משפט 14. תנועת אגידי הטבע אינה מאובחנת כקפיצה קוונטית ללא זמן (למרות שכל אגיד Z0 בנפרד נע כך), אלא, רק כרצף תמונות בדידות, סטילס כמו בסרט קולנוע. לכן, הטבע חייב להיות מאובחן תמיד כאשליה של "רציפות טבע" ומכאן מוכח כי הניסויים האמפיריים אינם מגלים לעולם שום תנועה בטבע.

הוכחה 14. לפי משפט 12 הקפיצה הקוונטית של כל אגידי הטבע מבוצעת רק ע"י אגידי Z0. מאחר ואגידי הטבע לפי משפט 11 בנויים רק מאגידי Z0, לכן, לפי משפט 13 תנועתם מתבצעת "כמרבה רגליים" כי כל אגיד Z0 נע "בזמנו" הוא. לכן, תנועת כל אגיד A בטבע אינה מאובחנת כקפיצה קוונטית שכן, אין אפשרות לאבחן שום תנועה של אגידים באין זמן, כי כל אגיד Z0 מתקדם בקפיצות קוונטיות ללא זמן. מכאן, מה שמאבחנים הפיזיקאים הוא רק תמונות סטילס בדידות ונפרדות כמו בסרט קולנוע: תמונה +תמונה+ תמונה והלאה, בזמן "שהייה" מזערית בין כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן (משפט 6). כל אחת מהתמונות מורכבת מכמות עצומה של אגידי Z0. התמונות נוצרות רק בשהייה בה אין תנועה, ולכן, רק אותן ניתן לאבחן בניסוי אמפירי. בדרך זו נוצרת "אשליית זמן" ו"אשליית תנועה" בטבע.  מכאן, מוכח שוב כי רק בניסוי מחשבתי ניתן להוכיח תנועה ולא בניסוי אמפירי בו מאבחנים רק  תמונות בדידות. יתירה מכך, בגלל שאין אפשרות לאבחן שום תנועה הנעשית ללא זמן, מה שהפיזיקאים מאבחנים זה רק תמונת סטילס אחת של כל ספקטרום הטבע כל פעם בנפרד, אשר בגלל רציפות התמונות יוצר את אשליית הזמן והתנועה. מש"ל.