משפט 111. מיקסומיה מוכיחה כי אלהים ברא את הטבע לפי ספר בראשית ללא זמן, ולכן תאוריית המפץ הגדול מופרכת בשורש

משפט 111. מיקסומיה מוכיחה כי אלהים ברא את הטבע לפי ספר בראשית ללא זמן, ולכן תאוריית המפץ הגדול מופרכת בשורש

 

משפט 111. מיקסומיה תורת הטבע מוכיחה כי אלהים (האינטליגנציה המנהלת העליונה- האמנ"ה) ברא את השמים והארץ לפי ספר בראשית ללא זמן, ללא התערבותו, ולפי תכנית DNA עצמאית של אגידי 0 Z, עוד טרום הקמת הטבע. אח"כ ברא אלהים את אשליית הזמן למען תובנת האדם האיטי, שלמען מיקסום אושרו ברא אלהים את הטבע. תיאוריית "המפץ הגדול" מופרכת לפיכך, בשורש.

הוכחה 111. סיפור בריאת העולם נכון הוא ואמיתי, ואת ההוכחה לכך אביא באמצעות ספר בראשית פסוקים א'- ה' העוסקים ביום ראשון לבריאה הוא יום אחד. אני מוכיח בדרך שאינה ניתנת להפרכה כי אלהים ברא את הטבע באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע של תורת מיקסומיה. אין צורך לתת בשלב זה את כל סיפור הבריאה, אותו אוכיח במפורט במאמר נוסף. אילו הפיזיקאים היו במהלך אלפי השנים בודקים את הנחת אי רציפות הטבע, כבר לפני אלפי שנים האנושות כולה היו יודעים בברור כי אלהים הוא שברא את הטבע. זה בסיסי ואמיתי. אז כל תולדות האנושות היו הפוכים למצב הטרגי בו מצויה היום האנושות בגלל הפיזיקאים שהיו ששבו את האנושות במאסר עולם כבר אלפי שנים, בגלל הנחת רציפות הטבע ההזויה. בסיום ההוכחה כי אלהים ברא את הטבע אני מפריך בשורש את תיאוריית המפץ הגדול, חסרת היגיון בסיס.

פסוק א'. "בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ": בראשית הוא הדבר הראשי, העיקרי, הבסיס לבריאת העולם. לפי משפט 1 כל תנועה בטבע חייבת להתבצע בקפיצה קוונטית ללא זמן. מכאן, לפי משפט 9 הקבוצה של אגידי 0Z הקטנים בטבע, היא שבצעה את התנועה הראשונה לבריאת הטבע בקפיצה קוונטית ללא זמן. אגידי 0Z  הם המהווים את חומר הגלם ממנו נברא לפי משפט 11 כל הטבע, הכולל את הדומם, הצומח, החי והאדם. כדי לבצע את התנועה הראשונה בטבע, המבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן, יש הכרח בשימוש של כל 7 חוקי יסוד הטבע המשולבים יחדיו כולל האנרגיה, שהיא תנאי הכרחי לתנועה, אחרת אין טבע. מכאן שאלהים ברא את הטבע לפי משפט 46 כולל המנגנון להתחדשות הטבע והוכחות נוספות כמוכח במשפטים 46- 53. אגידי 0Z הם אם כך יצירות הטבע הראשונות שברא אלהים ומהם נברא הטבע, כפי שניווכח בדרך עצמאית וללא התערבות של אלהים היודע הכל ואינו מתערב בבריאה. בריאה היא דרגה גבוהה של פעולה, הקיימת רק אצל אלהים, בורא העולם, קרי, הטבע.

הפשט הוא שאלהים ברא תחילה, כלומר, בראשית, את השמים ואת הארץ,אך זה אינו נכון שהרי רק ביום השני ברא אלהים את השמים, ורק ביום השלישי את הארץ. אך, בתורת מיקסומיה, אין לעולם סתירות. הסוד הגנוז המוכח ע"י מיקסומיה והפותר את הסתירה, הוא שהשמים והארץ הם אגידי 0Z, כפי שאוכיח להלן: את השמים: שמים=שם+מים. שם: בשין שמאלית, מהפועל לשים. מים הוא "המקום הלא ידוע" שלפי משפט 9, הוא מקום משכנו של אלהים עליו אין לנו כל מידע. מים הוא נוזל גמיש המאפשר חיים, אך מים, במקום משכנו של אלהים מסמל את הזרימה של אגידי המקום הלא ידוע < אגידי 0Z הקטנים בטבע, שאת מהותם הוא שם (שין שמאלית)/ העתיק לטבע. זהו האמ"נ שבפנימיות אגידי 0Z (משפט 35) הכוללת מרכיב DNA נפשי ומחשבתי, אשר כל אחד מהם שונה מרעהו, אך, יחדיו מכל אגידי 0Z נברא הטבע (משפט 11). לכן, אמ"נ הטבע, הכולל בתוכו גם את אמ"נ הדומם, הצומח, החי והאדם לפי משפט 35 הוא אורגניזם חי (כולל הדומם). ואת הארץ: לרוץ, רצה, רצון זהו החלק המצוי בפנימיות אגידי 0Z והוא חלק מאמ"נ של אגידי 0Z המאפשר להם להיות אורגניזם חי בעל מטרה למיקסום הנאה באמצעות מיקסום האנרגיה, אשר באמצעותה הרצון יוצא לפועל. המסקנה המופלאה והמעניינת היא אם כך שאגידי 0Z הם השמים והארץ. אך, שימו לב למשהו יפהפה, המיישב את הסתירה, כביכול, ומוכיח את נפלאות התורה: לאחר שברא אלהים את קבוצת אגידי 0Z שהם כפי שהוכחתי בנויים מהשמים  והארץ שהם אמ"נ אגידי 0Z , אז במציאות הטבע האמיתית לפי משפט 11 הוקמו מאגידי  0Z  השמים שהם חלל הטבע, והארץ שהיא הטבע כולו! כאן חשוב להעיר כי כפי שמוכיחה מיקסומיה את תוכנית התפתחות DNA הטבע אלהים תכנן עוד טרום הקמת הטבע (משפטים 46- 53) ללא התערבותו (משפט 108). לכן, מתוך הבריאה של השמים והארץ הפיזיים (הבנויים מאגידי 0Z נבראו מתוכם, הצומח, החי והאדם בדרך עצמאית. רק הנשמה של האדם לא נבראה מהטבע הפיזי לפי משפט 66.

כתוב ברא אלהים, ולא אלהים ברא, כדי להדגיש שהתפתחות הבריאה של יצירות הטבע נעשית בדרך עצמאית ללא התערבות אלהים. סוף פסוק א.

פסוק ב'. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחשך על פני תהום, ורוח אלהים מרחפת על פני המים. הארץ הייתה: זהו הפסוק החשוב בו מופיעה המילה תהום, המוכיחה את חוק אי רציפות הטבע, אשר הינו גיבוי ותמיכה מהתורה המאפשרת להוכיח כי אלהים ברא את הטבע. אבל, גם ללא המילה תהום, מיקסומיה מוכיחה כי קיימת בהכרח אי רציפות של הטבע, הסותרת את קונספציית רציפות הטבע, ואם הפיזיקאים יתעקשו עליה האנושות תוכחד.

והארץ הוא הרצון היוצר אינטרס, הוא המהות אשר אמורה להפעיל את אמ"נ אגידי 0Z, שהיה במצב של תוהו: במצב של תהיה של אי הבנה איך לפעול ומה לעשות ואיך להפעיל את האמ"נ. ובוהו: ובו- הוא, כלומר, הכל קשור לפנימיות אגידי 0 Zשם מצוי האמ"נ אשר הרצון לא ידע איך להפעילו למיקסום הנאה ואנרגיה. וחשך: חשך זה ההיפך מאור. צריך לקרוא את זה בשין שמאלית. זה חסך, זה חיסרון. כלומר, לפי חוק האנרגיה (חוק קיום הטבע) משפטים 26- 28 מחייבים אנרגיה באי רציפות, ומכאן, שמחסור באנרגיה מוביל לסבל וחסך בהנאה. על פני תהום: תהום הוא ההוכחה של מיקסומיה לאי רציפות הטבע המוכחת במשפט 1 שכדי לבצע תנועה יש להתנתק לחלוטין מהמקום הקודם. כך נוצר "ריק" מתנועה, שהיא תהום, אחרת אין שום תנועה בטבע. התנועה חייבת להתבצע  בקפיצה קוונטית ללא זמן.! הריק הוא חושך, שכן, לאמ"נ אין אפשרות לקלוט כלום מהטבע, בתנועה ללא זמן ולכן, החושך הוא על פני כל התהום, ה"ריק" בו אין תוואי תנועה. רוח אלהים: זהו אחד מכוחות אלהים הבא לביטוי בדרך של הפעלת גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) עדינים ועוצמתיים במיוחד. מרחפת: מ+ רח+חפ: רח הוא מלשון ריח, רוח, שמסמלים גא"מ של חושים של אלהים שהם אמ"נ גבוהה במיוחד. חפ הוא מלשון לחפות, לכסות. אלהים שולח את הגא"מ על פני כל הטבע ומכסה אותם, וכך, לפי "קוד "שפת" הטבע במשפט 90 סורק ומפקח על כל פעילות אגידי 0Z אותם ברא, אך אינו מתערב. על פני המים: בפנימיות אגידי 0Z מצויה אמ"נ "טבולים" ועטופים כל אחד לבדו ב"מקום הלא ידוע" שהוא המים. החשך הוא לפיכך חלק מחוק שלוש הפעימות, המנגנון המופלא להתחדשות האנרגיה, כפי המוכח בפסוק ג.

פסוק ג'. ויאמר אלהים: יהי אור, ויהי אור. הקפיצה הקוונטית ללא זמן, מסתיימת לפי DNA תכנון ההתפתחות העצמאית של הטבע שברא אלהים המחייבת עוד קודם להסתיימות האנרגיה, למניעת מצב שתגרום לאגידי 0Z  להתפרק לפי משפט 28. זאת ההוראה ויאמר אלהים, והיא הגורמת לרצון אגידי 0Z לפעול למיקסום הנאה, אשר בו זמנית גורמת בזיווג (+-) משלים זכר ונקבה הנמשכים לזה לפי משפטים 36- 40 בחוק שלוש הפעימות, ולפי משפטים 54- 59, למיקסום הנאה, אך, גם למיקסום אנרגיה לפי משפט 58. שבה מוחלפת אנרגיה וכך פועל בשני האגידים מנגנון התחדשות האנרגיה. התוצאה היא בריאה של האור באמצעות הזיווג (+-), המבוטאת בקביעה: "ויהי אור". כך, כל אגידי 0Z  מקבלים במערכת זיווגים הנעשית בין כל אגידי  0Z  בטבע, אור פנימי של הנאה, המוקצית לכל אגידי הטבע הבנויים מאגידי 0Z לפי משפט 11. שתי המילים יהי אור מוזכרות   פעמיים במטרה  להדגיש את התכנון המדויק ביותר, שנעשה עוד טרום הקמת הטבע, יחד עם הביצוע המדויק בפועל לפי תוכנית DNA של אלהים.

פסוק ד'. וירא אלהים את האור כי טוב, ויבדל אלהים בין האור ובין החושך. מנגנון שלוש הפעימות גורם להתחדשות האנרגיה באמצעות זיווג (+-) של כל אגידי הטבע, באמצעות רצון אמ"נ אגידי 0Z וכל אגידי הטבע המורכבים מהם. זהו למעשה התבטאות כל מערכת 7 חוקי יסוד הטבע, מורכבת ביותר, שכן, בכל תנועה בטבע חייבים להשתתף כל 7 חוקי הטבע יחדיו, שמקורם באי רציפות הטבע, אחרת, אין תנועה ולו הקטנה ביותר. זו לפיכך גם ההוכחה כי אלהים תיכנן וברא את הטבע מראש עוד טרום הבריאה. אלהים הוא זה שהיה חייב להכין אנרגיה מראש, עוד טרום בריאת הטבע ולתכנן ולהוציא לפועל את כל 7 חוקי יסוד הטבע, ולתכנן את מנגנון שלוש הפעימות. זו הסיבה לאמור: וירא אלהים כי טוב. גם המנגנון עובד טוב וגם פועל טוב למיקסום הנאה ומיקסום אנרגיה לפי משפט 58. אך, החלק שמאד מעניין ומדהים הוא: ויבדל אלהים בין האור ובין החושך. האור הוא מצב של מודעות בו מוחלפות אנרגיות בזמן שהייה לפי משפט 6, בו לא מבוצעת שום תנועה, אלא, קיימת רק הבנה ומודעות של משמעות תחושת ההנאה. כלומר הדרך של אלהים בו אלהים מבדיל בין המודעות של אגידי 0Z שמהם נברא גם האדם, לפי משפט 11, לבין החושך על פני תהום- הריק, לפי משפט 1, בה האדם לא מודע למצב זה בכלל, בגלל קפיצה קוונטית ללא זמן. כלומר, האדם במודעות רק בזמן שהייה, ואילו התנועה היא השינוי בין תמונות סטילס כמו בסרט.

פסוק ה'. ויקרא אלהים לאור יום ולחושך קרא לילה. ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. האור הוא תוצאת פעולת הזיווג (+-) זכר ונקבה הנעשית בין אגידי 0Z בזמן השהייה לפי משפט 6 בה קיימת המודעות, ולכן נאמר ויקרא אלהים לאור יום, המסמל זהות בין שתי המילים. החושך הוא מצב של ריק, בו קיימת אי מודעות של אמ"נ אגידי  0Z, כי בו קיימת קפיצה קוונטית ללא זמן ואין אפשרות קליטה, ולכן אלהים לחושך קרא לילה המסמל זהות בין המילים. אור גם קשור לשמש, וחושך קשור לירח שאת האור שלו מטעין השמש, שאותם ברא אלהים ביום רביעי.

ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד: ויהי ערב בא מהמילה ערוב, לערבב והכוונה היא שכדי לברוא על אלהים לברוא את דנ"א התפתחות אגידי 0Z אשר באמצעות זיווג (+-) מוחלפות אנרגיות ומתחדשות, המהוות את מנגנון שלוש הפעימות. ויהי בוקר מטרתו להוכיח שמהערב ועד הבוקר הטבע פועל עצמאית על פי דנ"א ההתפתחות העצמאית שתכנן אלהים ללא התערבותו. כלומר, אלהים לא מתערב בבריאה. יום אחד: לא במקרה יום ראשון בבריאה נקרא יום אחד, שכן הוא מוכיח על אחדות, על הבסיס של אגידי 0Z שהם משותפים לכל הטבע, לדומם (כולל החלל), לצומח, לחי ולאדם אשר מהם נברא הטבע כולו לפי משפט 11. מש"ל.

הפרכת תיאוריית המפץ הגדול בשורש : קיימות כמה סיבות אשר כל אחת מהן, בנפרד מפריכה את המפץ הגדול.

א. ההוכחה כי האדם נברא לפני 5776 שנים (שנת התשע"ו) מפריכה את המפץ הגדול. משפט 1 מוכיח כי קיימת בהכרח אי רציפות הטבע שפירושה כי כל תנועות הטבע חייבות להתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן. לפיכך רציפות הטבע אינה קיימת בטבע, והינה טעות טרגית של הפיזיקאים. מכאן, לפי פסוקים א' – ה', אלהים ברא את הטבע בשילוב שבין חושך שהוא קפיצה קוונטית ללא זמן, יחד עם האור שבו אגידי 0Z מבצעים זיווג (+-) נקבה וזכר למיקסום הנאה ואנרגיה לפי משפט 58, כמוכח גם בכל המאמר המרכזי על מיקסומיה תורת הטבע. אבל, לפי משפט 6 מוכח שמעצם קיום זמן בטבע הוא חייב להיווצר בשהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן, ושם נבראה מודעות האדם. לפי משפט 90 וכן לפי כל הוכחות מיקסומיה, אלהים הוא זה אשר ברא את זמן השהייה. לפי משפט 103 כל הטבע קיים רק בזכות האדם שהוא היחיד בעל בחירה חופשית שמקורה בנשמה שהיא חלק מאלהים. מכל אלו מוכח כי לא היה שום זמן שהייה עד בריאת האדם הראשון שהוא אדם, שהרי רק למען האדם הטבע נברא. גם גורם היעילות מוכיח כי אין משמעות לבזבוז זמן שהייה שלא על בחירה חופשית של האדם, שהרי מטרת הטבע היא מיקסום רווחה ומיקסום אנרגיה. מכאן שהעולם שלנו וגם הטבע כולו קיימים רק 5776 שנים כפי שהתורה מוכיחה. מש"ל.

ב. כיוון שהטבע נברא מאינטרס בחירה חופשית של אגידי 0Z למיקסום הנאה, המפץ הגדול מופרך. לפי משפט 64 הטבע וכדור הארץ הוקמו מתוך אינטרס אגידי 0Z להגדלת הנאה. לפי משפט 9 אלהים ברא בתחילה את אגידי 0Z בקפיצה קוונטית ללא זמן, ומכאן, שרק אח"כ לפי משפט 11 שאר הטבע התאגד לאגידים, כמו למשל, כדור הארץ, וכולם בנויים מאגידי 0Z. כדי ליצור אינטרס הנאה לאגידי 0Z להתאגד לאגידים, עוצמת האנרגיה בשלב השני גדולה מהשלב הראשון, וכך הלאה, שכן, לפי משפט 58, מיקסום הנאה ואנרגיה פועלים תמיד באותו כיוון. לפי תיאוריית המפץ הגדול בשבריר שנייה ראשון עוצמת האנרגיה חייבת הייתה להיות גדולה מאשר בשלב השני. מכאן מופרך המפץ הגדול. מש"ל.

ג. התפתחות הקמת הטבע לפי מיקסומיה מתקדמת מעוצמת אנרגיה נמוכה לעוצמה אנרגיה גבוהה. המפץ הגדול נקרא כך בגלל שבשבריר השנייה הראשון האנרגיה הייתה העצומה ביותר. אולם מיקסומיה סותרת זאת, בהוכיחה שהאנרגיה בטבע התעצמה יותר ויותר. לפי משפטים 63- 64 התפתחות DNA אגידי הטבע הינה עצמאית ומושתתת על אינטרס בחירה חופשית של אגידי הטבע החל מ 0Z שהינם בעלי אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) למיקסום הנאה. בהינתן בחירה חופשית לפי משפט 62, אלהים מכוונם לבנות את הטבע כמו כדור הארץ, למשל, על פי מיקסום הנאה, לעומת היותם חופשיים בחלל. כך אלהים מכוונם לעשות רצונו ביודעו שייצרו זיווג (-+) למיקסום הנאה, וככל שהטבע מתקדם כך ההנאה של אגידי 0Z גדלה. אבל, לפי משפט 58 מיקסום אנרגיה היא גם מיקסום הנאה. לפי משפט 11 הטבע הוקם מאגידי 0Z כולל הדומם, הצומח, החי והאדם, ומכאן שהאנרגיה הנדרשת התעצמה לפי סדר ימיי הבריאה, וכך מופרך שוב המפץ הגדול. מש"ל.