פספוס הנשמה על ידי הפיזיקאים לפי משפט 3 מיקסומיה 3 מ.מ 3.11.15
מאמר מס' 6

פספוס הנשמה על ידי הפיזיקאים לפי משפט 3 מיקסומיה 3 מ.מ 3.11.15

רק בפנימיות האדם הקים אלהים נשמה שהיא חלק ממנו והיא מקור הערכים הנעלים. רק לאדם קיימת בחירה חופשית אמיתית, שכן אלהים לא יודע בחירת האדם (משפטים 62-68). בעוד מיקסום הנאה לא משפר מבנה ה DNA (משפט 76), ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי (משפט 68) כן משפר את מבנה DNA האדם הבונה רווחה, ומקרבו לנשמה הערכית ואושר האדם גדל (משפט 77) ולהיפך, עם רדיפת הנאה ותאוות יש שחיתות. לכן, ערכים ומוסר הם הפרמטרים החשובים ביותר בטבע.