תקציר הפרכת תורת היחסות של אינשטיין 3.11.15

הפרכת תורת היחסות של אינשטיין

משפט 1 מוכיח כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן, וכי הרציפות אינה חלק מהטבע. כיוון שהיחסות מבוססת על מימד הזמן, תורת היחסות מופרכת בשורש. אך, ההפרכות הן רבות. היחסות מבוססת על כך שהתווך מתייתר. אך, מיקסומיה מוכיחה שיש הכרח באנרגיה בכל תנועה, ולכן חייב להיות קיים תווך המספק אנרגיה בתקשורת זיווג (+-), אחרת אגידי האור (וכל הגא"מ) יתפרקו. אגידי האור בנויים מאגידי Z0 והם "טבולים" במרחב ה"מקום הלא ידוע", שהוא התווך המהווה תוואי (אוטוסטרדת) התנועה של האור. לכן, היחסות מופרכת שוב. קיום תווך מרובה רבדים (תמ"ר) מפריך את הנחת אינשטיין שהיא הבסיס לתורתו כי "מהירות האור C היא לגבי כל "צופה", הסותר הגיון מדעי ללא הוכחה בצידה, במיוחד שאין אפשרות לאספקת אנרגיה. גישת אינשטיין על תנועה אינרציאלית (התמדית) ללא אנרגיה שגויה, כי בסיסה הנחת רציפות הטבע שמיקסומיה מוכיחה במשפט 1 כי אינה שייכת לטבע. התארכות הזמן היחסי היא שגיאה גדולה, שהרי כמות אגידי האור זהה, ובעצם מדובר על אגיד אור יחיד, ולכן, מדובר פשוט על "היטל" אלכסוני הגדול מהניצב, ומכאן שזהו בדיוק "חוק חיבור המהירויות" הקלאסי של גלילאו. לכן, ההנחה כי מהירות האור היא אותה מהירות לגבי כל מערכת ייחוס, יוצרת אבסורדים שעכשיו כל הפיזיקאים ייאלצו להודות בהם.

עכשיו גם מובן ניסוי מיכלסון מורלי מ-1887: כיוון שתמ"ר עוטף את אגיד כדור הארץ, ברור כי מהירות האור תהיה תמיד C=300,000 ק"מ בשנייה בכל כיוון. אילו היו עושים הניסוי בחלל ביחס לכדור הארץ הייתה מתקבלת תוצאה לפיה מהירות נמדדת < > C .הפיזיקאים מתהדרים כי ניסויים אמפיריים תומכים בתורת היחסות, אך, הם מופרכים כיוון שמיקסומיה מוכיחה כי הטבע מתנהג בקפיצות קוונטיות ללא זמן, את התנועה, שום תנועה, אין אפשרות למדוד, בגלל שהיא אוסף של קפיצות קוונטיות ללא זמן, והזמן הוא סיכום השהיות בין הקפיצות. לכן, כל המדידה הרציפה אינה נכונה. לכן כל ניסוי אמפירי בנוי רק מרצף תמונות סטילס כמו בסרט קולנוע. מכאן שהנוסחה E=MC2 מופרכת מעצם הפרכת תורת היחסות. ומעצם העובדה כי אין התייחסות לפנימיות המסה, ומעצם העניין שיש קפיצות קוונטיות ללא זמן, ומה שקובע את הזמן הוא השהייה בלבד.

היומרה להסביר את הטבע ב 2 -3 משתנים שטחית. במאמר שלו מ- 1905 על היחסות מדגיש אינשטיין כי קיים הכרח בסימטריה בטבע, וכך גם ניסה לאחד את הכוח האלקטרומגנטי, שיתאים לתורתו. אין סימטריה בטבע כי גוף בתנועה צורך אנרגיה< גוף במנוחה. כל הפיזיקאים כולל אינשטיין לא התייחסו לפנימיות אגידי המסה ולאנרגיה הסותרת סימטריה. האור בנוי מאגידי Z0 ולכן מהירותם >> C (משפט 94). עכשיו, אפשר להסביר, למשל, מדוע מהירות האור היא C = 300,000 ק"מ בשנייה. הסיבה קשורה לגודל זמן השהייה, ולאורך הקפיצה הקוונטית ללא זמן. לכן, כל התיאוריה של אינשטיין ושל הפיזיקאים כי האור מתנהג פעם ברציפות ופעם כגל היא מוטעית ומבוססת על הנחת רציפות הטבע, שמיקסומיה מפריכה.

מיליוני פיזיקאים מחשיבים את אינשטיין לחכם באדם, לפחות במאות השנים האחרונות וסוגדים לו, כאילו היה הסגן של אלהים, לפחות. היום ניתן לקבוע בוודאות שאין אפילו אדם אחד בתבל שהבין את תורת היחסות לעומק, כי היא פשוט מופרכת בכל, בהיותה מבוססת עת רציפות תנועה ורציפות זמן.