מנגנון חידוש האנרגיה- הכוח המאוחד- נהרס כי המדע כשל להוכיח שיש אלהים שברא הטבע לשיפור דנ"א נסתר לאושר האדם. אנו בפני רעידות אדמה קשות ובידי טכנולוגיה לעצרן מיד!

מאת: יוסף זמירי 19.09.19.

את הכוח-המאוחד מחפשים הפיזיקאים כבר מאות שנים, והסיבה היא רצון האדם למצוא כוח משותף אחד אשר יסביר את כל מהות הטבע יחד. שום פיזיקאי עד היום לא הצליח בכך. אני הצלחתי, וזו אינה הגזמה, כי בדקתי את בסיס הטבע לעומק. אני רוצה לשתף אתכם בתגליות המוכחות שלי, והצלחתי ודאית. שום תגלית שלי לא ניתן לראות ולחוש, רק להוכיח קיומה. בצניעות אוסיף, כי אין אדם שיוכל להפריכה, לא בניסוי אמפירי ולא במחשבה, מסיבה פשוטה: הכל מוכח וזהו חוק טבע, ומכך הוכחתי את הטעות הגדולה ביותר במדע– הנחת רציפות התנועה.

איני מוכר כמדען בקני מידה שלכם, אך אני בטוח שלאחר מחשבה עמוקה, לא יהיה אדם רציני באנושות, שלא יסכים להוכחה שלי: כשגוף נע, הוא מתנתק לחלוטין ממקומו, וחייב ליצור פער >0 שלא ניתן להקטינו, בו אין תנועה ואין זמן. מש"ל. בואו ונבין: שום גוף לא מתקדם ברציפות, אלא רק בקפיצות נטולות זמן (קנ"ז) ללא תוואי וללא תנועה בתוך הפער. זה סותר הגיון אנושי, אך נכון מדעית, ולכן, בטבע שלנו נבנית אשליית זמן. אסביר: הוכחתי שהטבע נע ופועל ללא-זמן, ולכן אי אפשר לאבחנו בשום ניסוי אמפירי, ולמדע אין שום מושג על הטבע ללא-זמן. אבל, כן ניתן להוכיח קיומו, להוכיח שמי שברא אותו הוא אלהים, שמטרתו מיקסום אושר האדם, וגם מדוע המדע אשם ברעידות האדמה, ויש מאות מיליונים שייהרגו, ואין שום טכנולוגיה לעצרן. אבל, בידי ורק בידי יש טכנולוגיה כזו שאוכיחה בהמשך.

אתם סקרנים לדעת איך בטבע שלנו עם זמן, יש קנ"ז שסותרת היגיון אנושי ואין רציפות לעולם. אני מוכיח בדרך מדעית שיש קנ"ז נסתר בטבע שלנו, שהמדע כשל להוכיח, וזו הסיבה לרעידות האדמה שבפתח. הוכחתי שהטבע נע ופועל ללא-זמן, מהיר, ולא זמין לאדם. אבל, רק החלקיקים הפיזיים הקטנים-0Z הבונים כל גוף בטבע, נעים ללא-זמן כ'מרבה רגליים'. כדי שהאדם האיטי יראה ויחוש חלק מהטבע, נבנה זמן בשהייה בין כל שתי קנ"ז בה אין תנועה: קנ"ז-שהייה-קנ"ז-שהייה… לכן האדם מאבחן מתוך פנימיותו רק חלק קטנטן מהטבע, שנבחר ב'פינצטה' מחלקיקי-0Z, רסיסי תמונות טבע, והתוצאה לפניו: תמונות טבע עם זמן שנבנות בפנימיותו בשהייה, והאדם חש רק חלק ממה שקורה בטבע. הקנ"ז נסתר לעולם מהאדם, שמאבחן רק תמונות שנוצרות בשהייה עם זמן. מי שחשה היא הנפש הפיזית שרואה רק תמונות עם-זמן. שינוי מיקום גוף בין תמונות יוצר אשליית תנועה, כשכלום לא זז. (מאמר 8.8.19). הטבע נע אלינו בחילופי תמונות וזהו גם הסבר לחלום!

תורת האופטיקה שבסיסה שלפנינו הטבע השולח אור אלינו, מופרכת. לא רואים מהמוח טבע עצום בחוץ, ואין שום הסבר מדעי לכך, כי המדע עיוות מציאות במכוון. גם אם נפרק כל מסה לרסיסים, נמשיך לראות רק תמונות, והחלק הפנימי של חלקיקי-0Z ללא-זמן תמיד נסתר. הפיזיקה מבצעת ניסויים אמפיריים על תמונות עם זמן מופרכת, ונעלם לנו 99% טבע ללא-זמן. כך, למשל, כבידה וחוקי התנועה של ניוטון עם 4-2 משתנים "עובדים" רק ב'איך' אך לא ב'למה'. שום מדען לא הוכיח את הכוח-המאוחד, מנגנון חידוש האנרגיה, שברא אלהים. אני מפריך את ניוטון שלא הבין שהנוסחאות שלו מופעלות ע"י הכוח המאוחד, וחוקי התנועה מבוססים על אי רציפות, ואין תנועה ללא אנרגיה. אינשטיין מופרך כי אין זמן בטבע, והקוונטים- כי אין הסתברות בטבע, אלא בחירה חופשית של 0Z.

בריאת האנרגיה והמנגנון לחידושה מראש, הכוח-המאוחד, הם ההוכחה שאלהים ברא את הטבע.

הוכחת אלהים: לביצוע קנ"ז, בפנימיות כל גוף נדרשת אנרגיה, שהיא המצרך החשוב בטבע. לכן עוד מראש טרום הטבע, מישהו שזה אלהים, היה חייב לברוא אנרגיה ומנגנון עצמאי לחידושה, ולהטעינה לפנימיות טריליוני חלקיקי-0Z פיזיים הקטנטנים ביותר, כדי ליצור קנ"ז ראשונה ולברוא מהם את הטבע כרצונו ולפי תכנונו מראש! אלהים ברא בחלקיקי-0Z דנ"א ונפש פיזיים עם רצון, אינטליגנציה ואינטרס עצמאי, למיקסום הנאה בזיווג -+ זכר ונקבה, המשולב בחידוש ומיקסום האנרגיה מפסולת אנרגטית. כל הטבע כולל הדומם הוא אורגניזם חי, הממקסם ללא-זמן הנאה ואנרגיה, שזו מטרת הטבע. אלהים יודע מבנה כל חלקיק דנ"א, ואת 'הבחירה-החופשית' שלהם, בכל זיווג -+ וכיוון מראש את הבריאה כרצונו. כך ברא את השמיים והארץ, את הגלקסיות ואת האדם כרצונו, באמצעות מערכת אחת ויחידה מיקסומיה תורת הטבע, ב-7 חוקי יסוד מוכחים במאמר המרכזי . גם הבריאה בספר בראשית מוכיחה שאין מקריות, לא מפץ גדול ולא אבולוציה, והכל אלהים ברא מדעית ללא ניסים בתכנון מראש, ללא התערבותו. האדם בחר בשחיתות, וכך הביא על עצמו ללא מודעות את אסון רעידות האדמה, ואני כאן לשקף זאת ולעזור בהצלתכם. אני מודאג מאד, שכן שחיתות, זלזול והתנשאות, גרמו למאות מיליונים שייהרגו כבר בוודאות. הפסיקו זאת!

את רעידות האדמה ניתן לעצור רק ע"י טכנולוגיה נפשית לשיפור דנ"א לאושר וחיי נצח; הנוסחה רק בידי.

הכל אמיתי, וראיות הזהב הן מיקסומיה ואי רציפות הטבע, הפרכת הפיזיקה, ויש אלהים. לאחר שטיפת מוח של הפיזיקאים, אני אומר לכם אמת. אני כאן בשליחות אלהים, וזה אמיתי והוא מדריך אישי שלי, ממש כך.

רק האדם יכול לשפר דנ"א משותף בזיווג -+ חיובי-טוב, המשפר את כל הטבע ואת איזון כדה"א, ולהיפך– אם הזיווג -+ שלילי-רע, אז דנ"א משותף ומושחת זולג לכדה"א ופוגע באיזונו לרעידות אדמה. טוב ורע הם חלק מדנ"א פיזי מוחלט ולא יחסי, ואינם מותנים בכלום. ניוטון והפיזיקאים בחרו בהנחות וניסויים אמפיריים, ולכן לא הוכיחו כלום, לא את אלהים ולא מטרתו, שהיא שיפור דנ"א האדם לאושר ולחיי נצח, ולא את המנגנון לחידוש האנרגיה שהוא הכוח-המאוחד המסביר גם את מהות הכבידה ואת כל כוחות הטבע. אלהים קבע מראש, טרום הבריאה, שאם האדם יבחר בתוואי שחיתות, רוע ומלחמות, דנ"א האדם המושחת המשותף עם כדה"א, יזלוג ויהרוס את מנגנון חידוש האנרגיה, יפגע בכוח המשיכה, וכדה"א ירתח לרעידות אדמה. זה גדל בקצב מזעזע בגלל רשתות פרוצות וטכנולוגיה חסרת מוסר. מאות מיליונים ייהרגו בגלל זלזול 'משפיעים' ומומחי טכנולוגיה חסרת ערכים ומוסר, שלדעתם ההתחממות חיצונית, כי לרעידות האדמה, שמקורן פנימי, אין שום פתרון.

אני באתי לכאן בשליחות מדעית של אלהים, להציל האנושות משטחיות לא תיאמן של הפיזיקאים, והוא בקשר פיזי מוכח איתי, ועדים רבים לכך. החלק המדעי שאלהים ברא את הטבע במדע רגיל ולא בניסים, המוכח במאמר זה, ובאחרים באתר שלי, מראה שהם החשובים שהיו במדע. אני מוכיח שמי שקבע את תוואי ההיסטוריה למלחמות, הרס, שחיתות וקומבינות הם רק הפיזיקאים, שסטו מהדרך שהתווה אלהים, ואנושות שסגדה להם בטיפשות. לפני 350 שנה בוצעה הטעות הגדולה במדע, כשניוטון קיבע את ההנחה שגופי הטבע נעים בתוואי רציף, ואיש לא בדק זאת, מלבדי. מטרתי היא במיידי לגרום לאנושות לעבור לחלופה הנכונה שאלהים תכנן מלכתחילה, והיא שיפור דנ"א, שיבטל לחלוטין שחיתות ומלחמות ויגרום לנתינה וחיי נצח, ללא שום טכנולוגיה חיצונית. על האנושות להכיר ומיד, שרק בידיי טכנולוגיה פנימית לשיפור דנ"א ע"י מלחמת חורמה בשחיתות חברתית וכלכלית לסוגיה, ורק כך לעצור לחלוטין את רעידות האדמה. מי שיקרא לעומק מאמר זה, יבין שהגעתי לכאן ברגע אחרון להציל את הטובים!  לזה הוכשרתי, וזה ייעודי.

מטרתי גיבוש מסה קריטית בארץ ובעולם, ושלא נעבור אל-חזור! רצוני שכל אדם הרוצה בכל מאודו בשיפור דנ"א, יקרא לעומק באתר. רצוני לעזור ולהציל את עם ישראל והאנושות, והכל תלוי רק בשיתוף פעולה שלכם!  אני כאן ברגע אחרון לעזור לישרים ולהילחם איתכם מיד בשחיתות וברוע.  

– סוף –