משפטים 77, 78

משפט 77. אופי ומבנה DNA האדם משתפר כתוצאה מקיום האמנ"ה הפנימית, שמטרתה מיקסום רווחת האדם.

הוכחה 77. לפי משפט 76 מיקסום הנאה בטבע אינו משפר את אופי האדם כיוון שמבנה האמ"נ שלו לא משתנה כתוצאה ממיקסום הנאתו, ואף לא של שום אגיד בטבע. "בחירה חופשית" אינה כזו לפי משפט 65  והיא מהסוג הקיים אצל אגידי Z0 ומכאן שאינה משנה דבר אצל האדם בשום מבנה אמ"נ בטבע.

בחירה חופשית אמיתית דורשת מאמץ ומודעות מצד אמ"ן האדם, והאחראית לה היא אינטליגנציה מנהלת עליונה פנימית (האמנ"ה הפנימית של האדם ובקיצור האמנ"הפ), שהיא חלק מהאמנ"ה של הטבע שהקימה את האמנ"הפ בפנימיות האדם. לכן, רק האדם יכול לבצע, לפי משפט 68, שיפור באופי האמ"נ שלו, ע"י שיפור מבנה ה DNA שלו, ובכך הוא ייחודי בטבע. מטרת האמנ"הפ לעשות ההיפך ממה שעושה האמ"נ הדומה לכל אגידי הטבע הרוצים באמצעות אגידי Z0 רק הנאה מיידית שאינה משנה את האמ"נ ולעיתים אף פוגעת באמ"נ האדם.

כדי לבצע שינוי במהות אופי האמ"נ, האדם חייב להיות קשוב לרצון האמנ"ה הפנימית שלו, אחרת לעולם לא יוכל לצאת ממעגל הקסמים של ההנאה הלא נשלטת, למצב שלשמו האמנ"ה הקימה את הטבע והוא מיקסום רווחת האדם באמצעות שיפור ה DNAשלו. התעלמות האדם מהאמנ"ה הפנימית פירושה זיווג להנאה תמידית ומיידית אשר תשאיר את האדם במצב בו נמצאים כל אגידי הטבע תמיד. מיקסום הנאה מיידית אינו מביא לרווחה לעולם.

מקום מושבה של האמנ"הפ הוא בפנימיות אגיד האדם, והיא מזרימה מידע לאמ"נ של האדם, בנוסף למידע הרגיל שאצל האמ"נ שמטרתו היא מיקסום וסיפוק הנאה מיידית. רק באמצעות האמנ"הפ ניתן לשנות את אופי והרגלי האמ"נ ואף לשפר את תכונותיה לצמיתות, ע"י כך שהאמ"נ תהיה מוכנה להכפיף רצונו לאמנ"ה הפנימית אשר הידע שלה גבוה אלפי מונים מידע האמ"נ השטחי שמטרתה הנאה מיידית. מטרת האמנ"ה הפנימית היא שיפור באיכות ההנאה של האדם דרך השפעה על האמ"נ לשנות לצמיתות את הרגלי ההנאה המיידיים מתוך רצון והבנה כי לאמנ"ה הפנימית יכולות עצומות לעזור לאמ"נ האדם ולשפר אופיו דרך שיפור DNA שלו והפיכתו לקשור לערכים נעלים של נתינה ושמחה הגורמים חופש וקשר אמת עם בני אדם נוספים באמצעות האמנ"הפ שלהם. האמנ"הפ אינה מתערבת בהחלטות הבחירה של האמ"נ באגידי Z0 שלו. מטרת האמנ"הפ להשפיע על בחירה בזיווג עם אגידי Z0  בעלי איכות גבוהה יותר ולהקטין את תלות האדם בהנאה מיידית ממכרת שאינה בת שליטה ומורידה את האדם לחוסר ערכים ושתלטנות בגלל רצונו במיידיות הנאה. ככל שהאמ"נ של האדם מוכנה להיעתר להשפעת האמנ"הפ כך תעלה רמת האדם ולהיפך. אם לאמנ"הפ אין השפעה וגישה לאמ"נ אז לפי משפט 76 מיקסום הנאה אינו משפר את מבנה DNA ואגידיZ0  של האדם, אשר אינו מודע בכלל להצעות מצד האמנ"הפ המועברות לאמ"נ.

האמנ"הפ פועלת תמיד להשפעה על האמ"נ כי תתקשר עם אגידי Z0 מסוג עדין יותר (+-), עם רזולוציה עמוקה של מגע פיזי לשיפור אופי האדם באמצעות שיפור ה DNAשלו. החלפת סוג המגע מאגיד Z0 הגס יותר, לאגיד Z0 העדין, משפיעה על כל אגידי Z0 של האדם באותו רכיב של אגיד Z0, למשל כעס, או עצב שהן סוג של הנאה מיידית. לכן, לאחר השינוי בבחירה ההופך לקבוע (בשלבים) כל מבנה אגידי  Z0 משתנה בכל אגיד Z0 בגוף האדם ופירוש הדבר שינוי לצמיתות ב DNA ובמבנה הגנטי של אגידי Z0 . זהו שינוי קבוע באותו רכיב של אגיד Z0 המשנה את מבנה ה DNA ולכן, את המבנה הגנטי של אותו רכיב לתמיד, וכך גם האמ"נ בעקבות שינוי מהות תכונותיו משפיע על כך שהחלק של שיפור העוצמה לחיובי של כל אגידי Z0 יגדל.

המטרה של האמנ"הפ אם כך, היא להתגבר על מצב של הנאה מיידית ולהרחיב יכולותיה, ולגרום לזרימה אנרגטית יעילה יותר אצל האדם, באופן קבוע באמצעות שינוי ערכים נפשיים אצל האמ"נ לטווח ארוך. כך מצבו של האדם קופץ מדרגה ומצבים נפשיים של הנאה/סבל מיידי הופכים לנדירים יותר ונעלמים לצמיתות. כך אופי האדם ואישיותו משתפר והולך והוא יציב יותר והרגשת החופש הפנימי שלו עולה כיוון שהאמ"נ קשובה וקשורה יותר להשפעת האמנ"ה הפנימית שלו ומבצעת רצונה ברצון. המפתח לשיפור הוא מידת שיתוף הפעולה של האמ"נ עם רצון האמנ"הפ לגרום לה לוותר על הנאה מיידית למען זרימה והחלפת אנרגיות מהירה יותר ותמידית שמביאה לחופש פנימי על ידי ויתור על הנאה מיידית גשמית. מש"ל.

משפט 78. כאשר כל בני האדם יהיו קשובים באופן מוחלט לאמנ"ה הפנימית שלהם (אמנ"הפ- נשמה) מתוך בחירה חופשית, תהיה אחדות בטבע תחת השפעת האמנ"ה של הטבע על פי תכנונה מראש עוד טרום הקמת הטבע, וכל אגידי Z0 יהיו בנתינה, הן של האדם והן של כל הטבע שפירושה מוסריות מהמילה למסור.

הוכחה 78. מוכח במשפט 66 כי האמנ"ה היא שתכננה את הטבע מראש עוד טרום הקמתו, והטבע הוקם במדויק ע"י אגידי הטבע ללא שום טעות, כולל הקמת האמנ"ה הפנימית (האמנ"הפ), שהיא חלק מהאמנ"ה של הטבע, אך האמנ"הפ הוקמה אך ורק באדם. מטרת הטבע לפי משפט 52 היא מיקסום האנרגיה E ע"י אגידי הטבע באמצעות שיטת שלוש הפעימות, ומכיוון שלפי משפט 58  מיקסום אנרגיה E הוא גם מיקסום הנאה, הרי שמטרת אגידי הטבע היא מיקסום הנאה ואנרגיה.

מכיוון שמשפט 67 מוכיח כי אותה "בחירה חופשית", כביכול, של כל אגידי הטבע, הנעשית ע"י האמ"נ שלהם, לפי משפט 65 אינה בכלל בחירה חופשית אמיתית שכן, ידוע מראש כי כל אגיד בטבע כולל Z0 והאדם, תמיד יעדיף יותר הנאה על פחות הנאה. לפי משפט 68 בחירה חופשית אמיתית היא תמיד ויתור על הנאה מיידית והתמורה היא הרגשת סיפוק של חופש פנימי. לכן, ויתור של אמ"נ האדם על הנאה מיידית יכול להיעשות רק באמצעות האמנ"הפ (נשמה) של האדם, כשאין לאמ"נ שום תמורה בצידה. כל אגידי הטבע מקורם באגידי Z0 שמטרתם הנאה מיידית, ולכן, כל אגידי הטבע הבנויים מהם, מטרתם גם היא רק הנאה מיידית. לכן, לעולם אין אפשרות כי יבצעו איזה שהוא ויתור מתוך רצון חופשי כיוון שהדבר נוגד את המבנה הגנטי של אגידי הטבע ואת האמ"נ שלהם שלעולם לא משתנה לפי משפטים 74 -76. המסקנה הקריטית מכאן היא שלעולם לא קיימת שום נתינה ושום ויתור אצל שום אגיד טבע שאינו אדם, וגם אצל האדם לא יתקיים שום ויתור אמיתי אם האדם אינו קשור לאמנ"הפ שלו. שכן, המבנה הגנטי שלהם מלכתחילה מקורו אגידי Z0 שלעולם לא משתנים כולל האמ"נ שלהם. מכאן שרק אצל האדם קיימת אפשרות לויתור ונתינה מתוך בחירה חופשית אמיתית, בתנאי שהאמ"נ של האדם קשובה לאמנ"הפ שלו וזוהי משמעותה של מוסריות מהמילה למסור. במקרה כזה כל אגידי Z0 של האדם הופכים להיות בנתינה, כלומר הופכים להיות מוסריים למרות שלעולם לא יבינו משמעותה של מוסריות. הם פשוט מתנהגים כך. זאת מכיוון שמבנה ה DNA של אגידי Z0 של האדם משתפרים להיות איכותיים יותר וכך הנאת האדם הופכת לרווחה ההולכת וגדלה. אך, במקביל בגלל תקשורת אגידים משלימים (תא"מ) היוצרת זיווג (+-) של אגידי Z0  האדם עם אגידי Z0 של הטבע, כל הטבע הופך לפעול במוסריות/נתינה:

כאשר אמ"נ האדם מבצע את רצון האמנ"הפ, למשל, דחייה/ויתור על תאוות בצע, מיד לאחר שבוצעה בחירה חופשית, אך קודם לזיווג תא"מ (+-), מועברת מיד הוראת הפעלה של אמ"נ האדם לכל אגידי Z0 שלו לבצע התגברות ולדחות רכיב תאוות הבצע j בכל אגידי i0Z , n…1= i אשר בדרך תא"מ (+-) קשורים לאגידי Z0 חופשיים שבטבע. הוראת האמ"נ מועברת מיידית ע"י מוח האדם לכל רכיבי תאוות הבצע j של אגידי i0Z שלו בהתאמה, ומיד מתבצעת דחייה זו בדרך מדויקת ביותר, ונדחים כל רכיבים תאוות הבצע j המשלימים של אגידי Z0 שבטבע. אך, במקביל אצל האדם כתוצאה מהדחייה חל שיפור במבנה ה DNA של אגידי Z0 שלו ברכיב תאוות הבצע j. רכיב j משתפר ויורד מיד בתאוות הבצע, בהתאם לעוצמת הדחייה. כיוון שמטרת אגידי Z0 חופשיים שבטבע היא מיקסום הנאתם, מיד חל שינוי שולי מזערי גם במבנה רכיב משלים תאוות בצע j בהתאמה למצב החדש, ואז בתהליך הזיווג של תא"מ יקבלו כל רכיבי j אצל אגידי i0Z של האדם הנאה משופרת ועדינה יותר וכך תאוות הבצע של האדם מתחילה עתה להיעלם. השפעה זו תשפיע בתהליך שרשרת על כל אופי האדם באמצעות שיפור DNA  גם ברכיבים אחרים, ותעדן אותו תוך כדי שאמנ"הפ האדם (נשמה) ממשיכה בהשפעתה החיובית על אמ"נ האדם וחוזר חלילה ל DNA  האדם והטבע. יש לשים לב כי הזיווג נעשה בין אותם אגידי Z0 משלימים הן באדם והן בטבע, אך המבנה הגנטי של תאוות הבצע j ב DNA  האדם והטבע משתנה בשוליים לחיובי ומעודן יותר. פירוש הדבר הוא כי בהשפעת האמנ"הפ של האדם משתפר גם מבנה ה DNA בטבע הן אצל אגידי Z0 של האדם והן באגידי Z0 החופשיים בטבע עצמו, שהם מצידם מספקים עתה הנאה ואנרגיה E לשאר הטבע ברמה/איכות גבוהה יותר, וכך לכל "הסביבה" הקשורה להפחתת תכונות תאוות הבצע המושפעות מרכיב j באדם ובשאר הטבע. כך מוסברת ההשפעה העצומה של האדם על הטבע, שיכולה להיות חיובית או שלילית.

מלבד העובדה כי כל התהליך המורכב הזה אינו מקרי, אלא, שהוא מוכיח על קיום האמנ"ה שתכננה הכול במדויק, באמצעות "הוראות" ברורות ומדויקות, יש להדגיש כי זוהי גם דרך אופטימאלית לבניית שינויים במבנה ה DNA  של כל הטבע שנעשה בתהליכים מדודים ומאוזנים כיאות. יתירה מכך, עכשיו גם מוכח חד משמעית כי הטבע עצמו באמצעות האדם הופך להיות מוסרי וערכי יותר, ואני מתכוון לאותם אגידי Z0 והאמ"נ שלהם שכולם אורגניזם חי, כולל הדומם. מוסריות האדם מתחילה באגידי  Z0האדם ומקורם בנשמה ומשם לטבע וחוזר חלילה.

אמשיך ואפרט יותר: דרך ההשפעה של האמנ"הפ על האמ"נ מתוארת במשפט 77. מטרת ההשפעה היא לגרום לאמ"נ קשר זיווג פיזי להנאה עם אגידי Z0 משלימים (+-) אחרים בעלי איכות הנאה מסוג נעלה, עדין ונעים יותר במקום האגידים היותר גסים לפני השתפרותם. התוצאה אליה שואפת האמנ"הפ היא כי האמ"נ תשוכנע נפשית להתנתק מאגידי Z0 הגסים עם מרחב פעולה מצומצם אליהם הייתה קשורה קודם לכן, ולעבור למגע זיווג עם אגידים אשר יאפשרו לאמ"נ מרחב תחושות נפשיות נעים וללא לחץ מיידי להנאה. אולם, אלו הם אותם אגידי Z0 עצמם, רק עם איכות DNA  גבוהה יותר של נתינה, פתיחות והתחשבות, ובמילים אחרות- בעלי מוסריות גבוהה יותר. כלומר האינטליגנציה המנהלת (אמ"נ) גבוהה יותר בכל אגידי Z0 אשר המבנה הגנטי שלהם (DNA)  מפותח יותר ולכן בעל מוסריות (מהמילה למסור) גבוהה יותר. לכן, לפי משפט 77 השינוי של ה DNA  הינו לצמיתות וכך כל מבנה האדם משתנה כיוון שהאדם בנוי מאגידי Z0 ובאותם רכיבי DNA  שהשתפרו השינוי הוא קבוע בכל אגידי Z0 של האדם, כולל כמובן שגם האמ"נ של האדם גדלה ומשתפרת כיוון שלפי משפט 35 מקורה באגידי Z0 שלו. זהו גם ההסבר לכך, כי אדם אשר אגידי Z0 שלו יותר מוסריים (נותנים ופתוחים) גם סובל פחות ממחלות ותוחלת החיים שלו גבוהה יותר, והוא מאוזן ויציב יותר, ועוצמתו עולה.

הדרך בה משפיעה האמנ"הפ על האמ"נ היא באמצעות תחושות מצפוניות הצפונות באמנ"הפ הגורמות לה ללחץ נפשי עם ביצוע מערכת זיווג אשר פוגעת באמ"נ. מודגש כי כל הפעולות והתגובות נעשות באמצעות "הוראות" מדויקות ביותר, ללא שום טעות באמצעות כל 7 חוקי יסוד הטבע שהמין האנושי לא היה לא היה מודע אליהם עד עתה. כל הפעילות הזו קשור לעובדה כי כל אגידי הטבע הם אורגניזם חי בעל קוד שפה של אמ"נ אגידי הטבע (משפטים 84- 90). הפעלת התחושות הללו על האמ"נ על כל סטייה מהדרך הנכונה לכל כיוון שהוא מאפשרת הדרכה יעילה של האמנ"הפ לאמ"נ האדם לכוונה לכיוון המתאים לאמנ"הפ וזה מה שמכונה "מצפון" היוצר מה שמכנים "ייסורי מצפון", "רגשי אשמה", "תחושת לחץ" וסתם הרגשות ומצבים לא נעימים אחרים. הכול הינן תגובות או בגין פעולות שביצע כבר האדם שאינן "מוסריות" או שהן לא טובות לאותו אדם, או שהאמנ"הפ משדרת תחושות כאלו לפני המעשים הלא מתאימים כדי למנוע מהאדם לבצעם. יש להדגיש כי כל הפעולות של הקשר בין האמנ"הפ לבין האמ"נ נעשות בפנימיות האדם המכוון ע"י האמנ"הפ מראש או בדיעבד. בדרך זו האמ"נ מושפעת ומוותרת לאט ולאורך זמן על התנהגות לא רצויה ובעייתית הקושרת את האדם לזיווג עם אגידי Z0 שנותנים זיווג (+-) שלילי והאמ"נ מבצעת בחירות מתוך רצון לאחר שוויתרה על הנאה מיידית ויוצרת קשר באמצעות אגידי Z0 ברמה עדינה ונעימה יותר, שהם אותם אגידי Z0 אך משופרים. האמנ"הפ משגרת מסרים מעודדים לאדם עם תחזיות כיצד ייראו תחושותיו באם יפעל בדרך שהותוותה לו ע"י האמנ"הפ ומצד שני תחזיות קודרות אותן היא מעבירה באמצעות גא"מ מהירים מה יקרה לאדם באם יפעל שלא על פי הדרך הנכונה.

את הדרכים שפורטו חש כל אדם לאורך כל הזמן, אך, עכשיו הוא מבין מה המקור שלהם: התקשורת האנרגטית שבין האמנ"הפ לבין אמ"נ האדם (משפט 90). עם הזמן חלים שינויים במה שנקרא "אופי האדם". אם הכול פועל כסדרו האדם חש יותר יציבות בפנימיותו, מרחב האפשרויות יותר גדול לפעולה ויציבות יותר גדולה בחייו וחופש פנימי רב יותר, לוקח את החיים בדרך טובה יותר, מגלה אחריות, הביטחון העצמי עולה וכיוב'. הכל קשור לאותה מערכת אותה הוכחתי לאורך כל המאמר, המבוצעת באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע, כאשר אני מתרכז עתה בחוק ההנאה והרווחה. כאמור רווחה היא גם הנאה אך רחבה ויציבה ותמידית. כל התיאור לעיל מתבצע במציאות הפיזית באגידי Z0 הרבים מאוד של האדם הפזורים בתוכו. התוצאה היא שעם שינוי האמ"נ חלים גם שינויים במבנה הגנטי של כל אגיד Z0, בו זמנית בכל אגידי האדם, שכן האמ"נ קשורה לאגידי Z0 שלה באמצעות הוראות של גא"מ אותן היא מעבירה למרכזים במוח אשר משם באמצעות מערכת העצבים מתפזרים במהירות רבה לכל אגידי Z0 בדיוק וללא שום טעות. יש להעיר כי כאשר קיימות חסימות בגין תקשורת של זיווג (+-) "לא יעיל" הרי מבחינת האמנ"הפ אין זה נובע "מטעות" של האמנ"הפ או האמ"נ, אלא, שיש לזה מערכת סיבות מדויקת, שלא לדיון כאן.

אך קיימים מצבים הפוכים בהם האמ"נ "הסוררת" אינה מעוניינת בקשר עם האמנ"הפ (נשמה) ואינה רוצה להיות כפופה לדרך אותה האמנ"הפ מציעה על פי רצון של בחירה חופשית אמיתית. האמ"נ שבונה לעצמה מערכת הגנה הקרויה לעיתים "אגו שלילי" מסרבת להיפטר מדרכיה השליליות אשר ימיטו עליה בהמשך הדרך צרות צרורות, ידועות מראש. אינני מדבר רק על פושעים חסרי מוסר, אלא, על בני אדם "מן הישוב" אשר יוצרים חיץ וחומות בין האמ"נ שלהם לבין האמנ"הפ היודעת תמיד ובאופן מוחלט כי הדרך של האדם שגויה. אך אותם בני אדם מפתחים "עור פיל" ומתעלמים מהמסרים המצפוניים והמוסריים של האמנ"הפ שלהם. כך, לאט ובדרך בטוחה מפסיק להתקיים הקשר החשוב מכל בין אמ"נ האדם לבין האמנ"הפ שלו "המוסרית" מדי לטעמה. למצער, חלק גדול ביותר מהאוכלוסייה בעולם שלנו מורכב מאנשים המאמינים בביטחון העצמי הרב של עצמם "ושאף אחד לא ילמד אותי מה טוב בשבילי". הם לא קשובים לאמנ"הפ שלהם וגם לא קשובים לחברים וידידים. זו הסיבה לכך שהאנושות מתדרדרת עד כדי איום על קיומה לפי משפטים 107- 110.

אבל, לאמנ"ה של הטבע קיימות שיטות רבות וטובות להגשים את מטרתה לטווח ארוך והיא מיקסום הרווחה והאנרגיה של כל אחד מבני האדם, כולל כמובן של כל אגידי הטבע, אשר תשתיתה היא תמיד: אגידי Z0 של הטבע מהם הוקם ובנוי כל הטבע.

המטרה של האמנ"ה באמצעות האמנ"ה הפנימית של בני אדם, אשר הם מובילי ומנהיגי העולם שלנו (וגם הטבע) היא להגיע לאחדות הטבע. לכן אסיים בכך שאתאר את המצב בו מגשימה האמנ"ה באמצעות אגידי הטבע העצמאים שהם עצמם בנו והקימו את הטבע, על פי תוכנית האמנ"ה את תוכניתה לאחדות הטבע. בגמר אותו מצב בסיסי של התוכנית חייב לקרות כי לגבי כל בני האדם בכדור הארץ, כולל אלו שעדיין בטוחים כי אין כלום מלבד עצמם, יגיע האדם, כל אדם למצב כזה בו האמ"נ שלו תהיה כפופה לרצון האמנ"הפ שלו מתוך רצון ומתוך בחירה חופשית. או אז בני האדם ירגישו שלמים ומאוזנים, מלאי שמחת חיים, ומלאי סיפוק מעבודתם, וממצב הרווחה הכלכלית שלהם והשוויון החברתי. חזון זה הוא אמיתי וחייב להתגשם, אם בני האדם יבחרו להיות צמודים וקשובים לאמנ"הפ שלהם (משפט 110). אותן מלחמות הקיימות היום לא תהיינה שכן ברגע שהאמנ"הפ תופסת פיקוד על האמ"נ באופן מוחלט, בני האדם יחיו טוב מאוד אחד עם השני והסיבה לכך היא כי התקשורת אומנם תמשיך להתבצע כמו היום באמצעות האמ"נ, אך היא תעשה את רצון האמנ"הפ! הקשר אם כך, יהיה בין האמנ"הפ של בני האדם באמצעות אמ"נ האדם. רמת האמ"נ תתקרב ותהיה קרובה לזו של האמנ"הפ לפחות בפרמטרים המתאימים. כל האמנ"הפ של כל בני האדם בעולם שלנו יהיו מאוחדות תחת המטריה של האמנ"ה של הטבע וכך תוגשם תוכנית האמנ"ה בדרך מדוקדקת ומדויקת. כפי שתואר לעיל, מה שקורה אצל אגידי Z0 של האדם, אשר האמ"נ שלהם גדל ומשתפר בהשפעת האמנ"הפ, כתוצאה מהשינוי אשר חל במבנה הגנטי של אגידי Z0 , כלומר ברכיבי DNA של אגידי Z0, קורה בטבע עצמו. ביתר דיוק באגידי Z0 של הטבע, הן הנפרדים/חופשיים בחלל והן אלו שהקימו את היבשות, הכוכבים והשמשות. כאשר הטבע מאוחד בהשפעת אמנ"הפ בני האדם, היוצרים אחדות בטבע גם ה DNA של אגידי Z0 של הטבע משתנה ומשתפר וכך האינטליגנציה המנהלת (אמ"נ) של הטבע גדלה ולכן, גדלה נתינת הטבע שהיא מוסריות הטבע. אם כך המפתח לכל אלו, המהווים את אחדות הטבע הוא האמנ"הפ של האדם.

הטכנולוגיה המדעית תשתנה ללא היכר תוך שנים לא רבות. היות וכל הטבע הוא אורגניזם חי אשר בסיסו הוא אגידי Z0, הפועל בדרך של בחירה חופשית ומתוך רצון חופשי, הרי האדם יידע לתפעל את הטבע בדרך הדומה לזו של האמנ"ה!! ואני מתכוון בדיוק למה שאני אומר. יהיו טכנולוגיות מדהימות המבוססות על זיווג פנימי, אשר יכוונו את אגידי Z0 לא בצורת הכוחות הברוטאליים על המסה החיצונית שפיתחו ניוטון וכל הפיזיקאים האחרים עד וכולל היום, להתנעת ושינוע אגידים בטבע. לפי תורת מיקסומיה תוך זמן לא רב, הכול ישתנה מהקצה לקצה. מדעני תורת מיקסומיה יפתחו טכנולוגיות אשר בסיסן חוקי היסוד של הטבע, אשר באמצעות שיטות התקשורת בין אגידי Z0ואגידי הטבע מהירויות הביצוע יגיעו לתנועה של כמעט ללא זמן, כיוון שכפי שמיקסומיה מוכיחה בחוק אי הרציפות של הטבע כל התנועות מבוצעות בקפיצות קוונטיות ללא זמן (באפס זמן). היות וזמן השהייה בין הקפיצות הקוונטיות וכן גודל הקפיצות הקוונטיות של אגידי Z0 הם הפרמטרים הקובעים את מהירות התנועה בטבע, הרי שינוע מסות כבדות של אגידי הטבע, יהיה שונה לחלוטין מאשר היום. כך למעשה ישתנה כל המדע, אשר הוא חלק מתורת מיקסומיה. בהערת אגב, תורת מיקסומיה מוכיחה כי הגא"מ הם המשנעים את הטבע, וכי מה שנחשב לגלים מכאניים – מיקסומיה מוכיחה כי הם גא"מ רגילים. מש"ל.