תשתית הפיזיקה היא כעלה נידף לעומת יציבות מיקסומיה, לפי משפט 3 מיקסומיה 3.11.15 מאמר מס' 4

תשתית הפיזיקה היא כעלה נידף לעומת יציבות מיקסומיה, לפי משפט 3 מיקסומיה 03.11.2015

התוצאה מכל גבב טעויות ובלבול הפיזיקאים היא שהנחת רציפות הטבע השגויה היא בסיסם, שתשתית הטבע היא כעלה נידף, המבוסס על הנחות רעועות ומשתנות לבקרים. הביטוי של אלו הוא שאין מכנה משותף לפעילות המדעית ולא רק לפיזיקה, הבנויה טלאי טלאים גם בין מדעים שונים וגם בתוכם, וכל אחד נוהג כרצונו תוך שיד ימין סוטרת לפרצוף שמאל, ולהיפך. ברגע שמיקסומיה הוכיחה את חוק אי רציפות הטבע מיד הוקמה תשתית מדעית שלא ניתן להפריכה בגלל שהכל מוכח בה, תוך שמתוך אי הרציפות נובע בהכרח קיומם של חלקיקי Z0 בעלי אמ"נ עם מרכיב נפשי ומחשבתי (משפט 35) ומטרתם מיקסום הנאה ואנרגיה. מכאן שכל בסיס הטבע הוא אורגניזם חי המהווה מכנה משותף אחיד לבריאת הדומם, הצומח, החי והאדם לפי משפט 11 .בסיס זה לא יוצר טעויות וסתירות אלא, בונה תבנית אחת שבה כל יצירת טבע בנויה אך ורק מחלקיקי Z0 המתאגדים יחדיו והשוני ביניהם הוא מורכבות אמ"נ בלבד (משפט 74). כלומר האדם והדומם בנויים ממהויות זהות, אשר מטרת כולם היא מיקסום הנאה ואנרגיה לפי חוקי יסוד 3 ,4 של מיקסומיה.