פספוס הפיזיקאים את DNA הטבע, לפי משפט 3 מיקסומיה מ.מ. 3.11.15
מאמר מס' 5

פספוס הפיזיקאים את DNA הטבע, לפי משפט 3 מיקסומיה מ.מ. 3.11.15

זוהי תכנית אלהים להתפתחות עצמאית של הטבע, ללא התערבותו, שבסיסה כי כל יצירת טבע מחויבת באנרגיה בפנימיותה לשם תנועתה. כיוון שלאדם קיימת אמ"נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי, ומכיוון שאין יש מאין, מוכרח שחייבת להיות אמ"נ פיזית לא מאובחנת > 0( משפט 9 )גם לכל אחד מחלקיקי Z0 שבנו את האדם, במבנה זהה לאדם במחשבה ונפש (משפט 35), וגם לדומם, לצומח ולחי. כך למשל, בכל חלקיק Z0 כולל בדומם, יש רכיב נפשי בעל מסה פיזית של הנאה, קנאה, שנאה, עצב, פחד, תאווה, רוע, אגואיזם וכיוב'. אך גם של, פרגון, נתינה, עזרה, חמלה, אהבה, והתחשבות (שמקורם בנשמה), כולל רכיב מחשבתי > 0 שגם הוא פיזי.

אמ"נ הפיזית בפנימיות חלקיקי Z0 היא המרכיב הנפשי והמחשבתי, והיא בונה את האינטרס לעצמאות הטבע, ללא התערבות אלהים. מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע נעשה בשיטת שלוש הפעימות שבסיסה מרכיב ההנאה/ סבל שאותו ברא אלהים בפנימיות חלקיקי Z0 היוצרים אינטרס נפשי למיקסום הנאה ואנרגיה (משפט 36 ,54) במגע פיזי עם חלקיקי Z0 משלימים (+-) למיקסום הנאה ואנרגיה באמצעות החלפת אנרגיה משלימה המתחדשת בשלוש הפעימות (משפטים 54-59). כדי לנווט את הקמת והתפתחות הטבע לפי תוכנית DNA ,יצר אלהים בחירה חופשית אצל חלקיקי Z0 ,ביודעו מראש על פי מבנה ה DNA מה יבחר כל חלקיק (משפטים 60-64) למיקסום הנאתו.

התמקדות בהבנת DNA הטבע. זוהי תכנית אלהים להתפתחות עצמאית של הטבע, ללא התערבותו, שבסיסה כי כל יצירת טבע מחויבת באנרגיה בפנימיותה לשם תנועתה. כיוון שלאדם קיימת אמ"נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי, ומכיוון שאין יש מאין, מוכרח שחייבת להיות אמ"נ פיזית לא מאובחנת > 0 (משפט 9) גם לכל אחד מחלקיקי Z0 שבנו את האדם, במבנה זהה לאדם במחשבה ונפש (משפט 35), וגם לדומם, לצומח ולחי. כך למשל, בכל חלקיק Z0 כולל בדומם, יש רכיב נפשי בעל מסה פיזית של הנאה, קנאה, שנאה, עצב, פחד, תאווה, רוע, אגואיזם וכיוב'. אך גם של, פרגון, נתינה, עזרה, חמלה, אהבה, והתחשבות (שמקורם בנשמה), כולל רכיב מחשבתי > 0 שגם הוא פיזי.

אמ"נ הפיזית בפנימיות חלקיקי Z0 היא המרכיב הנפשי והמחשבתי, והיא בונה את האינטרס לעצמאות הטבע, ללא התערבות אלהים. מנגנון התחדשות האנרגיה בטבע נעשה בשיטת שלוש
הפעימות שבסיסה מרכיב ההנאה/ סבל שאותו ברא אלהים בפנימיות חלקיקי Z0 היוצרים אינטרס נפשי למיקסום הנאה ואנרגיה (משפט 36,54) במגע פיזי עם חלקיקי Z0 משלימים (+-) למיקסום הנאה ואנרגיה באמצעות החלפת אנרגיה משלימה המתחדשת בשלוש הפעימות (משפטים 54-59). כדי לנווט את הקמת והתפתחות הטבע לפי תוכנית DNA ,יצר אלהים בחירה חופשית אצל חלקיקי Z0 ,ביודעו מראש על פי מבנה ה DNA מה יבחר כל חלקיק (משפטים 60-64) למיקסום הנאתו.