונה .

 

הוכחה 47. לפי משפט 27 האנרגיה E המיועדת לקפיצה הקוונטית הוטמנה במאגר פנימיות כל אגיד Z0 בנפרד לביצוע הקפיצה הקוונטית להקמת הטבע. לכן, האמנ"ה היא שהיתה חייבת להקצות את האנרגיה E לכל קבוצת אגידי Z0 עוד טרום הקמת הטבע, ומדובר בפעולה מורכבת ביותר, על אל"מ הקטנים ביותר בטבע ומכאן שאין אפשרות למקריות, אלא, לתכנון מדויק ביותר. מש"ל

 

משפט 48. האמנ"ה היא זו אשר מראש תכננה ויצרה עוד טרום הקמת הטבע את אגידי Z0 ואת כל המבנה הפנימי כולל DNA שלהם ויכולת קליטת האנרגיה E ועיבוד פנימי בתוכו , וכולל כל המבנה הפנימי של אגיד Z0 , אחרת לא היתה יכולה להתבצע הקפיצה הקוונטית הראשונה, השולל כל אפשרות למקריות.

 

הוכחה 48. כדי לאפשר מצב בו אגידי טבע Z0 יוכלו לקלוט ולשאת את האנרגיה E בתוכם, לעבד אותה ואף לבצע את הקפיצה הקוונטית ללא שיתפרקו יש צורך לבנותם במדויק וללא שום טעות, ומדובר על טריליוני טריליונים ויותר של אגידי Z0. בנוסף, יש צורך לתכנן לאפשר פתחי יציאה מתוך האגידים של הפסולת האנרגטית. על האמנ"ה לתכנן את מנגנון החיכוך החיצוני באגידי Z0  אחרים, כולל כל המבנה הפנימי של האגידים כולל DNA תוכנית ההתפתחות כך שלא יתפרקו בקפיצה הקוונטית, אשר נעשית כפי שהוכח במשפט 3 ללא זמן, ועל האמנ"ה לבנותם בצורה אווירודינאמית מתאימה. לכך נדרשת אינטליגנציה ייחודית, ונשללת כל אפשרות לאקראיות. מש"ל.

 

משפט 49. האמנ"ה היא זו אשר תכננה והקימה את המנגנון להתחדשות האנרגיה E, שלולא כן הטבע היה מתפרק והדבר מוכיח כי לא רק שהאפשרות למקריות היא אפס, אלא, שתכנון ועוד מראש טרם הקמת הטבע של מנגנון זה, הוא בעל מורכבות עצומה על אנושית הדורשת חוכמה עילאית.

 

הוכחה 49. המנגנון להתחדשות האנרגיה חייב היה להיות מוקם מראש ע"י האמנ"ה עוד טרם הקמת הטבע שלולא כן, לפי משפט 29 לאחר הקפיצה הקוונטית הראשונה של אגידי Z0 מלאי האנרגיה E שהוקצה לאגידי Z0 מתוך מאגר אנרגיה 0B נמצא בהתרוקנות כתוצאה מהחיכוך המתחייב לפי חוק קיום הטבע. אולם, בפועל עובדה היא כי הטבע ממשיך בקיומו ולפיכך חייב להתקיים מנגנון התחדשות האנרגיה אשר מאפשר המשך קפיצות קוונטיות של אגידי Z0 . מנגנון זה מוכח ע"י מיקסומיה במשפט 36 שמתבצע באמצעות חוק שלוש הפעימות. מנגנון התחדשות זה הוא מפליא וכולל תהליכים ושלבים רבים ביותר, המתחרים ביכולותיהם במפעלים הגדולים ביותר של בני האדם, וזה בלשון המעטה, ויש לזכור כי מדובר על כמות אגידים עצומה ורבה ביותר. מכאן, שוב, הסיכוי הוא אפס כי מדובר במקריות. יתירה מכך, מודלים של מקריות בעצם הגדרתם כוללים טעויות. אך, כאן טעויות במחזור התחדשות האנרגיה בטבע הוא בלתי מתקבל על הדעת, שכן, הנזקים אדירים ויובילו להתפרקות וקריסת הטבע במיידי. לכן, חייב כי האמנ"ה של הטבע תכננה הכול מראש, ונשללת כל אפשרות שלאחר הקפיצה הקוונטית הראשונה של אגידי Z0 הטבע, "במקרה" ימשיך הטבע בקיומו עם שילוב תהליכים כה מורכבים ויחסי גומלין כה מפותלים בין אגידי Z0. לכן, נשללת כל מקריות בהקמת ופעילות הטבע, ומוכחת האמנ"ה. מש"ל.

 

משפט 50. האמנ"ה היא זו שבנתה את האמ"נ בפנימיות אגידי Z0עוד טרום הקמת הטבע, ובכך נשללת כל אפשרות למקריות בטבע כיוון ששום אמ"נ לא נבנית בטבע באופן מקרי, ולבטח לא עוד טרום הקמת הטבע.

 

הוכחה 50. לפי משפט 49 מוכח כי אין אפשרות לשום מקריות במנגנון התחדשות הטבע, שכן, מדובר בפעילות מורכבת ומסובכת ביותר, וזה בלשון המעטה. בנוסף מוכח במשפט 49 כי רק האמנ"ה יכולה להתמודד עם מורכבות כה עצומה של מחזור התחדשות האנרגיה E בטבע לכמות כה עצומה של אגידי Z0, והתכנון לכך חייב להתבצע עוד טרום הקמת הטבע, כך שנשללת כל אפשרות למקריות. מוכח במשפט 35 שחלק מהפתרון למורכבות זו נפתר ע"י האמנ"ה בכך שבנתה לפי משפט 35 אמ"נ בפנימיות כל אחד מאגידי הטבע. כלומר, הפעילות של מחזור התחדשות הטבע מבוצעת ע"י אגידי Z0 כיוון שזו הייתה תכנית האמנ"ה ולא בגלל שפתאום באופן מקרי כל אגיד Z0 קיבל אמ"נ בעלת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי, והפך להיות אורגניזם חי הפועל בדרך עצמאית. מכאן שנשללת לחלוטין כל אפשרות למקריות, במיוחד שהאמ"נ חייבת הייתה להיות מורכבת בכל אגיד Z0  עוד טרום הקמת הטבע, ברחם האמנ"ה ש"במקום הלא ידוע". מש"ל.

 

משפט 51. האמנ"ה היא שתכננה ובנתה את אגידי Z0 למטרת מיקסום אנרגיה, ובכך נשללת שוב כל אפשרות למקריות, אלא, מוכח כי האמנ"ה תכננה את מיקסום האנרגיה עוד טרום הקמת הטבע.

 

הוכחה 51. לפי משפט 35 קיימת אמ"נ בכל אגידי הטבע, כולל באגידי Z0 ולפי משפט 50 מוכח כי האמנ"ה היא שבנתה את האמ"נ באגידי Z0 ובכל אגידי הטבע. כן מוכח כי כל הטבע, לרבות "הדומם" הינו אורגניזם חי הפועל בדרך עצמאית להשגת אנרגיה בשיטת שלוש הפעימות כמוכח במשפט 36. כל אלו מוכיחים כי האמנ"ה תכננה והקימה את הטבע באמצעות אמ"נ אגידי הטבע, והדבר שולל כל מקריות. יתירה מכך, לפי משפט 38 האמ"נ באגידי Z0 פועל למען עצמו ולפיכך מטרתו בשיטת שלוש הפעימות היא מקסימום אנרגיה E לעצמו. מיקסום אנרגיה E אצל אגידי Z0, האל"מ הקטנים ביותר בטבע, מהם לפי משפט 11, הוקם הטבע כולל "הדומם" הוא תגלית מדהימה. כיוון שאין יש מאין, ברור כי "הדומם" לגביו משוכנעים כל בני האדם בעולם, וכל המדענים בעולם ובראשם הפיזיקאים כי הוא אגיד חסר חיים, כי לא רק שהוא אורגניזם חי אלא, מוכח שהוא גם בעל אמ"נ אשר יודעת למקסם את האנרגיה למענה. כל זאת למרות שהפיזיקאים יודעים כי אגיד האטום של הדומם, למשל, תזזיתי ביותר ומלא חיים. מכאן מוכח שוב כי שום אגיד בטבע במיוחד הדומם, אינו "במקרה" בעל אמ"נ הממקסם אנרגיה. מש"ל.

 

משפט 52. האמנ"ה היא שתכננה מראש עוד טרם הקמת הטבע את מטרת הטבע שהיא מיקסום האנרגיה ע"י אגידי הטבע באמצעות שיטת שלוש הפעימות. כך נשללת לחלוטין מקריות הטבע ומוכח כי האמנ"ה הקימה את הטבע למטרת מיקסום האנרגיה על ידי אגידי הטבע.

 

הוכחה 52. לפי משפט 35 קיימת אמ"נ בכל אגידי הטבע, אשר לפי משפט 40 מטרת אגידי הטבע היא מיקסום האנרגיה של עצמם, ולכן מטרת הטבע היא מיקסום האנרגיה של הטבע.  כיוון שלפי משפט 50  האמנ"ה תכננה ובנתה את אמ"נ  אגידי Z0 כבר ברחם האמנ"ה "במקום הלא ידוע", לכן, האמנ"ה שתכננה ואף הקימה את האמ"נ באגידי Z0, גם תכננה מראש באגידי Z0 את שיטת שלוש הפעימות להשגת מקסימום אנרגיה. כיוון שלפי משפט 39 כל אגידי הטבע הוקמו מאגידי Z0, (לפי משפט 11), מכאן שכל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות ואין אפשרות כי קיימת ולו קמצוץ מקריות  בכך. להיפך, בגלל שכל אגידי הטבע פועלים לפי שיטת שלוש הפעימות ומטרת כל אגיד בנפרד מהקטן ביותר Z0  ועד כדור הארץ, הכוכבים והשמשות והאדם, היא מיקסום אנרגיית הטבע למען עצמם שהם הטבע,  הדבר מוכיח בוודאות כי מיקסום האנרגיה של אגידי הטבע היווה מטרה לטבע מראש, עוד טרם הוקם הטבע וכך תוכנן ואף בוצע הדבר בפועל. מש"ל.

 

משפט 53. מכלול בניית שתי כנפיים/מניפות אינו יכול להיות מקרי ולכן חובה שהאמנ"ה הקימה את הטבע.

 

הוכחה 53. לפי משפטים 37- 40 יש הכרח לכל אגידי Z0  בשתי כנפיים/מניפות (להלן מניפות) לביצוע שלוש הפעימות, אותן מפעילה האמ"נ שלו למטרת מיקסום האנרגיה. מכיוון שכל אגידי הטבע לפי משפט 11 הוקמו מאגידי Z0 מכאן שלכל אגיד בטבע 2 מניפות למיקסום אנרגיה שזוהי מטרת הטבע. אין אפשרות למקריות לפיה פתאום צומחות כנפיים כאלו לכל אגידי Z0 , כולל שכולן עובדות באותה שיטה, כולן משתתפות יחדיו בתהליך התחדשות האנרגיה לקבלה, עיבוד והוצאה ובדרך כה מורכבת ועדינה במיוחד, כמערכת מפעל מתוחכמת, המתנהלת ע"י אמ"נ בכל אחד מאגידי הטבע, כולל הירארכיית האמ"נ בכל אגיד. לבטח אין שום אפשרות למצרף הכנפיים הזה, כאשר מצד אחד אגידי Z0 שהינם אל"מ מתגבשים לאגידים מאובחנים, בעוד הכנפיים ממשיכות להיות אל"מ לפי משפטים 41- 43, ואינן מפריעות לראייה ולתנועה וכיוב' בטבע. העובדה כי מוכח לפי משפט 41, כי מהירות המניפות >> ממהירות האור C = K300 ק"מ בשנייה וכך מאפשרת "העלמתן" לעולם, מאבחון האדם, מוכיחה פעם נוספת כי אין כאן מקריות בכלל. מכל צבר המידע הזה ברור כי האמנ"ה היא שהקימה את המניפות, והייתה חייבת לבצע זאת מראש עוד טרום הקמת הטבע, כחלק ממטרתה למיקסום האנרגיה. מש"ל.