משפט 3. הטעות הגדולה ביותר באנושות היא הנחת רציפות הטבע של הפיזיקאים, שניתן היה לגלותה תמיד, במהלך אלפי שנות היסטוריה, כולל ע"י בדיקת הנחת אי רציפות הטבע, שהייתה מיד מוכיחה כי אלהים ברא את הטבע. כל חוקי הפיזיקה והמתמטיקה מופרכים, כי אינם מקיימים את 7 חוקי הטבע וכיוון שרציפות הטבע אינה חלק מהטבע. על האנושות לכפות על הפיזיקאים מיידית להודות בטעותם ולאמץ את מיקסומיה תורת הטבע, ולהילחם מיד בשחיתות למניעת הכחדת העולם תוך 24 שנים.

הוכחה 3. טעות קונספציית הנחת הרציפות תוצאתה היא שיטת הניסויים האמפיריים, שבסיסה המופרך הוא שאין אפשרות להוכיח את חוקי הטבע שבאמצעותם ברא אלהים את הטבע (אם בכלל), היות והם נשגבים מתפיסת האדם. במשפט 69 הוכחתי כי התבטלות הפיזיקאים בפני אלהים, גרמה לכך, כי הפיזיקאים קידמו את המדע מלמטה למעלה בניסויים אמפיריים במקום מלמעלה למטה בדרך ההוכחות בניסוי מחשבתי, שרק היא נכונה.  הטעות היא קשה ביותר, שכן במשפט 1 חוק אי רציפות הטבע, אני מוכיח כי אילו מי מהם היה מניח את הנחת אי הרציפות, מיד היה מוכיח כי רק אי רציפות מאפשרת את קיום הטבע, ואת זה היה ניתן לעשות תמיד במשך אלפי שנים, למשל לפני 2500 שנה כאשר הפילוסוף זנון הוכיח כי ברציפות אין טבע והפיזיקאים ממש לעגו לו, והוא צדק. אפילו פיזיקאי אחד לא בדק זאת, כולל שניוטון עצמו היה יכול לעשות זאת לפני כ- 350 שנה (משפט 61), אך היה עסוק בפיתוח חדו"א המופרכת ע"י מיקסומיה במשפטים 25-17 כולל מושג הגבול, וכן מושג האינסוף . אך, אי רציפות אינה עניין של מה בכך, כפי שהפיזיקאים בטוחים, שכן מה זה משנה מה קורה שם למטה בגדלים אינפיניטסימאליים? זה משנה מאד כיוון שאי רציפות הטבע מוכיחה שאין זמן בטבע, כי כל תנועה כרוכה באנרגיה, כי האנרגיה היא המצרך הנדרש בטבע, וכי זוהי ההוכחה כי ישות עליונה, אלהים ברא את הטבע ואת מנגנון התחדשות האנרגיה מראש, עוד טרום הבריאה באמצעות 7 חוקי יסוד הטבע המוכחים גם במשפט 2 לעיל. הדבר מוכיח על אמ"נ עצמאית בכל אגידי הטבע החל מ 0Z ועל תוכנית DNA, על מטרה של כל אגידי הטבע שכולם אורגניזם חי, כולל הדומם המת, כביכול, למיקסום הנאה ואנרגיה. זו המהפכה העצומה של מיקסומיה.

עכשיו באמצעות המידע הדיאלקטי ההכרחי המבוסס על משפט 1 חוק אי רציפות הטבע ובמשפטים (111-4) אראה לכם, כיצד אני מפריך באמצעות מיקסומיה תורת הטבע את כל חוקי הפיזיקה עד אחד, ומציב את מיקסומיה כבסיס כל המדעים בטבע. זה לא אומר שלא הייתה התקדמות מדעית, אלא, שהיא הייתה מבוססת רק על המסה החיצונית, ולכן, התמקדה בטכניקה נעדרת ערכים, ולכן, גם איטית מאד ביחס למיקסומיה, שבה אין פרדוקסים והיא תבנית מאוחדת אחת ויחידה. בעוד הפיזיקה עוסקת רק בדומם "המת" מיקסומיה תחילתה בבריאה של אגידי 0Z בעלי אמ"נ שמטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה, שמהם לפי משפט 11 נבנה כל הטבע בדרך עצמאית באמצעות תוכנית DNA של אלהים: הדומם והחלל, הצומח, החי והאדם. לכן, מיקסומיה מהווה מכנה משותף שהוא אמ"נ בעל רצון ומטרה, המצוי בכל אגיד בטבע, (משפטים 35, 64, 72, 78, 99, 103, 108) ומתוכה מוקמים ומתפצלים כל המדעים בעולם, החייבים לקיים את 7 חוקי יסוד הטבע וחוקי טבע אחרים שיתגלו בעתיד. שימו לב, כי הבסיס להפרכת כל חוקי הפיזיקה כולל אינשטיין הוא הוכחת אי רציפות הטבע.

הפרכת תורת היחסות של אינשטיין. משפט 1 מוכיח כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן, וכי הרציפות אינה חלק מהטבע. כיוון שהיחסות מבוססת על מימד הזמן, תורת היחסות מופרכת בשורש. אך, ההפרכות הן רבות. היחסות מבוססת על כך שהתווך מתייתר. אך, מיקסומיה מוכיחה שיש הכרח באנרגיה בכל תנועה, ולכן חייב להיות קיים תווך המספק אנרגיה בתקשורת זיווג (+-), אחרת אגידי האור (וכל הגא"מ) יתפרקו. אגידי האור בנויים מאגידי 0Z  והם "טבולים" במרחב  ה"מקום הלא ידוע", שהוא התווך המהווה תוואי (אוטוסטראדת) התנועה של האור. לכן, היחסות מופרכת שוב. קיום תווך מרובה רבדים (תמ"ר) מפריך את הנחת אינשטיין שהיא הבסיס לתורתו כי "מהירות האור C היא לגבי כל "צופה", הסותר הגיון מדעי ללא הוכחה בצידה, במיוחד שאין אפשרות לאספקת אנרגיה. גישת אינשטיין על תנועה אינרציאלית (התמדית) ללא אנרגיה שגויה, כי בסיסה הנחת רציפות הטבע שמיקסומיה מוכיחה במשפט 1 כי אינה שייכת לטבע. התארכות הזמן היחסי היא שגיאה גדולה, שהרי כמות אגידי האור זהה, ובעצם מדובר על אגיד אור יחיד, ולכן, מדובר פשוט על "היטל" אלכסוני > ניצב, ומכאן שזהו בדיוק "חוק חיבור המהירויות" הקלאסי של גליליאו. לכן, ההנחה כי מהירות האור היא אותה מהירות לגבי כל מערכת ייחוס, יוצרת אבסורדים שעכשיו כל הפיזיקאים ייאלצו להודות בהם.

עכשיו גם מובן ניסוי מיכלסון מורלי מ 1887: כיוון שתמ"ר עוטף את אגיד כדור הארץ, ברור כי מהירות האור תהיה תמיד C= 300,000 ק"מ בשנייה בכל כיוון. אילו היו עושים הניסוי בחלל ביחס לכדור הארץ היתה מתקבלת תוצאה לפיה מהירות נמדדת > < C. הפיזיקאים מתהדרים כי ניסויים אמפיריים תומכים בתורת היחסות, אך, הם מופרכים כיוון שמיקסומיה מוכיחה כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן, את התנועה, שום תנועה, אין אפשרות למדוד, בגלל שהיא אוסף של קפיצות קוונטיות ללא זמן, והזמן הוא סיכום השהיות בין הקפיצות. לכן, כל המדידה הרציפה אינה נכונה. לכן כל ניסוי אמפירי בנוי רק מרצף תמונות סטילס כמו בסרט קולנוע. מכאן שהנוסחה MC2 = E מופרכת מעצם הפרכת תורת היחסות. ומעצם העובדה כי אין התייחסות לפנימיות המסה, ומעצם העניין שיש קפיצות קוונטיות ללא זמן, ומה שקובע את הזמן הוא השהייה בלבד.

היומרה להסביר את הטבע ב 2- 3 משתנים שטחית. במאמר שלו מ- 1905 על היחסות מדגיש אינשטיין כי קיים הכרח בסימטריה בטבע, וכך גם ניסה לאחד את הכוח האלקטרומגנטי, שיתאים לתורתו. אין סימטריה בטבע כי גוף בתנועה צורך אנרגיה> גוף במנוחה. כל הפיזיקאים כולל אינשטיין לא התייחסו לפנימיות אגידי המסה ולאנרגיה הסותרת סימטריה. האור בנוי מאגידי 0Z ולכן מהירותם >> C (משפט 94). עכשיו, אפשר להסביר, למשל, מדוע מהירות האור היא C = 300,000 ק"מ בשנייה. הסיבה קשורה לגודל זמן השהייה, ולאורך הקפיצה הקוונטית ללא זמן. לכן, כל התיאוריה של אינשטיין ושל הפיזיקאים כי האור מתנהג פעם ברציפות ופעם כגל היא מוטעית ומבוססת על הנחת רציפות הטבע, שמיקסומיה מפריכה.

מיליוני פיזיקאים מחשיבים את אינשטיין לחכם באדם, לפחות במאות השנים האחרונות וסוגדים לו, כאילו היה הסגן של אלהים, לפחות. היום ניתן לקבוע בוודאות שאין אפילו אדם אחד בתבל שהבין את תורת היחסות לעומק, כי היא פשוט מופרכת בכל, בהיותה מבוססת עת רציפות תנועה ורציפות זמן.

הפרכת שלושת חוקי ניוטון. לפי חוק 1 של ניוטון, אפשרית תנועה בריק ללא אנרגיה. אולם, חוק אי רציפות הטבע, מוכיח כי כל תנועה בטבע מבוצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן.  לכן יש הכרח באנרגיה בכל תנועה והם צמד קבוע, החייב לקיים את כל 7 חוקי יסוד הטבע. לכן, אין ריק בטבע, והתקדמות ללא אנרגיה בריק שגויה. בחלל (ריק, כביכול) קיימים אגידי 0Z המהווים תווך (תמ"ר) והם ספקי האנרגיה לכל גוף/מסה, כולל חללית נייחת, ניידת, כמוסבר בפרוטרוט במשפט 91. כך גם מופרך חוק 2 של ניוטון בו קיים כוח F היוצר תאוצה בהינתן מסה M חיצונית ומונוליתית, במקום פנימיות המסה, הבנויה מאגידי 0Z ותקשורת (-+) זכר ונקבה למיקסום הנאה, המזינים עצמם, כאורגניזם חי, והם המאפשרים תנועה בטבע בכלל, וגם "בריק" שאינו קיים. לכן אין מדובר ב 2 -3 פרמטרים חיצוניים הדוחפים מסה מונוליתית. יש לזכור כי בעצם ניוטון בנה נוסחה אחת לשני החוקים הדומה במהותה לחוק 3 של ניוטון, והנוסחה מופרכת במהותה. חוק 3 (כוח נגדי) מדגיש התנגדות, אך מיקסומיה בפנימיות המסה, מדגישה שיתוף להגברת הנאה ולכן גם חוק 3 מופרך.

הוכחה שהכוח המדומה הוא כוח אמיתי. במשפט 92 מוכיחה מיקסומיה כי חוק ההתמדה הוא כוח אמיתי ולא כוח מדומה שאינו קיים בטבע. הבסיס הוא שוב פנימיות אגידי 0Z במסה, אשר הפיזיקאים העוסקים במסה החיצונית לא היו מודעים להם. למשל, נוסע במכונית מוטען באנרגיה "קינטית" בכל אגידי 0Z שלו בתקשורת זיווג (+-) וכשהמכונית בולמת הנוסע נדחף קדימה, ואין אפשרות להוכיחם בשום ניסוי אמפירי. הפיזיקאים עוסקים רק במסה החיצונית ולכן הוסיפו "כוח מדומה" לאיזון, ומיקסומיה מפריכה אותו.

הפרכת חוק הכבידה של ניוטון. ניוטון גילה את "כוח הכבידה" לפיו מסות נמשכות זו לזו כפונקציה של המרחק. אך עד היום אין הסבר לסיבת המשיכה. מיקסומיה מוכיחה במשפט 44 שהסיבה היא חוק יסוד 3- חוק שלוש הפעימות המוכח במשפטים 36- 45. לפי משפט 37 לביצוע שלוש הפעימות יש הכרח לאגידי 0Z בשתי מניפות עדינות ומהירות של גא"מ, שמהירותן העצומה גדולה בהרבה >> C. אין אפשרות לעולם לאבחנם בניסוי אמפירי, והן מופעלות ע"י אמ"נ אגידי 0Z בזיווג זוגי (-+). לפי משפט 11 אגידי 0Z הקימו את הטבע מתוך אינטרס למיקסום הנאה. כך, למשל, כדור הארץ בנוי מאגידי 0Z  לפי תוכנית  DNA של אלהים המבוצעת עצמאית ע"י אגידי 0Z  שבנו הרכבים של אגידי טבע, עד השלמת בריאת כדור הארץ. התוצאה היא כמות עצומה של מניפות 0Z  היוצרות שתי מניפות ענק של גא"מ, שאין אפשרות לאבחנן לעולם (מאגידי 0Z נבראו הגא"מ שמהירותם C), המסתובבות משני חצאי כדור הארץ לפי שיטת שלוש הפעימות, ומושכות אגידי טבע אליהן ולהיפך. מצרף המניפות הוא בעל כח אדיר, והוא המסביר את "כוח הכבידה" שנוצר כביכול, ללא סיבה.

הפרכת תורת הקוונטים. מומחי הקוונטים הפכו את התורה שלהם ללא מובנת, מסתורית, מבולבלת וטכנית. הפיזיקאים קבעו בוודאות, שקיימת הסתברות קוונטית מובנית בטבע, שאינה בעיית מדידה. מיקסומיה מוכיחה כי טעות קריטית זו מקורה בכך שלא הבינו כי הם מאבחנים רק את התוצאות הטכניות שמקורן בבחירה חופשית בטבע, ולפיזיקאים היא נדמית כהסתברות מובנית. מוכח במשפט 65 שאמ"נ אגידי 0Z מטרתה מיקסום הנאה בזיווג (-+) משלים, באמצעות בחירה חופשית באחת מבין 2- 3 אפשרויות, והבחירה הדדית. הפיזיקאים מפרשים זאת בטעות כהסתברות מובנית, כי הם פספסו את העובדה שהדומם הוא אורגניזם חי. משפט 66 מוכיח כי אלהים תכנן במדויק את הטבע ללא שום טעות באמצעות תוכנית DNA עצמאית, ללא התערבותו, תוך שהוא יודע מראש את בחירת יצירות הטבע ומכאן שאין שום הסתברות אלא, אי ידיעה של הפיזיקאים, כי לא בדקו אי רציפות הטבע.

הטעויות הקשות בקוונטים מקורן בניסויים האמפיריים. למשל, כשהגיעו למסקנה מוטעית שבחלק מהטבע קיימת אי רציפות יחד עם זמן מדיד. אילו היו בודקים לעומק את משמעות אי הרציפות היו מגלים שלוש טעויות שלהם בנושא: (1) אי רציפות חייבת להיעשות בקפיצה קוונטית ללא זמן; (2) אין אפשרות לגלותה לעולם אלא, בניסוי מחשבתי; (3) היא קיימת בכל הטבע. הפיזיקאים העמידו עצמם במרכז וטעו: אגידי 0Z  הם אל"מ (אגידים לא מאובחנים) הקטנים בטבע כמוכח במשפט 9, ורק הם מבצעים קפיצה קוונטית ללא זמן לפי משפט 12. עם התגבשות אגידי  0Z למסה פיזית מאובחנת, היא חייבת להתנהג ברציפות בכל ניסוי אמפירי, שכן, אי רציפות ניתן להוכיח רק בניסוי מחשבתי לפי משפט 1ג. ניתן לאבחן במציאות רק רצף תמונות סטילס בדידות הנוצרות בזמן שהייה, וזה יוצר את אשליית הרציפות. אך, אם האדם בגלל מהירות רבה של האגיד מאבחן רק חלק מהתנועות, ברור שיאבחן אי רציפות עם זמן. כך נוצרת האשליה של אי רציפות יחד עם זמן. אילו מומחי הקוונטים היו מוכיחים את אי רציפות הטבע הם גם היו  מגלים לפי משפטים 79- 81, כי גלים אלקטרומגנטיים (גא"מ) הם תמיד אגידים ולא גלים. הם גם היו מגלים את החשיבות הרבה של אנרגיה, ועוד הרבה סודות המוכיחים שהדומם חי.

כל חוקי הפיזיקה מופרכים לפיכך, כיוון שהפיזיקאים היו שבויים בקונספציית הנחת הרציפות, ושום חוק פיזיקה לא מקיים את 7 חוקי יסוד הטבע. הפרכת כל חוקי הפיזיקה תגרום לכם לתת בי אמון מלא בקובעי כי הפיזיקאים אחראים לכך כי האנושות עומדת בפני הכחדה.

עשרות מיליארדי דולרים שהורידו הפיזיקאים לטמיון במאיץ החלקיקים בסרן שבשווייץ.

הסמל של כישלון הפיזיקאים מתבטא בגאוותם במאיץ החלקיקים שבנו בשווייץ, שמטרתו עיסוק באבחון חלקיקים ותנועתם. מיקסומיה מוכיחה באמצעות חוק אי רציפות הטבע לעיל, כי רק בהוכחות ניתן לגלות את חלקיקי 0Z הקטנים בטבע והם שורש הטבע, ולא בשום ניסוי אמפירי. הפיזיקאים שפכו מיליארדי דולרים בהשקעות סרק ומשכורות במאיץ החלקיקים בסרן שבשוויץ, בעוד החלקיק האלוהי בוזון היגס הוא המצאה הסותרת את חוק אי הרציפות. מבנה המסה של היקום נסתר ולא מובן לפיזיקאים, ואם היו מתעמקים במה שאני מוכיח במאמר זה, היו מבינים כי בנו מגדל בבל אופקי העוסק במסה החיצונית. רצונם לבצע הדמיית המפץ הגדול סותרת את בסיס חוקי הטבע, ואני מוכיח במשפט 111 כי המפץ לא היה ולא נברא, וכי בריאת העולם לפי ספר בראשית נעשתה לפי תורת מיקסומיה במדויק, וסיפור הבריאה הוא אמת מוכחת.

ההוכחה שהזמן בטבע הוא אשליה, ואנו מאבחנים רק תמונות סטילס בדידות כמו בסרט. הוכחתי כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן. אך, בפועל יש זמן בטבע, נכון? הפתרון לסתירה זו כביכול, מצוי במשפט 6 המוכיח כי מכיוון שיש זמן בטבע, הוא חייב להיווצר בשהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות הנעשות כאמור ללא זמן, בה הגוף A הנע נמצא במנוחה/שהייה ואז נוצר הזמן. לכן, מה שקורה זה כך: קפיצה, שהייה- קפיצה, שהייה- קפיצה, שהייה- קפיצה, שהייה-, וכך הלאה. לכן, הזמן הנמדד הוא סיכום כל השהיות בהן לא מתרחשת שום תנועה. מצד שני, את התנועות עצמן, המבוצעות ללא זמן, לעולם אין שום אפשרות לאבחנם, בשום ניסוי אמפירי. מכאן, כל מה שאנו בני האדם, כולל הפיזיקאים מסוגלים לאבחן כתנועה בטבע זה בעצם רק תמונות בדידות בדיוק כמו בסרט.  לזמן השהייה יש תפקיד חשוב ביותר בטבע, כיוון שהוא מאפשר, למשל, לאדם, כיצור תבוני, לעבד את הפעילות הקשורה אליו, וזו סיבה עיקרית לשהייה.  מכאן, שבטבע האמיתי המבוטא בפעילות תנועות גופים, אין זמן בכלל.

הפרכת המתמטיקה ואימוץ מיקסומיה. במיקסומיה אני מוכיח כי הרציפות אינה בכלל חלק מהטבע (משפטים 1, 3), ולכן, כל המתמטיקה תלושה ממציאות הטבע. למרות היותה מפולפלת ומתוחכמת היא מוגבלת ומופרכת בשורש, והמתמטיקה היחידה הנכונה היא המתמטיקה של חלקיקי הטבע לפי מיקסומיה, ושיטת ההוכחה היחידה היא הדרך בה אני מוכיח דברים, ולא הפיזיקאים שמניחים הנחות ובנו מדע רעוע ללא תשתית יציבה. הפיזיקאים ייאלצו להסכים לבסוף, כי שגו בגדול, ואם לאו, האנושות תכפה זאת עליהם, אחרת, כפי שתבינו העולם יוכחד, חד וחלק.

הטעות שאין אפשרות להוכיח חוקי טבע. טעות נוספת וגדולה היא כשהפיזיקאים קבעו סופית כי אין אפשרות להוכיח חוקי טבע, ומי שקיבע הטעות היה ניוטון לפני כ- 350 שנים. טענתו הייתה כי אלהים ברא את העולם (הטבע) בחוקים שהם מעל ההבנה האנושית ולכן, יש לפנות להנחות והשערות בלבד, וללוותם בניסויים אמפיריים והטעות ממשיכה עד עצם היום הזה. אז אני מודיע כאן לעיני כל האנושות: כן ניתן להוכיח חוקי טבע, והראשון הוא חוק אי רציפות הטבע (משפט 1), וממנו אני מוכיח בדרך דיאלקטית את כל 7 חוקי יסוד הטבע, ללא שום הנחה, כולל שאני מוכיח חד משמעית את קיומו של אלהים, וכי הוא שברא את הטבע ואת האדם בתוכנית DNA עצמאית הפועלת נהדר ללא התערבותו למרות שהוא יודע הכל.

הטעות שאין מטרה לטבע. הפיזיקאים בטוחים, וזו טעות גדולה נוספת של הפיזיקאים כי אין מטרה לטבע. הם מתבוננים רק בתוצאות הטכניות בטבע "הדומם" כביכול. אך הם פספסו אלפי שנים את חלקיקי 0Z הקטנים בטבע מהם בנויה כל מסה וחלקיק בטבע, ושם מוכיחה מיקסומיה (חוקי יסוד 3, 4) יושבת אינטליגנציה מנהלת (אמ"נ) שהיא אורגניזם חי ולא דומם מת, הנותנת הוראות ביצוע באמצעות הרצון והמרכיב הנפשי והמחשבתי אשר הפיזיקאים לא יכולים לאתרה בניסויים אמפיריים לא את חלקיקי 0Z ובטח לא את אמ"נ החלקיקים, אותו ניתן רק להוכיח במחשבה בדרך של ניסוי מחשבתי כפי שאני עשיתי. מיקסומיה מוכיחה בחוקי יסוד 3, 4 כי הטבע כולו הוא אורגניזם חי, כולל הדומם והחלל ויש מטרה לטבע והיא מיקסום הנאה ואנרגיה בזיווג בין חלקיקי 0Z (-+).

תשתית הפיזיקה היא כעלה נידף לעומת יציבות מיקסומיה. התוצאה מכל גבב טעויות ובלבול הפיזיקאים היא שהנחת רציפות הטבע השגויה היא בסיסם, שתשתית הטבע היא כעלה נידף, המבוסס על הנחות רעועות ומשתנות לבקרים. הביטוי של אלו הוא שאין מכנה משותף לפעילות המדעית ולא רק לפיזיקה, הבנויה טלאי טלאים גם בין מדעים שונים וגם בתוכם, וכל אחד נוהג כרצונו תוך שיד ימין סוטרת לפרצוף שמאל, ולהיפך. ברגע שמיקסומיה הוכיחה את חוק אי רציפות הטבע מיד הוקמה תשתית מדעית שלא ניתן להפריכה בגלל שהכל מוכח בה, תוך שמתוך אי הרציפות נובע בהכרח קיומם של חלקיקי 0Z בעלי אמ"נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי (משפט 35) ומטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה. מכאן שכל בסיס הטבע הוא אורגניזם חי המהווה מכנה משותף אחיד לבריאת הדומם, הצומח, החי והאדם לפי משפט 11. בסיס זה לא יוצר טעויות וסתירות אלא, בונה תבנית אחת שבה כל יצירת טבע בנויה אך ורק מחלקיקי 0Z המתאגדים יחדיו והשוני ביניהם הוא מורכבות אמ"נ בלבד (משפט 74). כלומר האדם והדומם בנויים ממהויות זהות (אשר מטרת כולם היא מיקסום הנאה ואנרגיה לפי חוקי יסוד 3, 4 של מיקסומיה.

פספוס הפיזיקאים את DNA הטבע. זוהי תכנית אלהים להתפתחות עצמאית של הטבע, ללא התערבותו, שבסיסה כי כל יצירת טבע מחויבת באנרגיה בפנימיותה לשם תנועתה. כיוון שלאדם קיימת אמ"נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי, ומכיוון שאין יש מאין, מוכרח שחייבת להיות אמ"נ פיזית לא מאובחנת > 0 (משפט 9) גם לכל אחד מחלקיקי 0Z שבנו את האדם, במבנה זהה לאדם במחשבה ונפש (משפט 35), וגם לדומם, לצומח ולחי. כך למשל, בכל חלקיק 0Z כולל בדומם, יש רכיב נפשי בעל מסה פיזית של הנאה, קנאה, שנאה, עצב, פחד, תאווה, רוע, אגואיזם וכיוב'. אך גם של, פרגון, נתינה, עזרה, חמלה, אהבה, והתחשבות (שמקורם בנשמה), כולל רכיב מחשבתי > 0 שגם הוא פיזי.

אמ"נ הפיזית בפנימיות חלקיקי 0Z היא המרכיב הנפשי והמחשבתי, והיא בונה את האינטרס לעצמאות הטבע, ללא התערבות אלהים. מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע נעשה בשיטת שלוש הפעימות שבסיסה מרכיב ההנאה/ סבל שאותו ברא אלהים בפנימיות חלקיקי 0Z היוצרים אינטרס נפשי למיקסום הנאה ואנרגיה (משפט 36, 54) במגע פיזי עם חלקיקי 0Z משלימים (+-) למיקסום הנאה ואנרגיה באמצעות החלפת אנרגיה משלימה המתחדשת בשלוש הפעימות (משפטים 59-54). כדי לנווט את הקמת והתפתחות הטבע לפי תוכנית DNA, יצר אלהים בחירה חופשית אצל חלקיקי 0Z, ביודעו מראש על פי מבנה ה DNA מה יבחר כל חלקיק (משפטים 64-60) למיקסום הנאתו.

פספוס הנשמה על ידי הפיזיקאים: רק בפנימיות האדם הקים אלהים נשמה שהיא חלק ממנו והיא מקור הערכים הנעלים. רק לאדם קיימת בחירה חופשית אמיתית, שכן אלהים לא יודע בחירת האדם (משפטים 62- 68). בעוד מיקסום הנאה לא משפר מבנה ה DNA (משפט 76), ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי (משפט 68) כן משפר את מבנה  DNA האדם הבונה רווחה, ומקרבו לנשמה הערכית ואושר האדם גדל (משפט 77) ולהיפך, עם רדיפת הנאה ותאוות יש שחיתות.  לכן, ערכים ומוסר הם הפרמטרים החשובים ביותר בטבע.

הכחדת האנושות תוך 24 שנים: שחיתות האדם זולגת ל DNA הטבע באמצעות אגידי 0Z וגורמת לאסונות טבע.

המדענים המאיימים היום בהכחדת האנושות שואבים את בסיס המידע שלהם מהפיזיקאים כי הדומם הוא חסר חיים וחוקי הטבע הם טכניים, דבר שגוי לחלוטין שכן, הדומם הוא חי. הם מדברים על איזה מנגנון השמדה עצמית של החיים והאבולוציה, ושהטבע משמיד מינים ומעלה אחרים, על התחממות גלובלית שגורמת להצפות, רעידות אדמה. אך, את המהות של הלמה? הם לא מבינים. אף אחד מהם לא נותן פתרון חד משמעי להצלת האנושות, מלבד שמירה על איכות הסביבה וכדורי אקמול אחרים. אף אחד מהם לא מקשר זאת לכך, שהאדם עצמו אחראי לכך, וכי חוסר ערכים ומצפון, תאווה וחמדנות שמובילה לשחיתות, הם הגורם לכל האסונות. אף אחד מהם, לא חדר לעומק סודות הטבע, והם גם לא מבינים כי הקטסטרופה של השמדת האנושות קרובה ביותר.

אף אחד מכל אלו שמאיימים עלינו בהכחדת האנושות כתוצאה משינויים אקולוגיים דרמטיים במזג אוויר, רעידות אדמה, הצפות, בעשרות או מאות השנים הבאות, לא מעלה על דעתו כי הסיבה לכל, היא התנהגות מושחתת של האדם אשר באמצעות DNA מושחת, מעביר זאת לטבע באמצעות חלקיקי 0Z המשותפים לכל יצירות הטבע, וכי מוסר וערכים הם חלק מ DNA הטבע.

אף אחד מכל המלומדים לא מעלה על דעתו, כי מה שקורה היום באנושות הוא שהמדענים כולם ללא יוצא מן הכלל מתבוננים על התוצאה במקום על הסיבה שהיא שחיתות האדם. הנחת הרציפות השגויה הובילה לניסויים אמפיריים שלעולם לא יכולים לגלות את הקשר הישיר העמוק המוצפן בפנימיות המסה בין האדם לטבע. הסיבות שמנפקים כל המדענים מותנות בניסויים אמפיריים, שהבסיס שלהם מבוסס על קונספציית הנחת רציפות הטבע. אך, הסיבה האמיתית, והעמוקה טמונה בבסיס סיבתיות הטבע שהם 7 חוקי יסוד הטבע, המוכיחים כי האדם הוא אחראי להרס הטבע לבדו.

הפיזיקאים חינכו אלפי דורות של אתאיסטים לחוסר ערכים ומוסר, בטענה כי הטבע הוא אובייקטיבי, שהם יכולים להשתלט על הטבע, לבדם, "בעוצם ידם" באמצעות כמה נוסחאות עם 2 -3 משתנים ואולי קצת יותר. את אלהים סילקו הפיזיקאים מהמדע סופית לפני 350 שנה בזמן ניוטון, כולל הדתיים שבהם, והכניסו אותו לבתי התפילה, ובכך קירבו את הקץ.

הפיזיקאים אימצו את קונספציית הנחת הרציפות, האינטואיטיבית, ההגיונית ואפילו אחד מהם לא בדק את משמעות הנחת אי רציפות הטבע (חומר, תנועה וזמן), עד כדי כך. זוהי רשלנות פושעת רבתי, בגלל שכבר מאז לפני אלפי שנים, היו חייבים לבדוק זאת ולהבין כי יש קשר ישיר בין האדם לטבע באמצעות ה DNA המשותף שלהם. לכן, הסיבה האמיתית מדוע אנו עומדים היום בפני הכחדת האנושות, והשמדת הפלנטה שלנו, היא בגלל שכתוצאה מהנחת הרציפות והניסויים האמפיריים, הפיזיקאים עסקו רק במסה החיצונית במקום בפנימיות המסה שם נמצאת אינטליגנציה משותפת (אמ"נ) של האדם והטבע, שרק היא יכולה להוכיח את הקשר כיצד האדם השחית את הטבע.

שחיתות האדם שיבשה את DNA הטבע ובאמצעות זיווג מושחת מוגברים מאות אלפי מונים ובקצב הולך וגובר באמצעות האינטרנט והרשתות החברתיות לכל העולם, ויראלי ובמיידי, בהם הכל מותר ובכיף, ללא צנזורה, בזכות "חופש הביטוי" אותה מנצלים המושחתים כדי להיות יותר מושחתים, והתמימים מגנים עליהם כי אינם מבינים משמעות מעשיהם. תופעת "הכפר הגלובלי" היא חדשה, והיא סיבה עיקרית לאיום הפיזי של הטבע על האדם. תפקיד האינטרנט והרשתות החברתיות חייב להיות על בסיס ערכי ומוסרי וזהו תנאי הכרחי להישרדות האנושות.

עכשיו תבינו כיצד "שחיתות נפשית" זולגת לטבע הפיזי וגורמת לו להתפרצויות "אנושיות". התהליך נעשה באמצעות חלקיקי 0Z מהם בנוי הטבע והאדם, כולל המושחתים. בפנימיות חלקיקי 0Z קיימת אמ"נ מושחתת עם מרכיב מחשבתי ונפשי פיזי, ועם DNA ואנרגיה פיזית מושחתים שאינם מאובחנים בשום ניסוי אמפירי. הם יוצרים מגע פיזי (+- ) עם חלקיקי 0Z של הטבע להנאה שלילית להתחדשות והחלפת אנרגיה מושחתת. תהליך זה פוגע באמ"נ, DNA והאנרגיה של הטבע עם מרכיב נפשי ומחשבתי שהם גם פיזיים במבנה זהה לאדם, שהושחתו על ידי האדם בדרך של טרנספורמציה המותאמת לטבע. החלק הנפשי ב DNA הטבע, כמו האדם המושחת, פגוע, כועס ומכאיב לחלקיקי 0Z של הטבע. הטבע הפגוע שהופך ל"מושחת" ומעביר זאת הלאה בתהליכים ויראליים ומהירים כולל בחזרה לבני אדם תמימים שה DNA שלהם מושחת שלא בידיעתם וכך הלאה. התפרצויות הטבע ילכו ויגברו בזמן קצר בכל העולם, כמוסבר לעיל עד לסדרת פיצוצי טבע קשים ביותר שיגיעו לכל אחד מכם הביתה.

כשאני קובע כי האדם משחית את הטבע, זוהי הגדרה נכונה. ה DNA של החיות, הצומח, והדומם, כולל האדמה, האוויר והחלל הבנוי אף הוא מחלקיקי 0Z  ממש משתבש, משתנה ומורעל. זאת כיוון שהמקור של כולם זהה והוא בנוי מחלקיקי 0Z בהם התחדשות והתחלפות האנרגיה הופכת להיות מושחתת יותר, ולכן גם יצירות הטבע הבנויות מחלקיקי 0Z מקבלות את התכונות הפנימיות המושחתות של האדם. כך מורעל הטבע בקצבים מטורפים, והוא כועס וסובל ומביע זאת כמו אדם בדיוק: התפרצויות נפשיות ורגשיות קשות. נוקשות הטבע רבה ביותר פיזית, אדמה דקה, ומתחתיה הכל גועש, ונזק ההתפרצויות קשה. זהו שלב בתכנית DNA למניעת הרס האנושות.

עד הרגע הזה, לא הובן הקשר הזה בגלל טעות הפיזיקאים. עכשיו אתם יודעים אותו, בדקה ה- 90. מצב האנושות הוא רגע לפני התפוצצות. על העולם להבין כי דבריי נכונים. על כולנו לבצע את שלוש המשימות להלן במקביל, כי רק הם יצילו האנושות מהכחדה: להילחם בשחיתות , להיצמד לערכי הנשמה כדי לשפר את DNA האדם והטבע במהירות הבזק, לבל נאחר את הרכבת, ולאכוף על הפיזיקאים להודות בטעותם.

שינוי חיובי אשר יגרום למהפך בטבע ובאדם יתרחש תוך 10- 15 שנים מהרגע בו האנושות תקבל החלטה למניעת הכחדת האנושות. לכן, עלינו להזדרז במיידי, שכן, אף אחד לא הבטיח את מלוא 24 השנים במלואם.

בקשתי היא שכל מי שדבריי חדרו לליבו, יפיץ זאת בכל השיטות הידועות והלוואי ותהיה התפרצות ויראלית של הוכחות אלו באינטרנט, ברשתות החברתיות ובתקשורת, והאדם מתוך הבנה פנימית עמוקה יתעשת ויפעל.