משפט 58. פעולת מיקסום אנרגיה אצל אגידיZ0 היא גם מיקסום הנאה.

משפט 58. פעולת מיקסום אנרגיה אצל אגידיZ0  היא גם מיקסום הנאה.

הוכחה 58. מטרת אגידי Z0  בתהליך הקשר עם האגיד המשלים (+ -) היא מיקסום הנאה ואין להם מודעות לקבלת אנרגיה E במקביל. אך, לפי משפט 38 היות ואמ"נ של כל אגידZ0 אשר הוקם לפי משפט 50 ע"י האמנ"ה מטרתו לפעול למען עצמו. לכן, ככל שישיג יותר הנאה כך ישיג יותר אנרגיה ולהיפך ככל שישיג יותר אנרגיה כך גם  ישיג יותר הנאה. זאת כיוון שהאנרגיה בנויה מיחידות הומוגניות וכל אגידZ0 ממצה מאותה אנרגיה E את מקסימום ההנאה המתאים לו. מש"ל.