עשרות מיליארדי דולרים שהורידו הפיזיקאים לטמיון במאיץ החלקיקים בסרן שבשוויץ, משפט 3 מ.מ. 2015

עשרות מיליארדי דולרים שהורידו הפיזיקאים לטמיון במאיץ החלקיקים בסרן שבשוויץ, משפט 3 מ.מ. 2015

הסמל של כישלון הפיזיקאים מתבטא בגאוותם במאיץ החלקיקים שבנו בשוויץ, שמטרתו עיסוק באבחון חלקיקים ותנועתם. מיקסומיה מוכיחה באמצעות חוק אי רציפות הטבע לעיל, כי רק בהוכחות ניתן לגלות את חלקיקי Z0 הקטנים בטבע והם שורש הטבע, ולא בשום ניסוי אמפירי. הפיזיקאים שפכו מיליארדי דולרים בהשקעות סרק ומשכורות במאיץ החלקיקים בסרן שבשוויץ, בעוד החלקיק האלוהי בוזון היגס הוא המצאה הסותרת את חוק אי הרציפות. מבנה המסה של היקום נסתר ולא מובן לפיזיקאים, ואם היו מתעמקים במה שאני מוכיח במאמר זה, היו מבינים כי בנו מגדל בבל אופקי העוסק במסה החיצונית. רצונם לבצע הדמיית המפץ הגדול סותרת את בסיס חוקי הטבע, ואני מוכיח במשפט 111 כי המפץ לא היה ולא נברא, וכי בריאת העולם לפי ספר בראשית נעשתה לפי תורת מיקסומיה במדויק, וסיפור הבריאה הוא אמת מוכחת.