משפט 68. בחירה חופשית אמיתית היא תמיד ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי.

משפט 68. בחירה חופשית אמיתית היא תמיד ויתור על הנאה מיידית תמורת חופש פנימי.

 הוכחה 68. בבחירה חופשית אמיתית קיים מושג החופש הפנימי. פירושו התגברות על הרצון לסיפוק מהנאה מיידית ולכן הפסד גשמי בהווה הדורש הקרבה מהאדם במיידי. אך התמורה היא הרגשת סיפוק של חופש פנימי המאפשר הרחבת ההנאה הכוללת של האדם המקטין תלותו בהנאה גשמית עכשיו. מש"ל.