משפט 2. מעצם הוכחת חוק אי רציפות הטבע, מוכח ונובע בהכרח, וזאת רק באמצעות ניסוי מחשבתי, כי אלהים (האינטליגנציה המנהלת העליונה- האמנ"ה) ברא את הטבע בדרך מדעית באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע. חוקים אלו מופעלים בדרך התפתחות עצמאית ע"י אמ"נ אגידי 0Z הקטנים בטבע, משותפים לאדם ולטבע. לאגידי 0Z מרכיב DNA נפשי ומחשבתי בפנימיותם הפועל למיקסום הנאתם. מאגידי 0Z  נבראו כל אגידי הטבע הדומם, הצומח, החי והאדם.

מטרת אלהים בבריאת הטבע היא מיקסום אושר האדם, שרק בו ברא נשמה, מקור הערכים והמוסר בטבע. האדם נדרש לשפר מבנה ה DNAשלו ושל הטבע עמו הוא קשור באמצעות אגידי 0Z, באמצעות בחירה חופשית אמיתית בויתור על הנאה, למטרת מיקסום אושרו שתושג באחדות הטבע, ולכן, רק האדם לבדו אחראי למיקסום אושרו. באם האדם יפעל למען הנאה מיידית נטולת ערכים ומוסר, הוא יגרום לפגיעה בDNA הטבע שתוצאתה הכחדת האנושות. משפט 2 הוא לפיכך סיכום קצר של כל המאמר המוכח במשפטים 4- 111 של המאמר.

הוכחה 2. ההוכחה מתבססת על משפט המפתח של מיקסומיה שהוא: "עצם קיום הטבע הוא תנאי הכרחי ומספיק כי ישות עליונה, קרי, אלהים תכנן וברא את הטבע, ללא זמן". כלומר, חייב והכרחי שאלהים ברא את הטבע, שכן, קיום הטבע מחייב אי רציפות וקפיצה קוונטית, ומכאן זורם ומוכח הכל: חוק יסוד 1 חוק אי רציפות הטבע המוכח במשפט 1 הוא הבסיס לקיום לטבע, שכן כל אגיד חייב בהתנתקות מוחלטת, היוצרת ריק מתנועה אחרת אין תנועה ואין טבע. מכיוון שאירועי הטבע קודמים לזמן, התנועה חייבת להיעשות ללא זמן, כלומר בקפיצה קוונטית. כיוון שאין זמן, אין אפשרות לאבחן את התנועה, שום תנועה בטבע, ומכאן שלעולם אין אפשרות לאבחן שום תנועה בניסוי אמפירי, אלא, רק להוכיחה בניסוי מחשבתי. אי רציפות הטבע, דורשת בהכרח התנתקות מהמקום הקודם. לכן, להוכחה של אי הרציפות אין צורך בשום הנחה או אקסיומה. מכאן, המהפכה העצומה, שפירושה קפיצות קוונטיות של כל אגידי הטבע, המתרחשות ללא זמן, ומבלי להניח הנחות ואקסיומות. חוק יסוד 1 המחייב קפיצה קוונטית נובע בהכרח מעצם קיום הטבע.

חשוב שכבר כאן, בחוק 1 אציין, כחלק מתבקש ומחויב המציאות, תרתי משמע,  כי יש הכרח באנרגיה בכל תנועה (חוק 2). מכאן, נובע שאנרגיה היא המצרך החשוב ביותר בטבע. ביצוע תנועה מחייב שילוב מראש בין האנרגיה לבין האגיד עצמו היוצר את התנועה, וזה מתבצע באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע, כמסקנה הנובעת מעצם קיום הטבע, שאוכיח בהמשך. הרציפות אינה חלק מהטבע וזו טעות קריטית של הפיזיקאים לאמצה.

חוק 1 ממשיך במשפטים 4- 25 המפרטים את משמעות אי רציפות הטבע. תנועה ללא זמן, אינה תנועה במהירות אינסופית, שלא קיימת בטבע (משפט 4); פירוש "אין זמן" הוא שאגיד מופיע בו זמנית באותו זמן שעון וזה לא נובע מכך שהשעון אינו מדויק  (משפט 5).  את הסיבה לתופעה הפרדוקסאלית הזו, כביכול, אציג במאמר נפרד. בפועל יש זמן בטבע, אך, משפט 6 מוכיח כי הזמן הוא אשליה שכן הוא נוצר בשהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות. אני מוכיח במשפט 8 כי תנועה וחלוקת אגיד הן זהות, ושתיהן מתבצעות בקפיצה קוונטית. הקמת הטבע התבצעה בקפיצה קוונטית של קבוצת אגידי 0 Zעם מסה >0 (ובתוכם אנרגיה), הקטנים בטבע, שהם "האגידים הנדרשים" להקמת הטבע (משפט 9), אגידים לא מאובחנים (אל"מ), ומהם הוקמו כל אגידי הטבע, הדומם כולל החלל, האטומים והכוכבים, הצומח, החי והאדם בדרך התאגדות אגידים. לציין כי הקפיצות הקוונטיות חייבות להתבצע רק ע"י אגידי  0 Zוכיוון שמהם הוקמו אגידי הטבע לכן, תנועת כל אגיד היא "כמרבה רגליים" (משפטים 11- 13).

כיוון שכל אגיד בטבע תנועתו היא בקפיצה קוונטית ללא זמן, אין אפשרות לאבחן שום תנועה בטבע, אלא, רק תמונות ללא תנועה. הפיזיקאים מאבחנים בניסויים אמפיריים רק רצף תמונות סטילס כמו בסרט קולנוע, שזה אשליה של תנועה וזמן היוצר רציפות, כביכול, (משפט 14). רק בניסוי מחשבתי ניתן להוכיח קיום תנועה בטבע. לכן, כל מדידות המהירות והתנועה ע"י הפיזיקאים הן אשליה וטעות, כי בפועל הם מודדים זמן שהייה למרחק (משפטים 14- 15). כיוון שניוטון ולייבניץ בנו את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגראלי (חדו"א) על בסיס הנחת הרציפות, מופרך כל חדו"א בשורש כי אינו שייך לטבע (משפטים 17 – 23) והוא יוצר אשליה של דיוק המוכחת בגדלים אינפיניטסימאליים, ולולא מיקסומיה הם לא היו מגלים זאת לעולם בגלל שהם שבויים בקונספציית הרציפות (משפט 24), ולפיכך גם מושג האינסוף מופרך (משפט 24). יש לאמץ מתמטיקה המבוססת על מיקסומיה.

מתוך חוק 1 חוק אי הרציפות של הטבע נובע בדרך דיאלקטית הכרחית רצף תגובות ותוצאות, המוכיחות כי ישות עליונה, קרי, אלהים ברא את הטבע בוודאות, בדרך מדעית באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע וזה מעצם קיום הטבע.

חוק 2 חוק קיום הטבע הוא חוק האנרגיה (משפטים 26 – 35). קפיצה קוונטית ללא זמן מחייבת לפי חוק 1 אי רציפות הטבע, הכרח באנרגיה (הכוח המניע אגידים בטבע), החל מהקפיצה הקוונטית הראשונה. מקום מושבה של האנרגיה חייב להיות בפנימיות קבוצת אגידי 0Z> 0, כמוכח במשפטים 26- 27. פירוש חוק האנרגיה הוא, אין קיום ללא תנועה, אין תנועה ללא חיכוך, אין חיכוך ללא אנרגיה. מכאן, חייב להיות שישות עליונה, שהיא אלהים היה חייב לברוא מאגר אנרגיה עצום מראש עוד טרום בריאת הטבע, ולהטעין את האנרגיה מראש בפנימיות כל אחד מטריליוני הטריליונים של אגידי 0Z (בעלי מסה >0 שהם אל"מ) אותם גם כן היה חייב לברוא מראש ולהתאים כל אגיד 0Z  לאנרגיה, כך שתתאפשר התנועה, שהיא הקפיצה הקוונטית, אחרת  לא הייתה מתבצעת התנועה הראשונה בטבע של אגידי 0Z. זוהי ההוכחה שאלהים ברא את הטבע. המשך קיום כל אגיד 0Z מתוך טריליוני הטריליונים מותנה בתנועתו והטענתו באנרגיה באופן תמידי, אחרת יתפרק. מכאן, שעצם המשך קיום הטבע מוכיח שאלהים ברא מראש מנגנון התחדשות אנרגיה בכל אחד מאגידי 0Z בנפרד, אשר חייב להיות תמידי ומותאם פרטנית לכל אחד מאגידי 0Z. מכאן נובע שהאנרגיה היא המצרך החשוב ביותר בטבע (משפט 32), ואין אפשרות לתנועה בטבע ללא אנרגיה. כיוון שהאדם עצמו בנוי לפי משפט 11 מאגידי 0Z והוא בעל אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) בעלת רצון ומרכיב נפשי ומחשבתי, הפועל בדרך עצמאית, חייב להיות כי גם באגידי 0Z קיים מבנה זהה ועצמאי של אמ"נ וכן בדומם (כולל החלל), הצומח והחי, כדי לגרום לכך כי כל אגיד יניע את עצמו מתוך פנימיותו (משפט 35).  מכאן שאלהים הוא שברא את המנגנון המופלא להתחדשות האנרגיה, ואף היה חייב לברוא אותו מראש עוד טרום בריאת הטבע, ופעילות הטבע להתחדשותו התמידית נעשית בדרך עצמאית, ללא התערבות אלהים, ולכן מדובר במנגנון DNA עצמאי של הטבע המחדש את האנרגיה ללא התערבות אלהים.

חוק 3- חוק שלוש הפעימות (משפטים 36- 45).  הדרך להתחדשות האנרגיה מחייבת קשר מגע פיזי של אגידי 0Z עם אגידים משלימים על מנת שלא תתרוקן האנרגיה מהחיכוך והתנועה, והמנגנון חייב להיות תמידי ומחזורי בשלוש פעימות של הכנסת אנרגיה, עיבודה, הוצאת פסולת במגע עם אגיד 0Z משלים להחלפה והתחדשות אנרגיה. (משפט 36). זה מתבצע באמצעות שתי מניפות/כנפיים שמפעילה אמ"נ האגיד, למיקסום אנרגיה (משפט 38-37). מכיוון שמטרת כל אגידי הטבע היא מיקסום אנרגיה, מטרת הטבע היא מיקסום אנרגיית הטבע (משפטים 40-39). מהירות אגידי 0Z >> ממהירות הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ) ואין אפשרות לאבחנם לעולם, כולל את האמ"נ שלהם (משפטים 43-41, 45). חוק שלוש הפעימות הוא היוצר את כוח הכבידה שהפיזיקאים לא גילו (משפט 44).

משפטים 46- 53 מוכיחה שהאמנ"ה – אלהים ברא את הטבע במדויק וללא שום טעות, ונשללת כל מקריות.

חוק 4 חוק ההנאה והרווחה (משפטים 54- 78). כדי להפעיל את חוק שלוש הפעימות אשר יוצר קשר בין אגידי 0Z  חייב להיות אינטרס אצל כל אגידי הטבע החל מאגידי 0Z  ועד לאדם. את האינטרס הזה של מיקסום אנרגיה (משפט 38) באמצעות האמ"נ של אגידי הטבע, שמטרתו כי אגידי הטבע לא יתפרקו, ברא אלהים. הוא עשה זאת באמצעות מרכיב נפשי ומחשבתי שברא בפנימיות אגידי 0Z ומכאן, בכל אגידי הטבע כולל האדם, שמטרתו הגדלת הנאה ומניעת סבל בדרך של זיווג פיזי עם אגיד 0Z  משלים (-+) זכר ונקבה. באמצעות תהליך ההנאה הזוגי, מתרחש תהליך מקביל ומופלא, ללא מודעות אגידי הטבע, כולל האדם, של מנגנון התחדשות האנרגיה לאחר החלפת פסולת אנרגטית הדדית, המבוצעת בפנימיות אגידי 0Z (משפט 56-54). מנגנון התחדשות מופלא זה קורה בכל טריליוני אגידי 0Z ואגידי הטבע ומכאן שהמקריות לכך היא אפס. זוהי הוכחה מוחלטת שאלהים ברא את הטבע באמצעות תוכנית DNA עצמאית, ומטרת הטבע היא מיקסום הנאה ואנרגיה, באמצעות בחירה חופשית שתחילתה באגידי 0Z ועד לאדם (משפט' 64-57). מכאן אף מוכח כי לא קיימת הסתברות מובנית בטבע, ומומחי הקוונטים טעו. קיימת אומנם בחירה חופשית אך, בגלל שמטרת אגידי הטבע היא מיקסום הנאה, אלהים יודע אותה תמיד מראש, עוד טרום הבריאה, וזה מה שאיפשר לו לתכנן ולברוא הטבע ללא שום טעות (משפט 67-65), וכמובן מבטל כל מקריות.

רק באדם ברא אלהים נשמה (האינטליגנציה המנהלת העליונה הפנימית- האמנ"הפ) מקור הערכים והמוסר בטבע, שהיא חלק ממנו.  לכן, אלהים איננו יודע מראש את הבחירה של האדם. זוהי בחירה חופשית אמיתית שפירושה ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי (משפט 68), והגדלת רווחה שגורמת לאושר. עכשיו אפשר להגיע למסקנה על חשיבות האדם בטבע: היות ולפי משפט 1 אין זמן בטבע, מכאן שהטבע הוקם ללא זמן. מכיוון שערכים ומוסר אצל האדם,  מקורם בנשמה שהיא חלק מאלהים, ומכיוון שיש זמן בטבע, והוא אשליה לפי משפט 6 לכן, אלהים ברא את הטבע באמצעות תוכנית DNA עצמאית שלו, ואת אשליית הזמן רק עבור האדם האיטי, וממנו החלה ספירת הזמן, שהיא 5775 שנים (התשע"ה). מיקסום הנאה אינו משפר מבנה DNA ואופי האדם, מיקסום הרווחה באמצעות הקשבה לערכי נשמה, כן משפר בדרך בחירה חופשית את מבנה DNA האדם המצוי באגידי 0Z. האדם אחראי לאחדות הטבע (משפטים 78-69) ועבורו נבנה כל הטבע (משפט 103), ולכן, הוא שליט הטבע.

חוק 5 חוק הגלים האלקטרומגנטיים (גא"מ) (משפטים 95-79). הגא"מ הם רק אגידים ולא גלים, אין אפשרות כי גל הוא גם חלקיק, ומקורם באגידי 0Z שמתוך אינטרס שבנה אלהים ב DNA הטבע נבנו כל סוגי הגא"מ המבטאים את קוד (שפת) הטבע, הזהה במבנה לקוד (שפת) אדם האיטי, אך מהיר ומגוון פי מיליונים ויותר. תנועת אגידי הגא"מ (הכוח החשמלי) מבוצעת בקפיצות קוונטיות באמצעות זיווג (-+) עם אגידי 0Z ספקי האנרגיה. הפיזיקאים פספסו את אלהים ואת DNA האדם והטבע שהוא אורגניזם חי והפכו את הטבע והגא"מ לדומם טכני חסר ערכים. הגלים המכאניים הם סוג של גא"מ. מכאן, מיקסומיה מפריכה את כל חוקי הפיזיקה בשורש כמוכח במשפט 3. חוק ההתמדה הוא כוח אמיתי ולא מדומה, החלל בנוי מאגידי 0Z, אינשטיין, ניוטון, והקוונטים מופרכים בשורש.

חוק 6 חוק פנימיות הטבע (משפט' 103-96) וחוק 7 חוק שילוב כל חוקי יסוד הטבע (משפט' 111-104), מתרכזים במטרות אשר הציב אלהים לטבע באמצעות הנשמה (האמנ"הפ ) לאדם. המטרה היא לשפר את DNA האדם והטבע בדרך בחירה חופשית ולהגיע לאחדות הטבע. המטרה היא להתרכז בפנימיות אגידי הטבע ועל האדם ללמוד את שיטות אלהים (האמנ"ה) להנעת הטבע. אולם, יש להפנים, כי עזרה לבני אדם תאבי הנאה רק מגבירה עוצמתם השלילית. מי שפועל להנאה בלבד, בניגוד לנשמה סופו מלכוד עצמי וסבל, עד אשר ישנה דרכיו וייצמד לרצון נשמה. אלהים יודע הכל על אגידי הטבע כיוון שכל אגיד 0Z עטוף ב"מקום הלא ידוע" היוצר תווך רב ממדים (תמ"ר).

מטרת המאמר היא לגבש מסה קריטית של בני אדם שתמנע את הכחדת אנושות כדור הארץ, והשגת אחדות הטבע.

משפט 111 מסכם המאמר בהוכחה שאלהים ברא לפי ספר בראשית את העולם ב 7 חוקי טבע מדעיים- מיקסומיה.