משפט 6. היות וקיים זמן בטבע הוא חייב להיווצר בשהייה בין כל שתי קפיצות קוונטיות ללא זמן.

הוכחה 6. הוכח במשפט 3, כי תנועה לא רציפה בגודל a של כל אגיד בטבע מתבצעת בקפיצה קוונטית ללא זמן. אך, בפועל ידוע כי קיים זמן נמדד t0 לגבי כל תנועה של כל אגיד בטבע. לכן, חייב להתקיים כי הזמן t0 נוצר בשהייה של כל אגיד בטבע המתרחשת בין כל שתי קפיצות קוונטיות, בה כל אגיד נמצא במנוחה. לכן, תנועות כל אגידי הטבע מתנהגות כך: לאחר הקפיצה הקוונטית בגודל 1a ללא זמן, קיימת שהייה כלשהי  Δt1=t1-t0>0, שוב קפיצה קוונטית ללא זמןa2  ושוב שהייה Δt2=t2-t1>0, וחוזר חלילה, כמודגם בתרשים ה. זמן השהייה Δti >0 וגודל הקפיצה הקוונטית יכולים להשתנות בין קפיצות של אותו אגיד ושל אגידים שונים. מש"ל.

תרשים ה