חוק יסוד שני של הטבע: חוק קיום הטבע – אין קיום ללא תנועה, אין תנועה ללא חיכוך, אין חיכוך ללא אנרגיה.

חוק יסוד שני של הטבע: חוק קיום הטבע – אין קיום ללא תנועה, אין תנועה ללא חיכוך, אין חיכוך ללא אנרגיה.

הגדרה: אנרגיה E היא אגיד לא מאובחן (אל"מ) < Z0 הבנוי מאל"מ בעל מסה פיזית עליו אין שום מידע בטבע, והוא הגורם להנעת אגידי הטבע, ומקום מושבה הוא בפנימיות אגידי Z0.

משפט 26. תנועה לא רציפה של כל אגיד בטבע מחייבת קפיצה קוונטית, הדורשת תאוצה וחיכוך לשם ביצועה ולכן מחייבת אנרגיה E לביצועה.

הוכחה 26. לפי משפטים 1- 3 הנחת רציפות הטבע מופרכת, ולפיכך קיימת בטבע רק תנועה לא רציפה של אגידי A החייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן. לשם ביצוע הקפיצה הקוונטית של אגיד A יש צורך באנרגיה E המשמשת להפעלת כוח היוצר חיכוך כדי להיאחז/להידבק באגיד אחר לשם ביצוע הקפיצה היוצרת את התאוצה, והן כדי לנחות ולהיאחז באגיד אחר עם סיום הקפיצה הקוונטית. כדי לבצע את פעולות האחיזה בתחילה ובסיום הקפיצה הקוונטית יש צורך במפרקים גמישים של האגיד A עצמו שמקורם בפנימיות אגיד A, הזקוקים לתחזוקה תמידית של אנרגיה E , להתגברות על החיכוך בין חלקי המפרקים של אגיד A . מש"ל.

משפט 27. האנרגיה E הנדרשת לביצוע הקפיצה הקוונטית מצויה במאגר פנימיות כל אחד מאגידי Z0, והם אל"מ בעל מסה פיזית < Z0 מהם הוקם הטבע. לכן אגידי Z0נקראים אגידי האנרגיה של הטבע.

הוכחה 27. לפי משפט 12 הקפיצה הקוונטית של כל אגידי הטבע מבוצעת רק ע"י אגידי Z0 , כשכל אחד מהם לפי משפט 9 עם הקמת הטבע בדיד ושלם >0, והם אבני יסוד הטבע מהם הוקמו כל אגידי הטבע. האנרגיה E המניעה את אגידי Z0 מופעלת במאגר פנימיותם של אגידי Z0, כל אחד בנפרד, החל מרגע הקמתם, כדי לאפשר כוח אנרגטי מספיק ויעיל לביצוע הקפיצה הקוונטית המניעה את הטבע.  האנרגיה E בנויה מאל"מ קטנטנים בעלי מסה פיזית < Z0 מעצם מיקומם ואין לגביה כל מידע. אגידי Z0 נקראים אגידי אנרגיה כיוון שאגידי האנרגיה E מצויים בכל אחד מאגידי Z0 . מש"ל.

משפט 28. קיום כל אגיד בטבע מחייב תנועה, אחרת יתפרק מחוסר אספקת אנרגיה E.

הוכחה 28. אגיד A, כמו כל אגידי הטבע מורכב לפי משפט 11 מאגידי Z0 הקטנים ביותר בטבע. לפי משפט 12 מכיוון שרק אגידי Z0 מבצעים את הקפיצות הקוונטיות, אשר לפי משפט 13 מבוצעות בדרך של "מרבה רגליים" של אגיד A, לכן, המפרקים של אגיד A זקוקים לאנרגיה E לשם פעילות תקינה ביצירת קשר פיזי ביניהם. הקשר בין מפרקי אגיד A יוצר תנועה תמידית של חיכוך לשם אחיזה שתחילתה במפרקי כל אחד מאגידי Z0  והמשכה בכל אגידי A המורכבים כולם מאגידי Z0 והבונים את כל הטבע. לכן, קיום כל אגיד בטבע הבנוי מאגידי Z0 מותנה בתנועתם התמידית, אחרת הם יתפרקו מחוסר אספקת אנרגיה E ולא יהיה להם קיום בטבע. מש"ל.

משפט 29. המשך קיום הטבע לאחר הקמתו הראשונית מוכיח על מנגנון התחדשות האנרגיה E בפנימיות כל אגיד מאגידי Z0 בנפרד.

הוכחה 29. הקמת אגידי הטבע Z0בקפיצה קוונטית חייבה צריכת אנרגיה ולכן מלאי האנרגיה E בפנימיות כל אגיד מאגידי Z0 התרוקן. אך, המשך קיום הטבע, מוכיח כי קיים מנגנון התחדשות האנרגיה E, כך שכל אגיד Z0 משיג מלאי אנרגיה E לשם המשך קפיצתו הקוונטית הגורמת לצריכת האנרגיה וחוזר חלילה. מש"ל.

משפט 30. אין אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי Z0.

הוכחה 30. לפי משפט 9 כל אגידי Z0 הוקמו בדרך של קפיצה קוונטית, שלפי משפט 29, האנרגיה E המצויה בפנימיותם של אגידי Z0 מתחדשת. מכיוון שלפי משפט 11 מאגידי Z0 הוקמו כל אגידי הטבע, אין אפשרות כי קיימים אגידים שאינם בנויים מאגידי Z0. מש"ל.

משפט 31. קבוצת אגידי Z0 הוקמה כאגידים נפרדים כיוון שזו הדרך היעילה ביותר לניצול אנרגיה E לבניית הטבע.

הוכחה 31. לפי משפט 3 כל תנועת אגידי הטבע נעשית בקפיצה קוונטית ללא זמן, והיא מתבצעת לפי משפט 12 רק ע"י אגידי Z0 מהם נבנה הטבע . כך, ההזדקקות לאנרגיה היא המזערית ביותר לכל שינוי בתנועת אגידי הטבע, ומרחב האפשרויות לבניית הטבע הוא המגוון ביותר, ולכן ניצול האנרגיה E הוא היעיל ביותר. מש"ל.

משפט 32. חוק קיום הטבע מוכיח כי האנרגיה E היא המצרך החשוב והנדרש בטבע.

הוכחה 32. לפי משפטים 11– 12 כל אגידי הטבע, מורכבים מאגידי Z0, שהם לפי משפט 27 אגידי האנרגיה של הטבע. מכיוון שלפי משפטים 26- 31 מוכח כי אין קיום לטבע ללא אנרגיה, הרי שהאנרגיה E היא המצרך החשוב והנדרש ביותר בטבע. מש"ל.

משפט 33. תנועה של אגיד בטבע אינה יכולה להתבצע בריק.

הוכחה 33. לפי משפט 28 כל אגיד A בטבע אינו מונוליתי אלא, הוא בנוי ממפרקים היוצרים קשר אחיזה של תנועה ביניהם באמצעות חיכוך המחייב באנרגיה E, אחרת המפרקים יתפרקו, ולאגיד הבנוי מהם לא יהיה קיום בטבע. את האנרגיה E מקבל אגיד A באמצעות תנועת קפיצות קוונטיות של אגידי Z0 שלפי משפט 26 מתאפשרת דרך חיכוך עם אגידי Z0 אחרים. לכן, עצם קיום הטבע מוכיח כי לא תיתכן תנועה בריק. מש"ל.

משפט 34. אין אפשרות לקיום ריק בטבע ואין ריק בטבע.

הוכחה 34. לפי משפט 9 הטבע הוקם מקבוצת אגידי Z0 בקפיצה קוונטית, וכל אגיד Z0 עטוף בנפרד "במקום הלא ידוע". אומנם המקום הלא ידוע אינו שייך לטבע, אך עצם נוכחותו מוכיחה כי אין אפשרות לריק בטבע ולכן, אין ריק בטבע. מש"ל.

משפט 35. קיום הטבע הכולל את הדומם, הצומח, החי והאדם מוכיח כי קיימת אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) באגידי Z0 ובכל אגידי הטבע הבנויים מהם.

הוכחה 35. לפי משפט 9 מוכח כי כשהטבע הוקם, תחילה הוקמה קבוצת אגידי Z0 שהם אגידי היסוד של הטבע. לפי משפט 11 מאגידי Z0 הוקמו כל אגידי הטבע, כולל הדומם, הצומח, החי והאדם, ולפי משפט 30 אין אפשרות כי קיימים אגידים בטבע שאינם בנויים מאגידי Z0. אין חולק כי לאגיד אדם, קיימת אמ"נ הכוללת רצון עצמאי, מרכיב נפשי ומרכיב מחשבתי אותם הוא מפעיל למען עצמו. מכיוון שהאדם מורכב מאגידי Z0, ומכיוון שאין יש מאין, הרי שמרכיבי האמ"נ חייבים להיות בנויים לפי משפט 11 מאגידי Z0. ושוב, מכיוון שאין יש מאין, הרי אם לאדם קיימת אמ"נ הרי שחייבת להיות אמ"נ בכל אחד מאגידי Z0 שלו בנפרד, אשר היא בעלת מבנה זהה לזו של האדם, ולכל מבנה אגיד אחר שלו, כמו הלב, הריאות, והתאים שכולם בנויים מאגידי Z0 אם כי בפרופורציות וצירופים שונים. כמו כן חייבת להיות אמ"נ בכל אחד מהאגידים הבונים את הדומם, הצומח, החי וכן בכל תת אגידיהם, כולל בטבע השלם עצמו המורכב מאגידים שמקורם באגידי Z0. מש"ל.

האינטליגנציה המנהלת העליונה של הטבע (האמנ"ה) תכננה והקימה את הטבע בתוך "רחם האמנ"ה" "במקום הלא ידוע", באמצעות שבעה חוקי יסוד הטבע המבוטאים בו זמנית והפועלים בדרך מדעית.

כבר בשלב זה של חוק קיום הטבע קיימות ראיות ברורות ומוכחות כי האמנ"ה היא שהקימה את הטבע. קיום הטבע מוכיח שטרום הקמתו כרוכה בהכרח בהקמת מאגר אנרגיה 0B מראש, על מנת שלפי משפט 26 בחוק יסוד שני, חוק קיום הטבע תתרחש הקפיצה הקוונטית הראשונה של קבוצת אגידי Z0 היוצרת את הטבע הגלוי. אחרת לא יכול היה להתרחש כלום ולא היה טבע.

ההקמה ההתחלתית של הטבע, ללא הוכחת הכנת מאגר אנרגיה 0B, הייתה חייבת ליצור תהייה אצל הפיזיקאים ושאר מדעני העולם כולל הדתיים שבהם, איך התאפשר לדעתם, "המפץ הגדול" ( BIG BANG THE) בו הם מאמינים, הדורש אנרגיה עצומה להתרחשותו הראשונית? כל אדם בר דעת ובמיוחד הפיזיקאים יודעים היטב כי אין יש מאין. כלומר, לא החיכוך העצום הוא שהוליד את האנרגיה, שהרי חוק קיום הטבע במשפטים 26- 29  מוכיח כי "אין חיכוך ללא אנרגיה". גם אין אפשרות כי "הנחת רציפות הטבע" של הפיזיקאים השגויה בשורש, כמוכח במשפט 1 תוכל להירתם כראיה להקמת הטבע מאיזו "נקודה סינגולארית" (ייחודית), שהרי הנחת הרציפות מוכיחה לא רק את "קיפאון הטבע", אלא, שלפי משפט 9 אין אפשרות בכלל שהטבע יקום ללא קפיצה קוונטית, בלעדי מאגר אנרגיה 0B ראשוני! לתזכורת: גם על פי הנחת הרציפות השגויה, יש צורך בתאוצה, המחייבת אנרגיה התחלתית לשם ביצועה.

מדוע אף לא אחד מהפיזיקאים ובמיוחד הפיזיקאים הדתיים לא שאל את עצמו איך פתאום מופיעה נקודה סינגולארית משום מקום?  טענת הפיזיקאים כי "הזמן" החל רק עם "המפץ הגדול" ולכן אין משמעות לשאלה מה היה לפני היווצרות הזמן, סותרת מצפון ודיוק מדעי, כדי שהפיזיקאים לא יחקרו את יסודות הטבע, אלא, יעדיפו הנחות ואקסיומות לניסויים אמפיריים, שלעולם אינם מאפשרים הוכחה רצינית! כך הפיזיקאים בנו לעצמם מעמד על, המייתר לדעתם "כוח עליון" וכי האדם יכול להשתלט על הטבע לבדו, אין יד מכוונת ורק מקריות הטבע קיימת. היה נוח לפיזיקאים ולמדענים הטכניים לבנות תשתית מדעית שטחית מלאת נוסחאות פשטניות ללא שורש אמיתי המתנהלת, כביכול, באופן מקרי, ללא הכוונה, מלבד ידם של מדעני הטכנולוגיה חסרת מימד ערכי, שבראשם הפיזיקאים.

בפועל, תורת מיקסומיה מוכיחה כי ההיפך הוא הנכון. קיום האמנ"ה מוכח כיוון שהיא זו שתכננה והכינה הכול עוד טרום הקמת הטבע, כלומר ברחם האמנ"ה, "במקום הלא ידוע": א. הכינה מראש  את מאגר האנרגיה 0B לביצוע הקפיצה הקוונטית הראשונה כמוכח לעיל; ב. בנתה מראש את קבוצת אגידי Z0 שמהם הוקם הטבע בדרך עצמאית, כולל שמוכח לפי משפט 31 כי זוהי גם הדרך היעילה ביותר לניצול אנרגיה E; ג. הקצתה במדויק את מאגר האנרגיה 0B לכל אגידי Z0 בנפרד, עוד טרום הקמת הטבע; ד. האמנ"ה היא זו אשר לפי משפט 29 בנתה מראש את מנגנון התחדשות האנרגיה E אשר מאפשר את קיום הטבע מאז ועד היום. ההוכחות החד משמעיות הללו לקיום האמנ"ה של הטבע, בוצעו כולן עוד טרום הקמת הטבע. אך, זוהי רק ההתחלה; זהו רק קצה קצהו של תוכנית עצומה ומדהימה באינטליגנציה ובחוכמה עילאית, אותה תורת מיקסומיה תוכיח להלן במדויק באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע, באמצעותם תכננה האמנ"ה מראש, במדויק ובאפס מקריות ללא שום שגיאה וטעות את הטבע בדרך לא תיאמן. אך, דרך זו מוכחת, באשר איפשרה לאגידי הטבע לנהל בעצמם את התפתחותם וצמיחתם מתוך אינטרס הנאה, ברצון ומתוך בחירה חופשית . אני מתכוון גם לאגידי הדומם שבנו מתוך רצונם החופשי את הטבע, הצומח החי והאדם, כולל ביצוע עצמאי של מטרת הטבע המתוכננת מלכתחילה: מיקסום רווחת הטבע באמצעות מיקסום האנרגיה .

האמנ"ה היא שתכננה ואף בנתה את תשתית הטבע כולל את המגוון העצום של אגידי Z0, ואת מבנה ה- DNA הפנימי הגנטי של כל אגיד Z0 בנפרד, הגורם להתפתחות עצמאית של האגיד כולל יחסי הגומלין בין כל אגיד Z0, לבין שאר האגידים. תכנונם וביצועם מראש של כל אלו ע"י האמנ"ה איפשר לאגידי הטבע, כפי שיוכח, באמצעות ה- DNA שבהם, בניה, צמיחה והתקדמות בדרך עצמאית וללא התערבות האמנ"ה מרגע הקמת הטבע: את  בניית הדומם כמו היבשות, הימים, הכוכבים למיניהם, וכן הצומח, החי והאדם, עד עתה, וגם להמשך ביצוע תוכנית האמנ"ה.

ואלו הם שבעת חוקי יסוד הטבע, כולל השניים שתוארו לעיל: חוק אי רציפות הטבע, וחוק קיום הטבע אשר בתוכו מקופלים כל שבעת חוקי יסוד הטבע, אותם אסביר ואוכיח מיד. החוק השלישי הוא חוק שלוש הפעימות, המוקם בכל אגידי הטבע החל מאגידי Z0 ועד כדור הארץ, הכוכבים והאדם, לקבלת אנרגיה E, עיבודה והוצאתה כולל פסולת וחוזר חלילה, ליצירת מנגנון התחדשות האנרגיה שהוא הבסיס לאחדות הטבע ולמיקסום האנרגיה; החוק הרביעי הוא חוק ההנאה והרווחה, שמטרתו מיקסום רווחת אגידי הטבע; החוק החמישי הוא חוק הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ), באמצעותם אגידי הטבע מניעים את הטבע (חלקם הם גלים מכאניים שמוכח כי אף הם גא"מ), וכן מעבירים מסרים במהירות של K300 ק"מ בשנייה ויותר (מוכח); החוק השישי הוא חוק פנימיות אגידי הטבע, המאפשר קיום כל מבנה בטבע, כשכל המבנים כולם מורכבים על בסיס אגידי Z0 בשיטה זהה שבסיסה שלוש הפעימות; והחוק השביעי הוא חוק שילוב חוקי יסוד הטבע, על פיו משולבים כל חוקי יסוד הטבע לפעול בו-זמנית, החל מהקפיצה הקוונטית הראשונה. בחוק השביעי משפטים 109 -110 מעלים אפשרות להשמדה עצמית של כדור הארץ ע"י האדם, וכן שמטרת המאמר היא בניית מסה קריטית למניעת ההשמדה. כל החוקים הנ"ל יחדיו מהווים את חוק תורת מיקסומיה, ממנה נגזרים גם כל חוקי הטבע האחרים.

חוק אי הרציפות יוצר הכרח דיאלקטי מוכח לכל שלבי הקמת הטבע באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע המושתתים על אדנים מדעיים בלבד. חוקי הטבע מנותבים רק לדרך אחת ויחידה מכיוון שהאמנ"ה הקימה את הטבע כך שאגידי הטבע (הדומם, הצומח, החי והאדם) יפעלו בדרך עצמאית.

לסיום, אוכיח באמצעות מיקסומיה כי מטרת הטבע הינה ליצור אחדות של כל אגידי הטבע באמצעות האמנ"ה של האדם (האמנ"ה הפנימית), אותה הקימה האמנ"ה של הטבע רק אצל האדם, ומטרתה כי האדם ברבות הזמן (באמצעות האמ"נ שבו), מתוך רצון ובחירה חופשית יבצע רצון האמנ"ה שבפנימיותו. כך תקום רשת תקשורת פרטנית אשר תקשר כל אדם לאמנ"ה של הטבע (האמנ"ה) לתועלת כל אגידי הטבע למיקסום אנרגיית הטבע למען מיקסום רווחתם של האדם ושל כל אגידי הטבע. באמצעות הקשר בין האדם לאמנ"ה שבתוכו, יוכל האדם להבין את הדרכים בהן פועלת האמנ"ה של הטבע וליצור "מעשי ניסים" בעצמו, שהם בעצם ישום תגליות מדעיות שמקורן בשבעת חוקי היסוד של הטבע. חוק קיום הטבע והחוקים המקופלים בתוכו מוכיחים כי האמנ"ה פועלת להנעת הטבע בדרך מדעית ומתוך בחירה חופשית, ללא התערבותה.