מיקסומיה מוכיחה כי האנושות תיכחד תוך 24 שנים 3.11.15