משפט 66. הטבע כולל הדומם, הצומח, החי והאדם תוכננו מראש על ידי האמנ"ה עוד טרום הקמת הטבע והוקמו במדויק ע"י אגידי הטבע ללא שום טעות בדיוק לפי התוכנית המקורית, כולל הקמת האמנ"ה הפנימית באדם שהיא חלק מהאמנ"ה של הטבע, שרק היא המאפשרת לאדם לשפר את מבנה ה DNA והגנום שלו.

הוכחה 66.  תכנון הקמת הטבע ע"י האמנ"ה נעשה במדויק עוד טרום הקמת הטבע כמוכח במשפט 48, אחרת לא הייתה מתבצעת הקמת הטבע, שבנתה מראש את ה- DNA של אגידי הטבע, והמבנה הגנטי בפנימיות כל אגיד Z0 וכן את מכלול יחסי האינטראקציה (יחסי גומלין) בין אגידי Z0 לבין עצמם כולל מערכת כוחות המשיכה (+-) והדחייה (++) (–) בתוך אגידי Z0 ובינם לבין עצמם. את כל מבנה הכוחות של אגידי Z0 כולל את בחירת האמ"נ שלהם, יודעת האמנ"ה ולכן, היא תכננה את הקמת הטבע מראש, טרום הקמת הטבע. מתוך אותו מבנה DNA, התפתח בשלבים מובנים מראש הטבע באמצעות DNA של אגידי Z0 , בדיוק בדרך שבה מתפתח ילוד חי עם צאתו לאוויר העולם.

לפי משפט 60 אומנם קיימת לאגידי הטבע בחירה חופשית באמצעות האמ"נ שלהם, אך לפי משפט 65 האמנ"ה יודעת מראש מה תהיה הבחירה החופשית של אמ"נ אגידי הטבע ואין שום הסתברות לגביה. לכן, מכיוון שהאמנ"ה יודעת את כל מערכות הקשרים של כוחות המשיכה/דחייה בטבע ומכיוון שמבחינתה אין שום הסתברות בטבע ( ללא האדם) האמנ"ה תכננה הכול מראש ואגידי הטבע בצעו את הקמת הטבע בדרך בחירה חופשית בדיוק כפי שהאמנ"ה תכננה במדויק וללא שום טעות, ללא התערבות האמנ"ה.

האמנ"ה תכננה את הקמת הטבע כך שאגידי הטבע יפעלו באמצעות האמ"נ שלהם, בעצמאות מלאה למיקסום רווחתם, ללא התערבות האמנ"ה. כל אגיד מתוך קבוצת אגידי Z0 שהם האגידים הקטנים בטבע, בנוי בתוכו מרשת של גנים הכוללת את מכלול כל התכונות של כל אגיד בטבע. לכל גן ממערך הגנים יש כוח משיכה/דחייה (+-) (++) (–) בהתאמה, ובאמצעות הגא"מ ניתן לכוון את הגנים ואת האגידים ואת מערכת הקשרים ביניהם באמצעות השפעה על מערכת ההנאה/ דחיית סבל של אגידי Z0 שמטרתם מיקסום הנאה בדרך של בחירה חופשית באמצעות האמ"נ. כל מערך מבנה הגנום בתוך האגיד מהוה את ה DNA של האגיד Z0 והוא משתנה כל הזמן כתוצאה ממערכת יחסי הגומלין בין האגידים וכן מהתנהגות האגידים בקשר למיקסום הנאתם באמצעות האמ"נ שלהם. למשל, אותו אגיד Z0 יכול להיות לגבי אגיד כלשהו (+) ולגבי אגיד אחר (-) בגלל משיכה/ דחייה מסוימת לגבי תכונות כאלו או אחרות של האגיד. רמת הדיוק הקיימת היא מוחלטת ולאמנ"ה של הטבע יש יכולת כפי שהוכח לדעת באופן מוחלט את כל התפתחות אגידי הטבע במדויק.

מכאן מוכח כי על פי התקדמות והתפתחות ה DNA להקמת הטבע לפי תכנון האמנ"ה (ובביצוע עצמאי של אגידי הטבע) היא שגרמה בזמן ובמקום הנכון, כי הצומח, החי והאדם יוקמו מתוך מבנה ה DNA של אגידי הטבע אשר מקורם הוא מבנה ה DNA  של אגידי  Z0. כיוון שאין יש מאין, כל מבנה DNA המצוי במבנה הגנטי של אגידי Z0 מצוי כולו אצל האדם בפנימיות כל אגידי Z0 ממנו האדם בנוי כסליל ה- DNA  שהוא אגיד מאובחן גדול (מולקולה ענקית ומורכבת עם סליל כפול של חומצת גרעין המכילה מבנה תורשתי שהינה תוכנית/ קוד לבניית רכיבי התא). כך, כחלק מתוכנית האמנ"ה, האדם יכול היה לגלותו במחקריו בעיתוי הנכון. לכן, מוכח עתה ע"י מיקסומיה כי סליל ה DNA  מקורו בפנימיות אגידי Z0 שהם אל"מ בפנימיותם קיים רכיבDNA  נפשי ומחשבתי מהם הוקם הטבע. אולם, כפי שמוכח להלן במשפטים 67- 68 ניתן לאדם, ורק לאדם, בעזרת האמנ"ה הפנימית (האמנ"הפ- נשמה) שבפנימיותו (להלן), לשפר את הDNA  שלו ולכן, את המבנה הגנטי שלו המצוי באגידי Z0 שלו.

לגבי האדם הוקמה בתוכו האמנ"ה הפנימית (האמנ"הפ- נשמה) שהיא חלק מהאמנ"ה של הטבע, המאפשרת בחירה חופשית אמיתית, והאמנ"ה לא יודעת במה יבחר האדם. אך היא כן יודעת את כל אפשרויות הבחירה של האדם וכן מה עדיף לאדם לבחור. לפיכך ידועות לאמנ"ה כל האפשרויות מראש. מכאן שהאמנ"ה יודעת מראש את אפשריות הבחירה. ברגע שהאדם מבצע בחירה באמצעות האמ"נ שלו, נמחקות כל האפשרויות האחרות, אך, האמנ"ה ממשיכה לדעת את כל גיוון אפשרויות הבחירה.   מש"ל.